Правила прийому

У 2021 році на юридичному факультеті здійснюється набір на навчання за освітніми програмами:

1.Підготовки за першим (бакалаврським) рівнем освіти за спеціальністю 081 «Право»

Ліцензійний обсяг набору: денна форма – 550 осіб; заочна форма – 250 осіб.

Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців.

2.Підготовки за другим (магістерським) рівнем освіти за спеціальністю 081 «Право». Ліцензійний обсяг набору становить 250 осіб на денну форму навчання та 230 осіб на заочну форму навчання, тривалість навчання – 1 рік 4 місяці.

Приймальна комісія ЛНУ ім. І.Франка

ЛНУ в інформаційній системі “Конкурс”

Український центр оцінювання якості освіти  

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти