Кахнич Володимир Степанович

Посада: доцент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-25

Електронна пошта: volodymyr.kakhnych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

історія держави і права України та зарубіжних країн.

Курси

Публікації

2006

 1. Кахнич В.С. Міста-республіки та міське право в середньовічній Західній Європі / В.С. Кахнич // Правова система, громадянське суспільство та держава: Матеріали Міжнародної студентської наукової конференції, м. Львів, 4-6 травня 2006 р. – Львів, 2006. – С. 37–
 2. Кахнич В.С. Виникнення міст-держав у середньовічній Європі / В.С. Кахнич // Актуальні проблеми теорії та історії права людини, права і держави: Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції працівників початківців, присвяченої пам’яті видатних учених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова. Одеса, 10–11 листопада 2006 р. / Відп. ред. Ю.М. Обортов. − Одеса : Юридична література, 2006. – С.282–
 3. Кахнич В.С. Міста-держави та міське право в середньовічній Європі / В.С. Кахнич // Vivat justitia!: Міжнародний студентський науково-юридичний альманах. − Львів, 2006. − Вип. V. − С. 20−25.
 4. Кахнич В.С. Міське право в Середньовічній Європі / В.С. Кахнич // Проблеми реформування правовідносин у сучасних умовах очима молодих дослідників: Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, м. Київ, 20−21 квітня 2006 р. − Київ, 2006. − С. 30−31.

2007

 1. Кахнич В.С. Органи управління та право в містах Середньовічної Європи / В.С. Кахнич // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Київ, 19-20 квітня 2007 р. − К. : Промінь, 2007. − С. 46−47.
 2. Кахнич В.С. Органи управление в городах Середневековой Западной Європе / В.С. Кахнич // Тенденции развития законодательства и совершенствование правоприменительной практики в современных условиях: Материалы международной научной конференции студентов и аспирантов. Минск, 19−20 октября 2007 г. / редкол.: Г. А. Шумак (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2008. − С. 19−20.
 3. Кахнич В.С. Виникнення міст-держав у Середньовічній Європі / В.С. Кахнич // Vivat justitia!: Міжнародний студентський науково-юридичний альманах. − Львів, 2007. − Вип. VІІ. − С. 11−14.

2008

 1. Кахнич В.С. Суспільний лад та державний устрій середньовічного міста-держави Новгорода / В.С. Кахнич // Правове життя : сучасний стан та перспективи розвитку: збірник тез наукових доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, м. Луцьк, 14-15 березня 2008 р. / Уклад. М.Л. Варченко, Н.М. Гончарова, І.О. Коритнюк, О.О. Мартищук, В.В. Мачіха, І.Є. Смага, Д.Є. Чернета. − Луцьк: ПП.Іванюк В. П., 2008. − С. 26−28
 2. Кахнич В.С. Суспільний лад та державний устрій Середньовічних міст-держав Новгорода і Пскова / В.С. Кахнич // Актуальні питання державотворення в Україні. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 24-25 квітня 2008 р. − К.: ВГЛ «Обрії», 2008. − С. 82−84.
 3. Кахнич В.С. Суспільний лад та державний устрій Середньовічного міста-держави Генуї / В.С. Кахнич // Правова система, громадянське суспільство та держава: Матеріали Міжнародної студенсько-аспіранської наукової конференції. Львів, 18-20 квітня 2008 р. − Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. − 2008. − С. 33−34.

2009

 1. Кахнич В.С. Формування освіти та науки на юридичному факультеті Львівського університету / В.С. Кахнич // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Зб. наук. праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 23-24 квітня 2009 р. − К., 2009. − Ч. І. − С. 56−57.
 2. Кахнич В.С. Виникнення Львівського університету та юридичного факультету у його структурі у другій половині XVII ст. / В.С. Кахнич // Правова система громадянське суспільство та держава : Матеріали VIII Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. Львів, 24–26 квітня 2009р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2009. – С. 32–34.
 3. Кахнич В.С. Професор Освальд-Мар’ян Бальцер (Balzer) на шпальтах записок наукового товариства ім. Т. Шевченка / В.С. Кахнич // Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально-Східної Європи (присвячена 150-річчю від дня народження О.Бальцера): Матеріали Міжнародної наукової конференції. Львів 24–25 квітня 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2009. – С. 108–110.

