Кахнич Володимир Степанович

Посада: доцент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: volodymyr.kakhnych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

історія держави і права України та зарубіжних країн.

Курси

Публікації

2006

 1. Кахнич В.С. Міста-республіки та міське право в середньовічній Західній Європі / В.С. Кахнич // Правова система, громадянське суспільство та держава: Матеріали Міжнародної студентської наукової конференції, м. Львів, 4-6 травня 2006 р. – Львів, 2006. – С. 37–
 2. Кахнич В.С. Виникнення міст-держав у середньовічній Європі / В.С. Кахнич // Актуальні проблеми теорії та історії права людини, права і держави: Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції працівників початківців, присвяченої пам’яті видатних учених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова. Одеса, 10–11 листопада 2006 р. / Відп. ред. Ю.М. Обортов. − Одеса : Юридична література, 2006. – С.282–
 3. Кахнич В.С. Міста-держави та міське право в середньовічній Європі / В.С. Кахнич // Vivat justitia!: Міжнародний студентський науково-юридичний альманах. − Львів, 2006. − Вип. V. − С. 20−25.
 4. Кахнич В.С. Міське право в Середньовічній Європі / В.С. Кахнич // Проблеми реформування правовідносин у сучасних умовах очима молодих дослідників: Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, м. Київ, 20−21 квітня 2006 р. − Київ, 2006. − С. 30−31.

2007

 1. Кахнич В.С. Органи управління та право в містах Середньовічної Європи / В.С. Кахнич // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Київ, 19-20 квітня 2007 р. − К. : Промінь, 2007. − С. 46−47.
 2. Кахнич В.С. Органи управление в городах Середневековой Западной Європе / В.С. Кахнич // Тенденции развития законодательства и совершенствование правоприменительной практики в современных условиях: Материалы международной научной конференции студентов и аспирантов. Минск, 19−20 октября 2007 г. / редкол.: Г. А. Шумак (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2008. − С. 19−20.
 3. Кахнич В.С. Виникнення міст-держав у Середньовічній Європі / В.С. Кахнич // Vivat justitia!: Міжнародний студентський науково-юридичний альманах. − Львів, 2007. − Вип. VІІ. − С. 11−14.

2008

 1. Кахнич В.С. Суспільний лад та державний устрій середньовічного міста-держави Новгорода / В.С. Кахнич // Правове життя : сучасний стан та перспективи розвитку: збірник тез наукових доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, м. Луцьк, 14-15 березня 2008 р. / Уклад. М.Л. Варченко, Н.М. Гончарова, І.О. Коритнюк, О.О. Мартищук, В.В. Мачіха, І.Є. Смага, Д.Є. Чернета. − Луцьк: ПП.Іванюк В. П., 2008. − С. 26−28
 2. Кахнич В.С. Суспільний лад та державний устрій Середньовічних міст-держав Новгорода і Пскова / В.С. Кахнич // Актуальні питання державотворення в Україні. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 24-25 квітня 2008 р. − К.: ВГЛ «Обрії», 2008. − С. 82−84.
 3. Кахнич В.С. Суспільний лад та державний устрій Середньовічного міста-держави Генуї / В.С. Кахнич // Правова система, громадянське суспільство та держава: Матеріали Міжнародної студенсько-аспіранської наукової конференції. Львів, 18-20 квітня 2008 р. − Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. − 2008. − С. 33−34.

2009

 1. Кахнич В.С. Формування освіти та науки на юридичному факультеті Львівського університету / В.С. Кахнич // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Зб. наук. праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 23-24 квітня 2009 р. − К., 2009. − Ч. І. − С. 56−57.
 2. Кахнич В.С. Виникнення Львівського університету та юридичного факультету у його структурі у другій половині XVII ст. / В.С. Кахнич // Правова система громадянське суспільство та держава : Матеріали VIII Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. Львів, 24–26 квітня 2009р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2009. – С. 32–34.
 3. Кахнич В.С. Професор Освальд-Мар’ян Бальцер (Balzer) на шпальтах записок наукового товариства ім. Т. Шевченка / В.С. Кахнич // Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально-Східної Європи (присвячена 150-річчю від дня народження О.Бальцера): Матеріали Міжнародної наукової конференції. Львів 24–25 квітня 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2009. – С. 108–110.

