Борейко Галина Дмитрівна

Посада: асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: halyna.boreiko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

кримінальний процес (зловживання правом у кримінальному провадженні: теоретичні та практичні аспекти)

Курси

Публікації

Посібник та монографія

 1. Борейко Г.Д. Кримінально-правова охорона трудових прав людини: монографія / Г.Д. Борейко. – Київ: Національна академія прокуратури України 2017. – 166 с.
 2. Прокурорське право: навч. посібник / Г. Д. Борейко,О. М. Броневицька, Ю. О. Лісіцина, В. В. Луцик, В. В. Навроцька,І. Р. Серкевич, Б. М. Телефанко; за заг. ред. В. В. Луцика. Львів:ЛьвДУВС, 2019. 640 с. (С. 131-205, 551-579).

 

 

Статті та тези доповідей на конференціях:

1.Луцик Г.Д. Злочини проти трудових прав людини: проблемні питання об’єкта за чинним КК України / Г.Д. Луцик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип. 4. – С. 224-235.

 1. Луцик Г.Д. Санкції в системі кримінально-правових засобів охорони трудових прав людини / Г.Д. Луцик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Львів: ЛьвДУВС, 2011. – Вип. 1 (2). – С. 181-191.
 2. Луцик Г.Д. Особистий мотив як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 172 КК України / Г.Д. Луцик // Вісник прокуратури. – 2012. – № 2 (28). – С. 61-66.
 3. Луцик Г.Д. Судова практика призначення покарання за безпідставну невиплату заробітної плати / Г.Д. Луцик // Вісник прокуратури. – 2012. – № 10. – С. 58-63.
 4. Lutsyk G. Thepracticeofcriminalprosecutionofpersons, guiltyofcommitting crimesagainstlabourhumanrights / G. Lutsyk // Scientificissueofknowledge, education, lawandmanagement. – 2014. – № 3 (7). Wydawca: Fundacjia «Oswiata i NaukaBezGranic PRO FUTURO», Lodz. – С. 146-153.
 5. Марін О.К., Луцик Г.Д. Система кримінально-правової охорони трудових прав людини в Україні // О. Марін, Г. Луцик // Legalnosczatrudnieniacudzoziemcow. – Kielce, 2015.
 6. Луцик Г.Д. Трудові права людини як об’єкт правової охорони /Г.Д. Луцик // Проблеми порівняльного правознавства: збірник тез наукових доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції «Компартивістські читання» / за ред. Ю.С. Шемчушенка, О.К. Маріна, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – К.; Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 241-244.
 7. Луцик Г.Д. Значення особистого мотиву при кваліфікації злочинів проти трудових прав людини / Г.Д. Луцик // Проблеми становлення і розвитку правової системи України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 25-26 листопада 2011 року. – у 2-х томах. – Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. – Т.2. – С. 58-59.
 8. Луцик Г.Д. Місце засобів кримінально-правової охорони трудових прав людини серед інших засобів їх охорони / Г.Д. Луцик // Права людини: проблеми забезпечення, реалізації та захисту: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 лютого 2012 року. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. – Ч.1. – С. 75-77.
 9. Луцик Г.Д. Диференціація кримінальної відповідальності за злочини проти трудових прав за допомогою виділення спеціальних норм та кваліфікуючих ознак / Г.Д. Луцик // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – Одеса: Фенікс 2012. – С. 117-120.
 10. Луцик Г.Д. Практика притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних за невиплату заробітної плати / Г.Д. Луцик // Право, суспільство та держава: форми взаємодії: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ: у 3-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – Т.3. – С. 47-49.
 11. Луцик Г.Д. Кримінально-правові засоби охорони трудових прав людини за КК України / Г.Д. Луцик //Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірних наукових статей. Вип. 33. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – С. 252-262.
 12. Борейко Г.Д. Зловживання правом під час вирішення питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань // Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (м. Львів, 06 грудня 2019 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 760 с. ). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. – С. 320-324.
 13. Борейко Г.Д. Чи можуть посадові особи зловживати правами у кримінальному провадженні? // Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: [Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції,м. Київ, Національний авіаційний університет. 28 лютого 2020 р.]. Том. 1. – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 353-355.
 14. 15. Борейко Г.Д. Відмова від підтримання обвинувачення як форма зловживання прокурором своїм правом. Вісник Львівського університету. Серія Юридична. 2020. № 71. С. 122-131.
 15. Борейко Г.Д. Види зловживання правом на стадії завершення досудового розслідування // Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / за заг. ред. І.В. Красницького. Львів :ЛьвДУВС, 2020. – С. 251-255. URL:https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/11_12_2020.pdf.

17.Борейко Г.Д. Зловживання правом сторонами кримінального провадження на етапі завершення досудового розслідування. Соціально-правові студії. 2021. Випуск 1 (11). С. 61-68.

 1. Борейко Г.Д. Нормативно-правове закріплення неприпустимості зловживання правом у кримінальному провадженні / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХVII звітної науково-практичної конференції (5-6 лютого 2021 року): у 2-ох ч. Ч.2. Львів. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021.- С.175-176.
 2. Борейко Г.Д. Класифікація зловживань правом у кримінальному провадженні // Сучасне право в епоху соціальних змін: [Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 26 лютого 2021 р.] Том 1. – Тернопіль: Вектор, 2021. – С. 278-280.

20.Борейко Г.Д. Способи зловживання правом прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості // Права людини в сучасному світі : проблеми теорії та практики : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. Двадцяті осінні читання (1-2 жовтня 2021 року), м. Хмельницький, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова.

 1. Борейко Г.Д. Неприпустимість зловживання правом як засада кримінального провадження. Право і суспільство. 2021. № 4. С. 196-204.
 2. Рогальська В.В., Броневицька О.М., Борейко Г.Д., Шаповалова І.С., Серкевич І.Р. Відібрання біологічних зразків для експертизи відповідно до законодавства України та його відповідність стандартам ЄС. JournaloftheNationalAcademyofLegalSciencesofUkraine.Vol. 28. № 3. 2021. P. 290-300.
 3. Борейко Г.Д. Ознаки зловживання правом у кримінальному провадженні. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХVII звітної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2022 року): у 2-ох ч. Ч.2. Львів. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. 258 с. С. 218-221. URL: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/chast_ 2.pdf.

Біографія

Народилась у 1983 році у м. Львові.

 

З 2000-2005 роки навчалась на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

 

У 2011 вступила на гуманітарно-природничий факультет Інституту післядипломної освіти та доуніверситетсьої підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила у 2016 році, отримавши кваліфікацію «психолог, викладач».

 

З 2009-2016 роки – здобувач кафедри кримінального-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ.

 

01грудня 2016 року у спеціалізованійвченійрадіЛьвівського державного університету внутрішніх справ захистиладисертацію за спеціальністю «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Кримінально-правова охорона трудових прав людини» (науковий керівник: к.ю.н., доцент О.К. Марін).

28лютого 2017 року на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.

 

З 2019 року докторант кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема дослідження: «Зловживання правом у кримінальному провадженні: теоретичні та практичні аспекти» (науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України В. Т. Нор).

 

 

Трудова діяльність:

В 2004 році працювала юрисконсультом ВАТ «Конвеєр».

 

З 2005 року працює в органах прокуратури Львівської області.

 

З 2010-2014 та з 2019 та по даний час – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ.

 

З 2021 року – асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!