Паславська Наталія Тарасівна

Посада: доцент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-25

Електронна пошта: natalya.paslavska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

конституційна юстиція, історія конституційного судочинства, фінансове право

Курси

Публікації

1)Паславська Н. Організація діяльності Федерального Конституційного Суду Федеративної Республіки Німеччина [Електронний ресурс] / Н. Паславська // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. – 2014. – Вип. 59. – С. 108-113

2) Паславська Н. Т. Історичний досвід Федерального Конституційного суду ФРН щодо заборони політичних партій  [Електронний ресурс] / Н. Т.  Паславська // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 64. – С. 137-145. – Режим доступу

3)Паславська Н. З історичного досвіду подолання державно-правових конфліктів Федеральним Конституційним Судом ФРН [Електронний ресурс] / Н. Паславська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Вип. 60. – С. 110-116

4)Паславська Н. Т. Історичний досвід запровадження та функціонування інституту конституційної скарги у Федеративній Республіці Німеччина [Електронний ресурс] / Н. Т. Паславська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 9-2(1). – С. 34-36. 

6) Паславська Н. Т. Історико-правові передумови виникнення фінансової конституції ФРН [Електронний ресурс] / Н. Т. Паславська // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2019. – Вип. 85. – С. 119-132. 

7) Паславська Н. Т. Організація діяльності земельної конституційної юстиції ФРН [Електронний ресурс] / Н. Т. Паславська // Держава і право. Серія : Юридичні науки. – 2016. – Вип. 73. – С. 185-197. 

Паславська Н. Т. Становлення сучасної фінансової юстиції Німеччини / Н. Т. Паславська // Журнал східноєвропейського права. – № 86. – 2021. – С. 27–33. [Index Copernicus].

Паславська Н. Т. Становлення адміністративної юстиції в Священній Римській Імперії німецької нації (XV-XIXст.) / Н. Т. Паславська // Наше Право. Київ-Юнеско Соціо. – 2021. – вип.3 2021. – C. 34-42. (DOI 10.32782/NP.2021.3.6). [Index Copernicus].

Paslavska N. T. Voting Methods: Challenges, Modern Tendencies and Experience Globally / M. M. Kobyletskyi, N. T. Paslavska // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. – 2021. – Vol : 24 Issue: 1 S. – 9 p. [Scopus, Online ISSN: 1544–0044

Біографія

Народилася у 1990 р. у м. Львові.

У 2007 році закінчила Львівську Українську Гуманітарну гімназію з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови, отримала диплом гіда-перекладача та технічного перекладача.

У цьому ж році закінчила Львівську обласну Малу академію наук з відзнакою і вступила на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила у 2012 році (ОКР “Магістр”, тема магістерської роботи – “Конституційно-правовий статус Федерального Конституційного Суду ФРН”).

У 2010 році була стипендіатом Фонду імені Ганнса Зайделя (юридичний факультет університету імені Людвіґа-Максиміліана у Мюнхені; тема наукової роботи – “Громадянське суспільство як складова демократії”).

2012-2015 рр. – аспірантка кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; дисертаційне дослідженння «Становлення та розвиток конституційної юстиції ФРН: історико-правове дослідження» зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень.

2013-2016 рр. –асистент кафедри основ права на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

З 2016 року працює асистентом кафедри адміністративного та фінансового права.

У 2016, 2017 роках була стипендіатом Фонду імені Ганнса Зайделя (юридичний факультет університету Ерлянген-Нюрнберг у Німеччині)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!