2010

 1. Кахнич В.С. Розвиток правової науки та освіти на юридичному факультеті Львівського університету за часів Австрії та Австро-Угорщини / В.С. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Випуск 50. – С. 66–71.
 2. Кахнич В.С. Видатний цивіліст юридичного факультету Львівського університету Ернест Тілль (1846-1926) / В.С. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Випуск 51. – С. 35–39.
 3. Кахнич В.С. Професор О. Бальцер в історії юридичного факультету Львівського університету / В.С. Кахнич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2010. – Випуск 3. – С. 65–72.
 4. Кахнич В.С. Передумови заснування Львівського університету / В.С. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 52. – С. 64–70.
 5. Кахнич В.С. Походження та виникнення західноєвропейської освіти та науки на юридичному факультеті Львівського університету / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVI Регіональної науково-практичної конференції. Львів, 8–9 лютого 2010р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – С. 60–61.
 6. Кахнич В.С. Юридичний факультет в історії Львівського університету (1661-1919 рр.) / В.С. Кахнич // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: Матеріали IX Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. Львів, 14–16 травня 2010р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – С. 52–54.
 7. Кахнич В.С. Володимир Старосольський – відомий львівський адвокат / В.С. Кахнич // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 23 квітня 2010 р. – К., 2010. – Ч. 1. – С. 83–84.
 8. Кахнич В.С. Конституція Пилипа Орлика 1710 року, як основа запровадження конституційної школи в Україні / В.С. Кахнич // Конституція Пилипа Орлика 1710р. – визначна пам’ятка українського права: Матеріали студентсько-аспірантської наукової конференції  (присвячена 300-річчю прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика). Львів, 28 квітня 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – С. 26–27.

2011

 1. Кахнич В.С. Стажинський Станіслав – видатний конституціоналіст юридичного факультету Львівського університету / В.С. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 53. – С. 50–55.
 2. Кахнич В.С Казимир Пшибиловський – видатний історик права Львівського університету (1900-1987) / В.С. Кахнич // Право України. – 2011. – №11–12. – С. 283–289.
 3. Кахнич В.С. Видатна постать Львівського університету – Пшемислав Домбковський / В.С. Кахнич // Професор Володимир Семенович Кульчицький – видатний історик права Львівського національного університету імені Івана Франка: Матеріали аспірантсько-студентської наукової конференції (присвячена пам’яті проф. В.С.Кульчицького). Львів, 22 грудня 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2011. – С. 23–24.
 4. Кахнич В.С. Юридична наука у Львівському університеті в XVIII ст. / В.С. Кахнич // Наукова спадщина професора В.С.Кульчицького і сучасність: Матеріали ХХІV Міжнародної історико-правової конференціх. Львів, 28 квітня – 1 травня 2011 р. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2011. – С. 389–394.
 5. Кахнич В.С. Юридична наука у Львівському університеті в період Другої Світової війни / В.С. Кахнич // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: Матеріали Х Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. Львів, 6–8 травня 2011 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2011. – С. 50–51.
 6. Кахнич В.С. Леонід Пайпер як учасник судових процесів (1865-1942 рр.) / В.С. Кахнич // Судова влада в Україні і світі: історія, сучасність, перспективи розвитку: матеріали XXV Міжнародної історико-правової конференції 16-18 вересня 2011 р., м. Саки / ред. колегія: І.Б. Усенко (голова), Є.В. Ромінський (відп.секр.), Л.П. Парчева, В.Є. Кириченко, І.В. Музика, Л.М. Подкоритова, О.М. Редькіна, О.Н. Ярмиш. – Київ; Сімферополь: МСД, 2011. – Ч.1. – С. 412–417.
 7. Кахнич В.С. Развитие юридической науки и образования в Западной Украине (к 350-летию Львовского университета) / В.С. Кахнич // Право и его реализация в ХХ1 веке: сб. науч. тр. (по матер. Междунар. науч.-практ., конф., посвящ. 80-летию Саратовской государственной юридической академии, Саратов, 29-30 сентября 2011 г.): в 2 ч. / под общ. ред. С.Н. Туманова; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2011. – Ч. 1. – С. 148–149.
 8. Кахнич В.С. Діяльність конституційної школи права у Львівському університеті / В.С. Кахнич // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Матеріали Міжнародної щорічної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (присвячена пам’яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова). Одеса, 18–19 листопада 2011р. – Одеса: Фенікс, 2011. – С. 40–42.
 9. Кахнич В.С. Казимир Пшибиловський – відомий вчений юридичного факультету Львівського університету / В.С. Кахнич // Проблеми становлення і розвитку правової системи України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 листопада 2011 р. – Харків.: ГО Асоціація аспірантів-юристів. – 2011. – Т. 1. – С. 14–16.