2010

 1. Кахнич В.С. Розвиток правової науки та освіти на юридичному факультеті Львівського університету за часів Австрії та Австро-Угорщини / В.С. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Випуск 50. – С. 66–71.
 2. Кахнич В.С. Видатний цивіліст юридичного факультету Львівського університету Ернест Тілль (1846-1926) / В.С. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Випуск 51. – С. 35–39.
 3. Кахнич В.С. Професор О. Бальцер в історії юридичного факультету Львівського університету / В.С. Кахнич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2010. – Випуск 3. – С. 65–72.
 4. Кахнич В.С. Передумови заснування Львівського університету / В.С. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 52. – С. 64–70.
 5. Кахнич В.С. Походження та виникнення західноєвропейської освіти та науки на юридичному факультеті Львівського університету / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVI Регіональної науково-практичної конференції. Львів, 8–9 лютого 2010р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – С. 60–61.
 6. Кахнич В.С. Юридичний факультет в історії Львівського університету (1661-1919 рр.) / В.С. Кахнич // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: Матеріали IX Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. Львів, 14–16 травня 2010р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – С. 52–54.
 7. Кахнич В.С. Володимир Старосольський – відомий львівський адвокат / В.С. Кахнич // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 23 квітня 2010 р. – К., 2010. – Ч. 1. – С. 83–84.
 8. Кахнич В.С. Конституція Пилипа Орлика 1710 року, як основа запровадження конституційної школи в Україні / В.С. Кахнич // Конституція Пилипа Орлика 1710р. – визначна пам’ятка українського права: Матеріали студентсько-аспірантської наукової конференції  (присвячена 300-річчю прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика). Львів, 28 квітня 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – С. 26–27.

2011

 1. Кахнич В.С. Стажинський Станіслав – видатний конституціоналіст юридичного факультету Львівського університету / В.С. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 53. – С. 50–55.
 2. Кахнич В.С Казимир Пшибиловський – видатний історик права Львівського університету (1900-1987) / В.С. Кахнич // Право України. – 2011. – №11–12. – С. 283–289.
 3. Кахнич В.С. Видатна постать Львівського університету – Пшемислав Домбковський / В.С. Кахнич // Професор Володимир Семенович Кульчицький – видатний історик права Львівського національного університету імені Івана Франка: Матеріали аспірантсько-студентської наукової конференції (присвячена пам’яті проф. В.С.Кульчицького). Львів, 22 грудня 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2011. – С. 23–24.
 4. Кахнич В.С. Юридична наука у Львівському університеті в XVIII ст. / В.С. Кахнич // Наукова спадщина професора В.С.Кульчицького і сучасність: Матеріали ХХІV Міжнародної історико-правової конференціх. Львів, 28 квітня – 1 травня 2011 р. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2011. – С. 389–394.
 5. Кахнич В.С. Юридична наука у Львівському університеті в період Другої Світової війни / В.С. Кахнич // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: Матеріали Х Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. Львів, 6–8 травня 2011 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2011. – С. 50–51.
 6. Кахнич В.С. Леонід Пайпер як учасник судових процесів (1865-1942 рр.) / В.С. Кахнич // Судова влада в Україні і світі: історія, сучасність, перспективи розвитку: матеріали XXV Міжнародної історико-правової конференції 16-18 вересня 2011 р., м. Саки / ред. колегія: І.Б. Усенко (голова), Є.В. Ромінський (відп.секр.), Л.П. Парчева, В.Є. Кириченко, І.В. Музика, Л.М. Подкоритова, О.М. Редькіна, О.Н. Ярмиш. – Київ; Сімферополь: МСД, 2011. – Ч.1. – С. 412–417.
 7. Кахнич В.С. Развитие юридической науки и образования в Западной Украине (к 350-летию Львовского университета) / В.С. Кахнич // Право и его реализация в ХХ1 веке: сб. науч. тр. (по матер. Междунар. науч.-практ., конф., посвящ. 80-летию Саратовской государственной юридической академии, Саратов, 29-30 сентября 2011 г.): в 2 ч. / под общ. ред. С.Н. Туманова; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2011. – Ч. 1. – С. 148–149.
 8. Кахнич В.С. Діяльність конституційної школи права у Львівському університеті / В.С. Кахнич // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Матеріали Міжнародної щорічної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (присвячена пам’яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова). Одеса, 18–19 листопада 2011р. – Одеса: Фенікс, 2011. – С. 40–42.
 9. Кахнич В.С. Казимир Пшибиловський – відомий вчений юридичного факультету Львівського університету / В.С. Кахнич // Проблеми становлення і розвитку правової системи України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 листопада 2011 р. – Харків.: ГО Асоціація аспірантів-юристів. – 2011. – Т. 1. – С. 14–16.

