Слюсарчук Христина Тарасівна

Посада: асистент кафедри конституційного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: Christina.Slusarchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

філософія права, права людини, охорона та захист прав людини, порівняльне конституційне право, парламентське право.

Курси

Вибрані публікації

Автор понад 20 наукових праць, серед яких:
1. Слюсарчук К. Т. Либеральный коммунитаризм как современное инте¬гра-тивное философсько-правовое течение. Legea si Viata: меж¬дународный научно-практический правовой журнал. 2015. № 7/2(283). С. 74–78.
2. Слюсарчук Х. Т. Мультикультуралізм як модель слабкої (по¬верх¬не¬вої) взаємодії лібералізму та комунітаризму у філософії права. Право.ua: науково-практичний журнал. 2015. № 4. С. 149–154.
3. Слюсарчук Х.Т., Грищук О.В. Лібералізм та комунітаризм у філософсько-правовому вимірі: монографія/ Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2018 . 211с.
4.Слюсарчук Х.Т. Філософсько-правовий погляд на розвиток та взаємовплив лібералізму та комунітаризму. Науково-практичний жунал «Європейські перспективи» №1, 2018. С. 175 – 183
5. Слюсарчук Х.Т., Грищук О.В. Ліберальний комунітаризм як філософія правового розвитку постмодерного суспільства. Науково-юридичне видання «Український часопис конституційного права» №1, 2018.– С. 19 – 27
6. Слюсарчук Х.Т. Бінарна опозиційність як основоположний принцип конвергенції лібералізму та комунітаризму як філософсько-правових течій. Науково-практичний журнал «Право.ua» №1. 2019. С.199 – 207.
7. Слюсарчук Х.Т. Парламентські Комітети в Україні: реформування задля підвищення ефективності Науковий журнал «Український часопис конституційного права» №2. 2019. С. 49-59.

Біографія

Слюсарчук Христина Тарасівна (17 вересня 1992 року) — кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка

Освіта

У 2014 р. закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права.

У 2017 році здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук на підставі захисту  дисертації на тему: «Бінарна опозиційність лібералізму та комунітаризму як філософсько-правових течій» за спеціальністю 12.00.12.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Грищук Оксана Вікторівна, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка

Професійна діяльність

01.01.2015р.-29.01.2016р. – юрисконсульт ТзОВ «Анаіс ЛТД»

15.02.2016р.-30.03.2017р. – юрисконсульт ПП «Мангюно-ІТ»

11.04.2017р.- 06.09.2017р. – викладач кафедри адміністративного права та процесу, фінансового та інформаційного права Львівського університету бізнесу та права

15.09.2017р. – 27.08.2019р. – асистент кафедри цивільного права та процесу Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

З вересня 2019р. – асистент кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!