Сирко Мар'яна Василівна

Посада: доцент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-25

Електронна пошта: maryana.syrko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

історія держави і права, порівняльне правознавство, адміністративне право, податкове право.

Курси

Публікації

Стаття у закордонному виданні, що індексується в базі «Scopus»:
1. Syrko M. Cybercrime as a Threat to the Banking System of Ukraine and Cryptology as a Means of its Prevention / Marian Bedrii, Maryana Syrko, Oksana Stolyar, Oleh Kuzmin, Yurii Kryvenchuk // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2654. – P. 421–431. – URL: http://ceur-ws.org/Vol-2654/paper33.pdf.
2. Syrko M. Budgetary funds management in Ukraine: Constitutional and international treaties regulation / Volodymyr Reshota, Oleh Ilnytskyi, Olena Reshota, Mariana Syrko // Journal of Advanced Research in Law Economics, 11 (4), 2020, pp.1345-1352
Статті в інших закордонних виданнях:
1. Syrko M. Entwicklung von theoretischen Vorstellungen ȕber das Gerichtsrecht / Volodymyr Reshota, Olena Reshota, Mariana Syrko // Visegrad Journal on human rights. – №6 (volume3). – Bratislava, 2019. – pp. 146–149.
Статті у фахових виданнях України:
1. Сирко М. В. Становлення американського конституціоналізму: прийняття Декларації незалежності Сполучених Штатів Америки 1776р. (до 240-річчя проголошення / Тищик Б. Й., Сирко М.В. // Право України – 2016. – № 4. – С. 157–166.
2. Сирко М. В. Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 року на правове регулювання цивільних відносин у Буковині та Галичині / Тищик Б. Й., Сирко М.В. // Східноєвропейський історико – правовий часопис. – 2016. – № 1(7). – С. 10–14.
3. Сирко М. В. Цивільний кодекс Франції 1804 р. у працях польських цивілістів XIX – середини XX ст./ М. В. Сирко // National law Journal: Theory and practice. – 2017. – № 6-2 (28). – С. 24–28.
4. Сирко М. В. Роль та значення Цивільного кодексу Франції 1804 року у загальноєвропейському процесі кодифікації цивільного законодавства/ М. Сирко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 65. – Львів, 2017. – С. 40–47.
5. Сирко М.В. Правовий прецедент і судова практика в системі джерел адміністративного права України / М.М. Бедрій, М.В. Сирко // Держава та регіони. Серія: Право. – 2018. – №3 (61). – С.75-79.
6. Сирко М.В. Кодекс Української РСР про адміністративні правопорушення 1984р.: до питання про історичні витоки/ М.В. Сирко// Право і суспільство. Серія: Право. – 2019. – №4. – С.42-49.
7. Сирко М.В. Адміністративний кодекс Української СРР 1927: історико-правовий аналіз/М.В. Сирко// Juris Europensis Scientia.- Вип. 1/2022. – С.77-82

Біографія

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, член Асоціації правників України.
Народилася 1988 р. у м. Львові.
У 2005 році закінчила Львівську школу № 81 з поглибленим вивченням іноземних мов. У цьому ж році закінчила Львівську обласну Малу академію наук і вступила на факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 2010 році, а також юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила у 2011 році.
У 2014 році закінчила Школу польського та європейського права (в рамках спільної співпраці між ЛНУ імені Івана Франка та факультетом Права та Адміністрації Ягеллонського університету в м. Кракові).
2012-2015 роки – здобувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2015 році у м. Львові захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
З лютого 2016 року працювала асистентом кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
З вересня 2016 року працювала асистентом кафедри основ права України юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
З вересня 2020 року працювала на посаді доцента кафедри основ права України юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
З квітня 2022 року працюю доцентом кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!