2012

 1. Кахнич В.С. Діяльність історико-правової школи права на юридичному факультеті Львівського університету / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIІІ Регіональної науково-практичної конференції. Львів, 26–27 січня 2012р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2012. – С. 79–81.
 2. Кахнич В.С. Заснування Львівського університету та курси права у його навчальних програмах 1661–1773 рр. / В.С. Кахнич // Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність: Матеріали ХХVI Міжнародної історико-правової конференції. Одеса, 27–29 квітня 2012 р. – Одеса, 2012. – С. 510–515.
 3. Кахнич В.С. Становлення і розвиток правової освіти та науки на юридичному факультеті Львівського університету (ХVII-XX ст.): історико-правове дослідження. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 « теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / В.С. Кахнич. – Львів : «ПАІС», 2012. – 20 с.
 4. Кахнич В.С. Характерні риси навчального процесу на юридичному факультеті Львівського університету (1784-1871 рр.) / В.С. Кахнич // Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах: Матеріали ХХVІI Міжнародної історико-правової конференції. Євпаторія, 21–23 вересня 2012 р. – Євпаторія, 2012. – Ч. ІІ. – С. 186–194.
 5. Кахнич В.С. Сучасні дослідники історії юридичного факультету Львівського університету / В.С. Кахнич // Митна справа. Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – № 5 (83), част. 2, книга 2 вересень-жовтень 2012 року. – С. 394–400.

2013

 1. Кахнич В.С. Науково-правові дослідження у Львівському університеті (1919-1939 рр.) / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції. Львів, 7-8 лютого 2013р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2013. – С. 40–42.
 2. Кахнич В.С. Наукові джерела про історію юридичного факультету Львівського університету / В.С. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Випуск 58. – С. 49–55.
 3. Кахнич В.С. Методологічні аспекти дослідження правової освіти та науки у Львівському університеті / В.С. Кахнич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / гол. ред. М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 2. – С. 472–479.
 4. Кахнич В.С. Станіслав Стажинський (1853–1935 рр.) як дослідник конституційного права / В.С. Кахнич // Людиноцентристський вимір в історії права, держави і юридичної думки: Матеріали ХXVIII Міжнародної історико–правової конференції. Рівне, 13–16 червня 2013 р. – К.: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – С. 248–253.
 5. Кахнич В.С. Університетська освіта та наука Австрії за часів правління Марії Терезії та Йосипа ІІ у ХVIII ст.: особливості правового реформування / В. С. Кахнич // Джерела права України, інших країн та міжнародної спільноти : історія та сучасність: матеріали ХХІХ Міжнародної історико-правової конференції 19-22 вересня 2013 р., м. Феодосія / ред. колегія: І.Б. Усенко (голова), А.Ю. Іванова (відп. секр.,), О.А. Гавриленко, І.А. Іванніков, В.Є. Кириченко, Н.М. Крестовська, О.О. Малишев, І.В. Музика, О.О. Редькіна, Є.В. Ромінський, С.О. Шаляпін, О.Н. Ярмиш. ‒ Київ; Сімферополь: Універсум, 2013. ‒ С. 503-509.
 6. Кахнич В.С. Розвиток правової науки у Львівському університеті у ХVII-XVIII ст. / В.С. Кахнич // Юридична осінь 2013 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів. Харків, 14 листоп. 2013 р. / за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого»: Право, 2013. – С. 83-
 7. Кахнич В.С. Особливості університетських реформ в Австрійській імперії в другій половині XVIII ст. / В.С. Кахнич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Зб. наук. праць. Серія : Юридичні науки – Херсон, 2013. – Вип. 4. – Том. 1. – С. 17-
 8. Кахнич В.С. Заснування Львівського університету та курси права у його навчальних програмах (1661-1773) / В.С. Кахнич // Наукове періодичне видання: Актуальні питання публічного та приватного права : Наукове періодичне видання. Одеса, 5 (05) листопад-грудень 2013 р. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2013. – Ч.5. – С. 13–16.
 9. Кахнич В.С. Реформована юридична освіта та наука у Австрійській імперії / В.С. Кахнич // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 6-7 грудня 2013 р. – Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2013. – С. 8–10.
 10. Кахнич В.С. Львовский университет в период реформ в правовой науке и образовании монархами Габсбургами в ХVІІІ в. / В.С. Кахнич // LEGEA ŞI VIAҬA – Republica Moldova, Decembrie 2013, – S. 95–98.
 11. Основи правознавства: Робоча програма для студентів факультету іноземних мов за напрямами підготовки бакалавр; спеціальністю «Переклад», «Філологія, англійська, німецька, французька, іспанська мова та література», «Латинська, старогрецька, грецька мова та література» / Розроб. В.С. Кахнич. – Львів: Видавництво юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 20 с.
 12. Договірне право: Робоча програма для студентів географічного факультету за напрямами підготовки магістр, спеціаліст; спеціальністю «Менеджмент і адміністрування» / Розроб. В.С. Кахнич. – Львів: Видавництво юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 15 с.
 13. Правознавство: Робоча програма для студентів економічного факультету за напрямами підготовки бакалавр; спеціальністю «Фінанси і кредит» / Розроб. В.С. Кахнич. – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 40с.

