Ждиняк Наталія Петрівна

Наукові інтереси

кримінальне право, кримінологія

Курси

Біографія

Магістр права, адвокат

Закінчила юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, здобувши кваліфікацію «Магістр права».

З 2006 – 2009 р.р. – навчання в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка, після чого продовжила роботу викладачем кафедри кримінального права та кримінології.

Сфера наукових інтересів: кримінальне право, кримінологія.

Основні публікації:

– Ждиняк Н.П. Поняття ефективності кримінально-правової норми/ Н. Ждиняк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. – С. 229-235.

– Ждиняк Н.П. Механізм реалізації забороняючих кримінально-правових норм: поняття та окремі питання ефективності / Н. Ждиняк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 52. – С. 326-333.

– Ждиняк Н. П. «Реалізація» та «застосування» забороняючих кримінально-правових норм: співвідношення понять / Н. П. Ждиняк// Форум права. – 2012. – № 1. – С. 300–306 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12aomomc.pdf.

– Ждиняк Н. Потенційна та реальна ефективність забороняючих кримінально-правових норм // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIII регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені І. Франка, 2012. – С.332-333.

– Ждиняк Н. Межі дослідження ефективності забороняючих кримінально-правових норм // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – Одеса : Фенікс 2012. – С. 83-86.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!