Розклад

оглядові лекції бакалаврів 2021р.

Розклад додаткової сесії

Розклади державних іспитів

Атестація студентів ОС Бакалавр відбуватиметься у режимі on-line на базі програми Teams Microsoft Offise 365 (інструкції та алгоритм складання іспитів буде оприлюднено додатково).

Для комунікації студентів зі секретарями ЕК будуть створені групи у Viber.

У разі виникнення питань можна звертатися відповідно в денну (dennanavchalna@ukr.net, 2394381) чи заочну (zaochna216@ukr.net, 2394160) навчальну частину факультету або в деканат (law.faculty@lnu.edu.ua, 2394102) чи безпосередньо до секретарів ЕК

Звертаємо вашу увагу на розклад оглядових лекцій, який опубліковано у розділі «Розклад оглядових лекцій»

Розклад ЕК 2021_06

Групи(списки) студентів та розклад ЕК 2021 бакалаври

 

Розклад ЕК 2021_05