2014

 1. Кахнич В.С. Міста-держави та міське право в середньовічній Європі / В.С. Кахнич // Історико-правове дослідження : монографія . – Львів : Галицький друкар, 2014. – 140 с.
 2. Кахнич В.С. Реформа в правовій освіті та науці у Львівському університеті в період правління Габсбургів / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХX звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С.68-70.
 3. Кахнич В.С. Становлення школи міжнародного права на юридичному факультеті Львівського університету в 1784-1939 рр. / В.С. Кахнич // Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі : матеріали ХХХІ Міжнародної історико-правової конференції 27-30 листопада 2014 р., м. Берегово. – Київ-Ужгород: Видавництво «Говерла», 2014. – С. 289-292.
 4. Кахнич В.С. Утворення юридичного факультету у Львівському університеті в 1784 році: структура, професорсько-викладацький склад. / В.С. Кахнич // Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів юристів: Матеріали науково-практичної конференції на базі кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (7-8 листопада 2014 року, м. Івано-Франківськ) / Прикарпатський національний університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 49-54.
 5. Кахнич В.С. Дослідження діяльності наукової школи кримінального права та процесу у Львівському університеті в австрійський період / В.С. Кахнич // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Судова реформа 1864 року в історії українського державотворення». Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». – Х.: «Друкарня Мадрид», 2014 – С. 36-39.

2015

 1. Кахнич В.С. Розвиток цивільно-правової науки на юридичному факультеті Львівського університету в 1784-1884 рр. / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2015р.) – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2015. – С. 91-93.
 2. Кахнич В.С. Утворення та діяльність кафедри канонічного права на юридичному факультету Львівського університету у 1784-1864 рр. / В.С. Кахнич // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 1 (5). – С. 13-17.
 3. Кахнич В.С. Кафедра природного права, права народів та інституцій на юридичному факультеті Львівського університету з 1784 р. / В.С. Кахнич // «Часопис Київського університету права». – 2015. – № 1. – С. 30-34.
 4. Кахнич В.С., Бойко І.Й. Становлення та розвиток історико-правової школи на юридичному факультеті Львівського університету / В.С. Кахнич, І.Й. Бойко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Випуск 61. – С. 87–109.
 5. Кахнич В.С. Відомі дослідники римського права на юридичному факультеті Львівського університету (ост. чв. ХІХ – пер. пол. ХХ ст.) / В.С. Кахнич // Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої Хартії вольностей): матеріали ХХХІІІ Міжнародної історико-правової конференції 17-20 вересня 2015 р., с. Коблеве. – Київ-Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2015. – С. 250-256.
 6. Договірне право: Робоча програма для студентів географічного факультету за напрямами підготовки магістр, спеціаліст; спеціальністю «Менеджмент і адміністрування» (доповнене і перевидане) Розроб. В.С. Кахнич. – Львів: Видавництво юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – 17 с.
 7. Kakhnych Volodymyr. The development of the department of criminal procedure and criminal law of the university of Lviv / Volodymyr Kakhnych // Roczniki Administracji I Prawa. – Sosnowiec 2015, – zeszyt 2, – S. 119-131.

