Дюкарєва-Бержаніна Катерина Юріївна

Посада: доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-89

Наукові інтереси

Право інтелектуальної власності, корпоративне право, акціонерне право, авторське право, судова практика у сфері авторського права

Курси

Публікації

 1. Дюкарєва К.Ю. Договір між співавторами творів науки: правова природа, поняття й ознаки  / К.Ю. Дюкарєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Херсон: Херсонський державний університет, 2016. Випуск 4. Том 1. С. 53-59.
 2. Дюкарєва К.Ю. Функції договору між співавторами творів науки / К.Ю. Дюкарєва // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів: Львівський нац.ун-т, 2017. Випуск 64. С. 127-135.
 3. Дюкарєва К.Ю. Особисті немайнові права інтелектуальної власності співавторів творів науки / К.Ю. Дюкарєва // Загальноукраїнський науково-практичний господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і право». 2017. Випуск 9. С. 22-28.
 4. Дюкарєва К.Ю. Правові підстави виникнення прав інтелектуальної власності співавторів твору науки / К.Ю. Дюкарєва // Всеукраїнський науковий журнал «Право і суспільство». 2018. Випуск 3. С. 50-54.
 5. Дюкарєва К.Ю. Права інтелектуальної власності співавторів у разі створення твору науки у зв’язку із виконанням трудового договору / К.Ю. Дюкарєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. Випуск 50. С. 65-70.
 6. Дюкарєва К.Ю. Договірне регулювання відносин між співавторами творів науки / К.Ю. Дюкарєва // Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального права» (Львів, 23 вересня 2016 року). Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. С. 64-68.
 7. Дюкарєва К.Ю. Здійснення майнових прав співавторів творів науки / К.Ю. Дюкарєва // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІІІ звітн. наук.-практ. конф. (Львів, 7-8 лютого 2017 року): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2017. С. 223-225.
 8. Дюкарєва К.Ю. Використання творів науки у мережі Інтернет / К.Ю. Дюкарєва // Збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід» (Тернопіль, 21-22 квітня 2017 року). Тернопіль: Юрид. ф-т. Тернопіл. нац. екон. ун-ту, 2017. С. 246-250.
 9. Дюкарєва К.Ю. Підстави виникнення прав співавторів творів науки / К.Ю. Дюкарєва // Збірник матеріалів IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів» (Київ, 27 квітня 2017 року). К.: Наук.-дослід. Інст. Інтел. влас. НАПрН України, 2017. С. 90-92.
 10. Дюкарєва К.Ю. Особисті немайнові права інтелектуальної власності співавторів творів науки / К.Ю. Дюкарєва // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 року.). Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2017. С. 138-143.
 11. Дюкарєва К.Ю. Право на недоторканність твору: деякі теоретико-прикладні аспекти / К.Ю. Дюкарєва // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звітної науково-практичної конференції (Львів, 7-8 лютого 2018 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. С. 204-208.
 12. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. Види порушень авторських прав співавторів творів науки / К.Ю. Дюкарєва-Бержаніна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звітної науково-практичної конференції (Львів, 7-8 лютого 2019р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. С. 152-155.
 13. Дюкарєва К. Ю. Договір між співавторами творів науки: правова природа, поняття й ознаки [Електронний ресурс] / К. Ю. Дюкарєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. – 2016. – Вип. 4(1). – С. 53-59. 

Біографія

Народилася 09.03.1993р. у м. Львові.

2015р. з відзнакою закінчила юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка та здобула освітній ступінь магістра права.

У 2015р. поступила на аспірантуру ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. У 2019р. закінчила навчатись на аспірантурі та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук (доктора філософії).

З вересня 2017р. – асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

Обіймала посади юриста (серпень 2015р. – серпень 2016р.), помічника адвоката (вересень 2016р. – лютий 2018р.), адвоката (березень 2018р. – липень 2019р.) в АО «Матвіїв і Партнери».

Керівник кафедрального гуртка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!