2012

 1. Кахнич В.С. Діяльність історико-правової школи права на юридичному факультеті Львівського університету / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIІІ Регіональної науково-практичної конференції. Львів, 26–27 січня 2012р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2012. – С. 79–81.
 2. Кахнич В.С. Заснування Львівського університету та курси права у його навчальних програмах 1661–1773 рр. / В.С. Кахнич // Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність: Матеріали ХХVI Міжнародної історико-правової конференції. Одеса, 27–29 квітня 2012 р. – Одеса, 2012. – С. 510–515.
 3. Кахнич В.С. Становлення і розвиток правової освіти та науки на юридичному факультеті Львівського університету (ХVII-XX ст.): історико-правове дослідження. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 « теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / В.С. Кахнич. – Львів : «ПАІС», 2012. – 20 с.
 4. Кахнич В.С. Характерні риси навчального процесу на юридичному факультеті Львівського університету (1784-1871 рр.) / В.С. Кахнич // Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах: Матеріали ХХVІI Міжнародної історико-правової конференції. Євпаторія, 21–23 вересня 2012 р. – Євпаторія, 2012. – Ч. ІІ. – С. 186–194.
 5. Кахнич В.С. Сучасні дослідники історії юридичного факультету Львівського університету / В.С. Кахнич // Митна справа. Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – № 5 (83), част. 2, книга 2 вересень-жовтень 2012 року. – С. 394–400.

2013

 1. Кахнич В.С. Науково-правові дослідження у Львівському університеті (1919-1939 рр.) / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції. Львів, 7-8 лютого 2013р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2013. – С. 40–42.
 2. Кахнич В.С. Наукові джерела про історію юридичного факультету Львівського університету / В.С. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Випуск 58. – С. 49–55.
 3. Кахнич В.С. Методологічні аспекти дослідження правової освіти та науки у Львівському університеті / В.С. Кахнич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / гол. ред. М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 2. – С. 472–479.
 4. Кахнич В.С. Станіслав Стажинський (1853–1935 рр.) як дослідник конституційного права / В.С. Кахнич // Людиноцентристський вимір в історії права, держави і юридичної думки: Матеріали ХXVIII Міжнародної історико–правової конференції. Рівне, 13–16 червня 2013 р. – К.: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – С. 248–253.
 5. Кахнич В.С. Університетська освіта та наука Австрії за часів правління Марії Терезії та Йосипа ІІ у ХVIII ст.: особливості правового реформування / В. С. Кахнич // Джерела права України, інших країн та міжнародної спільноти : історія та сучасність: матеріали ХХІХ Міжнародної історико-правової конференції 19-22 вересня 2013 р., м. Феодосія / ред. колегія: І.Б. Усенко (голова), А.Ю. Іванова (відп. секр.,), О.А. Гавриленко, І.А. Іванніков, В.Є. Кириченко, Н.М. Крестовська, О.О. Малишев, І.В. Музика, О.О. Редькіна, Є.В. Ромінський, С.О. Шаляпін, О.Н. Ярмиш. ‒ Київ; Сімферополь: Універсум, 2013. ‒ С. 503-509.
 6. Кахнич В.С. Розвиток правової науки у Львівському університеті у ХVII-XVIII ст. / В.С. Кахнич // Юридична осінь 2013 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів. Харків, 14 листоп. 2013 р. / за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого»: Право, 2013. – С. 83-
 7. Кахнич В.С. Особливості університетських реформ в Австрійській імперії в другій половині XVIII ст. / В.С. Кахнич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Зб. наук. праць. Серія : Юридичні науки – Херсон, 2013. – Вип. 4. – Том. 1. – С. 17-
 8. Кахнич В.С. Заснування Львівського університету та курси права у його навчальних програмах (1661-1773) / В.С. Кахнич // Наукове періодичне видання: Актуальні питання публічного та приватного права : Наукове періодичне видання. Одеса, 5 (05) листопад-грудень 2013 р. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2013. – Ч.5. – С. 13–16.
 9. Кахнич В.С. Реформована юридична освіта та наука у Австрійській імперії / В.С. Кахнич // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 6-7 грудня 2013 р. – Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2013. – С. 8–10.
 10. Кахнич В.С. Львовский университет в период реформ в правовой науке и образовании монархами Габсбургами в ХVІІІ в. / В.С. Кахнич // LEGEA ŞI VIAҬA – Republica Moldova, Decembrie 2013, – S. 95–98.
 11. Основи правознавства: Робоча програма для студентів факультету іноземних мов за напрямами підготовки бакалавр; спеціальністю «Переклад», «Філологія, англійська, німецька, французька, іспанська мова та література», «Латинська, старогрецька, грецька мова та література» / Розроб. В.С. Кахнич. – Львів: Видавництво юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 20 с.
 12. Договірне право: Робоча програма для студентів географічного факультету за напрямами підготовки магістр, спеціаліст; спеціальністю «Менеджмент і адміністрування» / Розроб. В.С. Кахнич. – Львів: Видавництво юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 15 с.
 13. Правознавство: Робоча програма для студентів економічного факультету за напрямами підготовки бакалавр; спеціальністю «Фінанси і кредит» / Розроб. В.С. Кахнич. – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 40с.