2016

 1. Кахнич В.С. Кримінальний кодекс Другої Речі Посполитої: характеристика та структура. / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції (4–5 лютого 2016 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С.117-120. (0,4 друк. арк.)
 2. Кахнич В.С. Передумови розвитку канонічного права у Львівському університеті (ХVII-XVIII ст..) / В.С. Кахнич // Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки: матеріали ХХХIV Міжнародної історико-правової конференції 27-29 травня 2016 р., м. Тисминиця / ред. колегія: І.Б. Усенко, А.Ю. Іванова, В.Є. Кириченко, Н.М. Крестовська, О.О. Малишев, І.В. Музика, Є.В. Ромінський, О.Н. Ярмиш. – Київ-Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. – 448с.
 3. Кахнич В.С. Юридичний факультет Львівського університету: дослідники та дослідження / В.С. Кахнич // матеріали V Міжнародної наукової-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 245-249.
 4. Кахнич В.С. Юридична освіта і наука у Львівському університеті (1661–1939) : монографія / В.С. Кахнич // – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 320 + вкл.
 5. Кахнич В.С. «Кодекс Макаревича» : коротка характеристика Кримінального кодексу Другої Речі Посполитої / В.С. Кахнич // Нормотворення і систкметизація в праві : до 1000-річчя Руської Правди і 450-річчя Другого (Волинського) статуту Великого князівства Литовського : матеріали ХХХV Міжнародної історико-правової конференції, 22-25 вересня 2016 р., м. Дубно / ред. колегія : І.Б. Усенко (голова), О.О. Малишев (відп. секр.), А.Ю. Іванова, В.Є. Кириченко, Н.М. Крестовська, І.В. Музика, Є.В. Ромінський, О.Н. Ярмиш. – Київ-Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2016. – С. 323-330.

2017

 1. Кахнич В.С. Значення юридичної освіти та науки у Львівському університеті в епоху Просвітництва / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІI звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 63-65.
 2. Кахнич В.С. Функціонування юридичного факультету Львівського університету в складі Австрійської монархії у епоху Просвітництва. / В.С. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2017. – Випуск 64. – С. 47–54.
 3. Кахнич В.С. Деякі аспекти функціонування юридичного факультету у Львівському університеті (1920-1930-х рр.). / В.С. Кахнич // «Часопис Київського університету права». – 2017. – № 1. – С. 25-30.
 4. Кахнич В. Місце і роль кафедри цивільного права та процесу у структурі юридичного факультету Львівського університету: історія і сучасність. / І. Бойко, В. Коссак, В. Кахнич // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 1 (9). – С. 3-16.
 5. Кахнич В.С. Утворення та діяльність Українського таємного університету у Львові та юридичного факультету у його структурі (1921-1927 рр.). / В.С. Кахнич // Еволюційні та революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки: до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : матеріали ХХХVI Міжнародної історико-правової конференції, 1-4 червня 2017р., м.Дніпро / ред. колегія : Н.М. Крестовська, О.О. Малишев, І.В. Музика, Є.В. Ромінський, О.Н. Ярмиш. – Київ-Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2017. – С. 161-168.
 6. Кахнич В.С. Формування кафедральної структури на юридичному факультеті Львівського університету в друг. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. / В.С. Кахнич // Пам’ятки права як відображення історичних процесів і культури суспільства : до 500 річчя Реформації: матеріали ХХХVІІ Міжнародної історико-правової конференції, 14-17 вересня 2017 р., с. Колочава / ред. колегія : І.Б. Усенко (голова), О.О. Малишев (відп. секр.), А.Ю. Іванова, В.Є. Кириченко, Н.М. Крестовська, І.В. Музика, Є.В. Ромінський, О.Н. Ярмиш. – Київ-Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2017. – С. 257-264. (0,4 друк. арк.)
 7. Кахнич В.С. Юридична освіта у Львівському університеті на початку його становлення у 1661 році / В.С. Кахнич //Актуальні проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн : матеріали Всеукраїнської наук. конф. (м. Львів, 19 жовтня 2017 р.) / І. Й. Бойко (голова редколегії), А. В. Кольбенко (відп. секр.). – Львів, 2017. – Вип. 1. – С. 115-121.

