Бек Юліан Богуславович

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: yulian.bek@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

цивільне право, господарське право, міжнародне приватне право

Курси

Публікації

Науково-практичний коментар Закону України «Про спеціальну економічну зону «Курортополіс Трускавець» (Львів, 2000; зі співавт.); Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (К., 2004, 2008; зі співавт.); Науково-практичний коментар Господарського кодексу України (К., 2010; зі співавт.); Umowa ubezpieczenia w prawie ukrainskim (Prawo ukrainskie. Wybrane zagadnienie. Redakcja Monika Bartnik, Marek Bielecki, Jerzy Nikołajew. – Lublin, 2013.); Правовий статус приватних підприємств («Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин», збірник наукових праць НАПрН, за ред. академіка НАПрН України Луця В.В.- К. 2013.); Правове регулювання цивільних (приватних) господарських відносин в Україні (Miedzynarodowey Konferencij Naukowej na temat: „Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorcow”. – Staliowа Wolja.- 3 czerwca 2013 roku); Правове регулювання цивільних (приватних) господарських відносин в Україні (Dyskrecjonalność w sprawach z udzialem przedsiębiorców. Tarnobrzeg, 2015.); Международные коммерческие сделки (Хмельницкий, 2015, зі співавт.).

Біографія

Бек Юліан Богуславович – (22.07.1977, м. Львів) – кандидат юридичних наук (Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ «Яворів»), 2005). Закінчив юридичний факультет Львівського університету (1999), аспірантуру (2002). У 2000-2009 асистент; з 2009 доцент кафедри цивільного права і процесу Львівського університету. З 2013 заступник голови первинної профспілкової організації працівників ЛНУ імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!