Дюкарєва-Бержаніна Катерина Юріївна

Посада: доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-89

Електронна пошта: kate.dyukaryeva@gmail.com

Наукові інтереси

Інтелектуальне право, корпоративне право, договірні зобов’язання у сфері інтелектуального права, судовий захист корпоративних прав

Курси

Публікації

Статті:
1. Шпуганич І.І., Дюкарєва-Бержаніна К.Ю., Яворська О.С. Анонімність донорства: національне правове регулювання та міжнародний досвід. Медичні перспективи. 2020. № 3. С.198-204 (внесено до Міжнародної наукометричної бази Web of Science)
2. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. Захист прав на комерційну таємницю: національні підходи та світовий досвід. Всеукраїнський науковий журнал “Право і суспільство”. 2020. Випуск 2. DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.2-1.27
3. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. Захист комерційної таємниці у судовому провадженні. Науково практичний господарсько-правовий журнал “Підприємництво, господарство і право”. 2020. Випуск 3. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.3.03
4. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. Права інтелектуальної власності співавторів у разі створення твору науки у зв’язку із виконанням трудового договору. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. Випуск 50. С. 65-70
5. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. Правові підстави виникнення прав інтелектуальної власності співавторів твору науки. Всеукраїнський науковий журнал «Право і суспільство». 2018. Випуск 3. С. 50-54
6. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. Особисті немайнові права інтелектуальної власності співавторів творів науки. Загальноукраїнський науково-практичний господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і право». 2017. Випуск 9. С. 22-28
7. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. Функції договору між співавторами творів науки. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів. Львівський нац.ун-т, 2017. Випуск 64. С. 127-135
8. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. Договір між співавторами творів науки: правова природа, поняття й ознаки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Херсон. Херсонський державний університет, 2016. Випуск 4. Том 1. С. 53-59

Тези доповідей:
1. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. Національний орган інтелектуальної власності як квазісудовий орган. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVIІ звітної науково-практичної конференції (Львів, 5-6 лютого 2021р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2021.
2. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю., Лялюк І.І. Формальна експертиза заявленого промислового зразка чи по суті: чого очікувати від оновленого закону? Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 12 листопада 2020 року.). Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2020.
3. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю., Шпуганич І.І. Новий промисловий зразок чи скопійований інший дизайн. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 12 листопада 2020 року.). Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2020.
4. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. Захист комерційної таємниці у судовому провадженні. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVI звітної науково-практичної конференції (Львів, 6-7 лютого 2020р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2020.
5. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. Види порушень авторських прав співавторів творів науки. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звітної науково-практичної конференції (Львів, 7-8 лютого 2019р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019.

6. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. Право на недоторканність твору: деякі теоретико-прикладні аспекти. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звітної науково-практичної конференції (Львів, 7-8 лютого 2018 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018.
7. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. Особисті немайнові права інтелектуальної власності співавторів творів науки . Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 року.). Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2017.
8. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. Підстави виникнення прав співавторів творів науки. Збірник матеріалів IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів» (Київ, 27 квітня 2017 року). К.: Наук.-дослід. Інст. Інтел. влас. НАПрН України, 2017.
9. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. Використання творів науки у мережі Інтернет. Збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід» (Тернопіль, 21-22 квітня 2017 року). Тернопіль: Юрид. ф-т. Тернопіл. нац. екон. ун-ту, 2017.
10. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. Здійснення майнових прав співавторів творів науки. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІІІ звітн. наук.-практ. конф. (Львів, 7-8 лютого 2017 року): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2017.

11. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. Договірне регулювання відносин між співавторами творів науки. Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального права» (Львів, 23 вересня 2016 року). Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016.

 

Біографія

Народилася 09.03.1993р. у м. Львові.

2015р. з відзнакою закінчила юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка та здобула освітній ступінь магістра права.

У 2015р. поступила на аспірантуру ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. У 2019р. закінчила навчатись на аспірантурі та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук (доктора філософії).

З вересня 2017р. по серпень 2020р. – асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.
З вересня 2020р. обіймає посаду доцента кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету ЛНУ імені Ів. Франка.

Обіймала посади юриста (серпень 2015р. – серпень 2016р.), помічника адвоката (вересень 2016р. – лютий 2018р.), адвоката (березень 2018р. – липень 2019р.) в АО «Матвіїв і Партнери».

Керівник кафедрального гуртка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!