Бакалавр

Навчальні плани
Галузь знань 08 “Право”

Спеціальність 081 “Право”

Право (081)

Освітній ступінь: Бакалавр

Освітня програма Бакалавра

Навчальний план ОС бакалавр ред2019

робочий навчальний план_Бакалавр 21-22 1 курс

робочий навчальний план_Бакалавр 21-22 2 курс

робочий навчальний план_Бакалавр 21-22 3 курс

робочий навчальний план_Бакалавр 21-22 4 курс

 

робочий навчальний план_Б 22-23 1 курс

робочий навчальний план_Б 22-23 2 курс

робочий навчальний план_Б 22-23 3 курс

робочий навчальний план_Б 22-23 4 курс