2014

 1. Кахнич В.С. Міста-держави та міське право в середньовічній Європі / В.С. Кахнич // Історико-правове дослідження : монографія . – Львів : Галицький друкар, 2014. – 140 с.
 2. Кахнич В.С. Реформа в правовій освіті та науці у Львівському університеті в період правління Габсбургів / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХX звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С.68-70.
 3. Кахнич В.С. Становлення школи міжнародного права на юридичному факультеті Львівського університету в 1784-1939 рр. / В.С. Кахнич // Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі : матеріали ХХХІ Міжнародної історико-правової конференції 27-30 листопада 2014 р., м. Берегово. – Київ-Ужгород: Видавництво «Говерла», 2014. – С. 289-292.
 4. Кахнич В.С. Утворення юридичного факультету у Львівському університеті в 1784 році: структура, професорсько-викладацький склад. / В.С. Кахнич // Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів юристів: Матеріали науково-практичної конференції на базі кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (7-8 листопада 2014 року, м. Івано-Франківськ) / Прикарпатський національний університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 49-54.
 5. Кахнич В.С. Дослідження діяльності наукової школи кримінального права та процесу у Львівському університеті в австрійський період / В.С. Кахнич // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Судова реформа 1864 року в історії українського державотворення». Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». – Х.: «Друкарня Мадрид», 2014 – С. 36-39.

2015

 1. Кахнич В.С. Розвиток цивільно-правової науки на юридичному факультеті Львівського університету в 1784-1884 рр. / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2015р.) – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2015. – С. 91-93.
 2. Кахнич В.С. Утворення та діяльність кафедри канонічного права на юридичному факультету Львівського університету у 1784-1864 рр. / В.С. Кахнич // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 1 (5). – С. 13-17.
 3. Кахнич В.С. Кафедра природного права, права народів та інституцій на юридичному факультеті Львівського університету з 1784 р. / В.С. Кахнич // «Часопис Київського університету права». – 2015. – № 1. – С. 30-34.
 4. Кахнич В.С., Бойко І.Й. Становлення та розвиток історико-правової школи на юридичному факультеті Львівського університету / В.С. Кахнич, І.Й. Бойко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Випуск 61. – С. 87–109.
 5. Кахнич В.С. Відомі дослідники римського права на юридичному факультеті Львівського університету (ост. чв. ХІХ – пер. пол. ХХ ст.) / В.С. Кахнич // Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої Хартії вольностей): матеріали ХХХІІІ Міжнародної історико-правової конференції 17-20 вересня 2015 р., с. Коблеве. – Київ-Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2015. – С. 250-256.
 6. Договірне право: Робоча програма для студентів географічного факультету за напрямами підготовки магістр, спеціаліст; спеціальністю «Менеджмент і адміністрування» (доповнене і перевидане) Розроб. В.С. Кахнич. – Львів: Видавництво юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – 17 с.
 7. Kakhnych Volodymyr. The development of the department of criminal procedure and criminal law of the university of Lviv / Volodymyr Kakhnych // Roczniki Administracji I Prawa. – Sosnowiec 2015, – zeszyt 2, – S. 119-131.

