Бек Юліан Богуславович

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: yulian.bek@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

цивільне право, господарське право, міжнародне приватне право

Курси

Публікації

 1. Науково-практичний коментар Закону України «Про спеціальну економічну зону «Курортополіс Трускавець» (Львів, 2000; зі співавт.).
 2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (К., 2004, 2008; зі співавт.).
 3. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України (К., 2010; зі співавт.).
 4. Umowa ubezpieczenia w prawie ukrainskim (Prawo ukrainskie. Wybrane zagadnienie. Redakcja Monika Bartnik, Marek Bielecki, Jerzy Nikołajew. – Lublin, 2013.).
 5. Правовий статус приватних підприємств («Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин», збірник наукових праць НАПрН, за ред. академіка НАПрН України Луця В.В.- К. 2013.).
 6. Правове регулювання цивільних (приватних) господарських відносин в Україні (Miedzynarodowey Konferencij Naukowej na temat: „Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorcow”. – Staliowа Wolja.- 3 czerwca 2013 roku).
 7. Правове регулювання цивільних (приватних) господарських відносин в Україні (Dyskrecjonalność w sprawach z udzialem przedsiębiorców. Tarnobrzeg, 2015.).
 8. Международные коммерческие сделки (Хмельницкий, 2015, зі співавт.).
 9. Бек Ю.Б. Правова природа договорів страхування майна суб’єктів господарювання // Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики. Збірник наукових праць за матеріалами XV Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 року, м.Івано-Франківськ). НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України В.В.Луця. – Івано-Франківськ, 2017. – С.19 – 23.
 10. Бек Ю. Б. Цивільно-правове регулювання обов’язкового страхування відповідальності інвесторів угод про розподіл продукції // Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. Світлій памяті О.А.Пушкіна 19-20 травня 2017 року / МВС України, Харків. універ. внутр. справ. – Харків, ХНУВС, 2017. – С.154 -156.
 11. Бек Ю.Б. Цивільно-правове регулювання обов’язкового страхування відповідальності // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин» (присвячена 95-річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора В. П. Маслова). – м.Харків. – 17 лютого 2017 року.
 12. Бек Ю.Б. Договір медичного страхування в Україні // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2017. – №4.
 13. Бек Ю.Б. Проблеми правового регулювання медичного страхування в Україні // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Історія зародження і розвиток профспілкового руху в Україні». – м.Львів, 9 листопада 2017 року.
 14. Ю.Бек. Функції договору страхування // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – Львів, 2019. – №9. – С.155 – 167 (входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (IC).
 15. Бек Ю.Б. Правовий статус страхових агентів // Збірник тез Міжнародної науково-практична конференції «Сучасна парадигма публічного управління». – м. Львів, 2019. – С. 98 – 101.
 16. Специфіка правової природи договорів страхування // Збірник матеріалів науково-практичного семінару. 4 жовтня 2019 року (м.Львів) / За заг.ред. І.В.Красницького, Ю.М.Юркевича. Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 152с.
 17. Kossak V. M. Legal Consequences of Mock Transactions / V. M. Kossak, I. Y. Yakubivskyi, M. V. Oprysko, V. Tsikalo, Y. B. Bek // International Journal of Criminology and Sociology. Lifescience Global. – 2020. – Vol.9. P. 1600-1607. (https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.183).
 18. Бек Ю. Б. Сучасна парадигма правового регулювання страхування ризиків / Ю. Б. Бек // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції”Сучасна парадигма публічного управління”. Львів. – 2021.

 

Біографія

Бек Юліан Богуславович – (22.07.1977, м. Львів) – кандидат юридичних наук (Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ «Яворів»), 2005), доцент (2011). Закінчив юридичний факультет Львівського університету (1999), аспірантуру (2002).

У 2000-2009 асистент, а з 2009 доцент кафедри цивільного права і процесу Львівського університету. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі цивільного права та процесу.

З 2013 заступник, а з 2020 року голова Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди: Грамота Ректора Львівського університету (2015, 2016), Подяка Львівської обласної ради (2021),  Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2001, 2021), Подяка Міністерства освіти і науки України (2018), відзнака «Профспілкова звитяга» (2018), Заслужений працівник профспілки працівників освіти і науки України (2022).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!