Фурик Ігор Ярославович

Посада: асистент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: ihor.furyk@lnu.edu.ua

Курси

Біографія

Народився 21 червня 1976 року у м. Львові. У 1983-1993 роках навчався у Львівській середній школі №85. В 1994 році поступає на перший курс юридичного факультету Львівського державного університету. В 1999 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «правознавство». Після закінчення юридичного факультету працював юристом у Львівському обласному управлінні захисту прав споживачів, у 1999-2002 роках навчався в аспірантурі Львівського національного університету ім. Івана Франка. З 2002 року працював асистентом кафедри трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України («Договірне регулювання оплати праці за трудовим правом України»), спеціальність 12.00.05. Науковий керівник д.ю.н., проф. П.Д. Пилипенко.

У науковій діяльності займається проблемами теорії та практики трудового права. Напрямом наукових інтересів є правове регулювання оплати праці, застосування законодавства про працю, а також захист трудових прав працівників. Чимало уваги в роботах присвячено колективному та індивідуальному договірному регулюванню оплати праці, зокрема термінологічному розмежуванню понять оплати праці та заробітної плати, структурі заробітної плати, заохочувальним та компенсаційним виплатам, оплаті праці окремих категорій працівників. В науковій діяльності продовжує традиції Львівської школи трудового права.

Є автором близько 20 наукових праць, зокрема «Право на оплату праці: міжнародні стандарти і законодавство України», Львів, 2002; «Мотиваційна роль заробітної плати у трудових правовідносинах», Львів, 2002; «Оплата праці при виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника», Львів, 2006; «Індивідуально-договірне встановлення умов оплати праці найманих працівників», Запоріжжя, 2015.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!