Бакалавр

Навчальні плани
Галузь знань 08 “Право”

Спеціальність 081 “Право”

Право (081)

Освітній ступінь: Бакалавр

Освітньо_професійна_програма_Бакалавр_ПРАВО

 

Бакалаври Навчальний план 2023

навчальний план Бакалавр 2022

Навчальний план ОС Бакалавр 2019

 

Бакалаври Робочий навчальний план 23-24 1 курс

Бакалаври Робочий навчальний план 23-24 2 курс

Бакалаври Робочий навчальний план 23-24 3 курс

Бакалаври Робочий навчальний план 23-24 4 курс

 

робочий навчальний план_Б 22-23 1 курс

робочий навчальний план_Б 22-23 2 курс

робочий навчальний план_Б 22-23 3 курс

робочий навчальний план_Б 22-23 4 курс

 

робочий навчальний план_Бакалавр 21-22 1 курс

робочий навчальний план_Бакалавр 21-22 2 курс

робочий навчальний план_Бакалавр 21-22 3 курс

робочий навчальний план_Бакалавр 21-22 4 курс

 

Програма атестаційних екзаменів Бакалаври