Ждиняк Наталія Петрівна

Посада: асистент кафедри кримінального права і кримінології

Електронна пошта: n.zhdynyak@ukr.net

Наукові інтереси

кримінальне право, кримінологія

Курси

Публікації

  1. Ждиняк Н.П. Поняття ефективності кримінально-правової норми/ Н. Ждиняк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. – С. 229-235.
  2. Ждиняк Н.П. Механізм реалізації забороняючих кримінально-правових норм: поняття та окремі питання ефективності / Н. Ждиняк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 52. – С. 326-333.
  3. Ждиняк Н. П. «Реалізація» та «застосування» забороняючих кримінально-правових норм: співвідношення понять / Н. П. Ждиняк// Форум права. – 2012. – № 1. – С. 300–306 [Електронний ресурс]. 
  4. Ждиняк Н. Потенційна та реальна ефективність забороняючих кримінально-правових норм // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIII регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені І. Франка, 2012. – С.332-333.
  5. Ждиняк Н. Межі дослідження ефективності забороняючих кримінально-правових норм // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – Одеса : Фенікс 2012. – С. 83-86.
  6. Ждиняк Н. П. “Реалізація” та “застосування” забороняючих кримінально-правових норм: співвідношення понять [Електронний ресурс] / Н. П. Ждиняк // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 300-306. 
  7. Ждиняк Н. П. Забороняюча кримінально-правова норма: проблеми змісту [Електронний ресурс] / Н. П. Ждиняк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. – 2015. – Вип. 3(3). – С. 10-13. 
  8. Ждиняк Н. П. Ефективність як характеристика забороняючих кримінально-правових норм / Ждиняк Н. // «Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS)». – 2020. – № 5. – С. 17 – 22
  9. Ждиняк Н. П. Особистість злочинця / Ждиняк Н. // Велика українська юридична енциклопедія. У 20-ти томах. – Т.18. – Харків. : Право , 2019. – С. 324 – 327

Біографія

Магістр права, адвокат

Закінчила юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, здобувши кваліфікацію «Магістр права».

З 2006 – 2009 р.р. – навчання в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка, після чого продовжила роботу викладачем кафедри кримінального права та кримінології.

Сфера наукових інтересів: кримінальне право, кримінологія.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!