2018

 1. Кахнич В.С. Видатні постаті науки фінансового права на юридичному факультеті Львівського університету (кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст.). / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXIV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2018 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 234-237 (0,4 друк. арк.)
 2. Кахнич В.С. Відомі цивілісти на юридичному факультеті Львівського університету (з кінця ХІХ – середини ХХ столітть) / В.С. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Випуск 66. – С. 75–84.
 3. Кахнич В. С. Значення цивілістичної доктрини для розвитку юридичного факультету Львівського університету (початок ХVII – кін. ХІХ століття) / В. С. Кахнич // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – 2018. – № 9. – С. 9–21.
 4. Кахнич В. С. Наукові інтереси окремих представників правничої школи Львівського університету (ХVІІ – початок ХХ ст.) / В. С. Кахнич // Місцеве управління та місцеве самоврядування в історії права, держави і юридичної думки : матер. XXXIХ Міжнар. історико-правової конференції 2-3 листопада 2018 р., м. Львів / ред. кол.: І. Б. Усенко (гол.) та ін. – К., Херсон: Олді-плюс, 2018. – С. 202–209.
 5. Кахнич В.С. Розвиток цивільного права у Львівському університеті та внесок Станіслава Севериновича Дністрянського в цей процес. / В.С. Кахнич // «Часопис Київського університету права». – 2018. – № 1. – С. 33-36. (0,8 друк. арк.)

2019

 1. Кахнич В.С. Формування наукової школи публічного права у Львівському університеті (1661-1784) / В.С. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Випуск 68. – С. 108-117.
 2. Кахнич В. Відомі персоналії цивілістики у Львівському університеті (1661-1918 рр.) / В. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. XXV звіт. наук.-практ. конф. (7-8 лютого 2019 р.): у 2-х ч. – Ч. 1. – Львів, 2019. – С. 207-208.
 3. Кахнич В.С. Становлення та розвиток наукових концепцій в галузі кримінального права у Львівському університеті в Австрійський період (1784-1867 рр.) та їх вплив на сучасну правову доктрину України / В.С. Кахнич // «Часопис Київського університету права». – 2019. – № 2. – С. 25-30. (0,8 друк. арк.)
 4. Кахнич В.С. Вплив римського права на діяльність юридичного факультету Львівського університету з 1661 до 1918 рр. / В.С. Кахнич // «Часопис Київського університету права». – 2019. – № 3. – С. 30-35. (0,8 друк. арк.)

2020

 1. Кахнич В.С. Вплив та значення римського права в дослідженнях науковців юридичного факультету Львівського університету з 1784 року. / В.С. Кахнич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVI звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. С. 207-208 (0,4 друк. арк.).
 2. Кахнич В. Становлення юридичної освіти в університеті Мельбурна: міжнародний досвід для Львівського університету. / В.С. Кахнич // «Часопис Київського університету права». – 2020. – № 3. – С. 30-35. (0,8 друк. арк.)

2021

 1. Кахнич В. Становлення юридичної освіти у Львівському університеті та університетах Великої Британії з середини XVII – XIX ст.. / В.С. Кахнич // «Часопис Київського університету права». – 2020. – № 3. – С. 30-35. (0,8 друк. арк.)

 

Біографія

Кахнич Володимир Степанович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри основ права України Львівського національного університету імені Івана Франка, член Вченої Ради юридичного факультету, член Міжнародної асоціації істориків права, автор близько 70 наукових праць з історії держави і права України та зарубіжних країн.

Народився 13 листопада 1985 року у с. Банюнин Кам’янка-Бузького району Львівської області. У 2003 році закінчив середню школу з медаллю. Цього ж року вступив на перший курс юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив 2008 році. З 2008-2012 рр. навчався в аспірантурі. У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Становлення і розвиток правової освіти та науки на юридичному факультеті Львівського університету (ХVІІ-ХХ ст..): історико-правове дослідження». У 2015 році здобув вчене звання доцента кафедри основ права України.

 

Нагороди

В 2014 році вийшла у світ монографія «Міста-держави та міське право у середньовічній Європі», яка була відзначена ДИПЛОМОМ лауреата премії імені Святого Володимира за краще науково-практичне видання в Україні.

26 грудня 2017 р. одержав Грамоту юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності.

17 квітня 2018 р.  нагороджено нагрудним знаком Федерації профспілок України “Профспілкова звитяга”

11 жовтня 2019 р. за вагомі досягнення та з нагоди Дня Університету нагороджено подякою

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!