2016

 1. Кахнич В.С. Кримінальний кодекс Другої Речі Посполитої: характеристика та структура. / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції (4–5 лютого 2016 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С.117-120. (0,4 друк. арк.)
 2. Кахнич В.С. Передумови розвитку канонічного права у Львівському університеті (ХVII-XVIII ст..) / В.С. Кахнич // Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки: матеріали ХХХIV Міжнародної історико-правової конференції 27-29 травня 2016 р., м. Тисминиця / ред. колегія: І.Б. Усенко, А.Ю. Іванова, В.Є. Кириченко, Н.М. Крестовська, О.О. Малишев, І.В. Музика, Є.В. Ромінський, О.Н. Ярмиш. – Київ-Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. – 448с.
 3. Кахнич В.С. Юридичний факультет Львівського університету: дослідники та дослідження / В.С. Кахнич // матеріали V Міжнародної наукової-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 245-249.
 4. Кахнич В.С. Юридична освіта і наука у Львівському університеті (1661–1939) : монографія / В.С. Кахнич // – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 320 + вкл.
 5. Кахнич В.С. «Кодекс Макаревича» : коротка характеристика Кримінального кодексу Другої Речі Посполитої / В.С. Кахнич // Нормотворення і систкметизація в праві : до 1000-річчя Руської Правди і 450-річчя Другого (Волинського) статуту Великого князівства Литовського : матеріали ХХХV Міжнародної історико-правової конференції, 22-25 вересня 2016 р., м. Дубно / ред. колегія : І.Б. Усенко (голова), О.О. Малишев (відп. секр.), А.Ю. Іванова, В.Є. Кириченко, Н.М. Крестовська, І.В. Музика, Є.В. Ромінський, О.Н. Ярмиш. – Київ-Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2016. – С. 323-330.

2017

 1. Кахнич В.С. Значення юридичної освіти та науки у Львівському університеті в епоху Просвітництва / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІI звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 63-65.
 2. Кахнич В.С. Функціонування юридичного факультету Львівського університету в складі Австрійської монархії у епоху Просвітництва. / В.С. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2017. – Випуск 64. – С. 47–54.
 3. Кахнич В.С. Деякі аспекти функціонування юридичного факультету у Львівському університеті (1920-1930-х рр.). / В.С. Кахнич // «Часопис Київського університету права». – 2017. – № 1. – С. 25-30.
 4. Кахнич В. Місце і роль кафедри цивільного права та процесу у структурі юридичного факультету Львівського університету: історія і сучасність. / І. Бойко, В. Коссак, В. Кахнич // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 1 (9). – С. 3-16.
 5. Кахнич В.С. Утворення та діяльність Українського таємного університету у Львові та юридичного факультету у його структурі (1921-1927 рр.). / В.С. Кахнич // Еволюційні та революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки: до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : матеріали ХХХVI Міжнародної історико-правової конференції, 1-4 червня 2017р., м.Дніпро / ред. колегія : Н.М. Крестовська, О.О. Малишев, І.В. Музика, Є.В. Ромінський, О.Н. Ярмиш. – Київ-Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2017. – С. 161-168.
 6. Кахнич В.С. Формування кафедральної структури на юридичному факультеті Львівського університету в друг. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. / В.С. Кахнич // Пам’ятки права як відображення історичних процесів і культури суспільства : до 500 річчя Реформації: матеріали ХХХVІІ Міжнародної історико-правової конференції, 14-17 вересня 2017 р., с. Колочава / ред. колегія : І.Б. Усенко (голова), О.О. Малишев (відп. секр.), А.Ю. Іванова, В.Є. Кириченко, Н.М. Крестовська, І.В. Музика, Є.В. Ромінський, О.Н. Ярмиш. – Київ-Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2017. – С. 257-264. (0,4 друк. арк.)
 7. Кахнич В.С. Юридична освіта у Львівському університеті на початку його становлення у 1661 році / В.С. Кахнич //Актуальні проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн : матеріали Всеукраїнської наук. конф. (м. Львів, 19 жовтня 2017 р.) / І. Й. Бойко (голова редколегії), А. В. Кольбенко (відп. секр.). – Львів, 2017. – Вип. 1. – С. 115-121.

2018

 1. Кахнич В.С. Видатні постаті науки фінансового права на юридичному факультеті Львівського університету (кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст.). / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXIV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2018 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 234-237 (0,4 друк. арк.)
 2. Кахнич В.С. Відомі цивілісти на юридичному факультеті Львівського університету (з кінця ХІХ – середини ХХ столітть) / В.С. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Випуск 66. – С. 75–84.
 3. Кахнич В. С. Значення цивілістичної доктрини для розвитку юридичного факультету Львівського університету (початок ХVII – кін. ХІХ століття) / В. С. Кахнич // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – 2018. – № 9. – С. 9–21.
 4. Кахнич В. С. Наукові інтереси окремих представників правничої школи Львівського університету (ХVІІ – початок ХХ ст.) / В. С. Кахнич // Місцеве управління та місцеве самоврядування в історії права, держави і юридичної думки : матер. XXXIХ Міжнар. історико-правової конференції 2-3 листопада 2018 р., м. Львів / ред. кол.: І. Б. Усенко (гол.) та ін. – К., Херсон: Олді-плюс, 2018. – С. 202–209.
 5. Кахнич В.С. Розвиток цивільного права у Львівському університеті та внесок Станіслава Севериновича Дністрянського в цей процес. / В.С. Кахнич // «Часопис Київського університету права». – 2018. – № 1. – С. 33-36. (0,8 друк. арк.)

2019

 1. Кахнич В.С. Формування наукової школи публічного права у Львівському університеті (1661-1784) / В.С. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Випуск 68. – С. 108-117.
 2. Кахнич В. Відомі персоналії цивілістики у Львівському університеті (1661-1918 рр.) / В. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. XXV звіт. наук.-практ. конф. (7-8 лютого 2019 р.): у 2-х ч. – Ч. 1. – Львів, 2019. – С. 207-208.
 3. Кахнич В.С. Становлення та розвиток наукових концепцій в галузі кримінального права у Львівському університеті в Австрійський період (1784-1867 рр.) та їх вплив на сучасну правову доктрину України / В.С. Кахнич // «Часопис Київського університету права». – 2019. – № 2. – С. 25-30. (0,8 друк. арк.)
 4. Кахнич В.С. Вплив римського права на діяльність юридичного факультету Львівського університету з 1661 до 1918 рр. / В.С. Кахнич // «Часопис Київського університету права». – 2019. – № 3. – С. 30-35. (0,8 друк. арк.)

2020

 1. Кахнич В.С. Вплив та значення римського права в дослідженнях науковців юридичного факультету Львівського університету з 1784 року. / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVI звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. С. 207-208 (0,4 друк. арк.).
 2. Кахнич В. Становлення юридичної освіти в університеті Мельбурна: міжнародний досвід для Львівського університету. / В.С. Кахнич // «Часопис Київського університету права». – 2020. – № 3. – С. 30-35. (0,8 друк. арк.)

2021

 1. Кахнич В. Становлення юридичної освіти у Львівському університеті та університетах Великої Британії з середини XVII – XIX ст.. / В.С. Кахнич // «Часопис Київського університету права». – 2020. – № 3. – С. 30-35. (0,8 друк. арк.)

 

Біографія

Кахнич Володимир Степанович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка.
Народився 13 листопада 1985 року у с. Банюнин Кам’янка-Бузького району Львівської області. У 2003 році закінчив середню школу з медаллю. Цього ж року вступив на перший курс юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив 2008 році. З 2008-2012 рр. навчався в аспірантурі. У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Становлення і розвиток правової освіти та науки на юридичному факультеті Львівського університету (ХVІІ-ХХ ст..): історико-правове дослідження.»
З вересня 2009 року працював асистентом кафедри основ права України юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
В 2014 році вийшла у світ монографія «Міста-держави та міське право у середньовічній Європі», яка була відзначена ДИПЛОМОМ лауреата премії імені Святого Володимира за краще науково-практичне видання в Україні.
У 2014 році закінчив Школу польського та європейського права (в рамках спільної співпраці між ЛНУ імені Івана Франка та факультетом Права та Адміністрації Ягеллонського університету в м. Кракові).
З 3 березня 2015 року обрано головою профбюро юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
В 2016 році свій побачила монографія «Юридична освіта і наука Львівського університету 1661-1939 рр.»
17 квітня 2018 р. нагороджено нагрудним знаком Федерації профспілок України «Профспілкова звитяга»
З вересня 2021 року працюю доцентом кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Автор близько 90 наукових праць з історії держави і права України та зарубіжних країн.

Нагороди

В 2014 році вийшла у світ монографія «Міста-держави та міське право у середньовічній Європі», яка була відзначена ДИПЛОМОМ лауреата премії імені Святого Володимира за краще науково-практичне видання в Україні.

26 грудня 2017 р. одержав Грамоту юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності.

17 квітня 2018 р.  нагороджено нагрудним знаком Федерації профспілок України “Профспілкова звитяга”

11 жовтня 2019 р. за вагомі досягнення та з нагоди Дня Університету нагороджено подякою

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!