Мостовий Андрій Стефанович

Посада: доцент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-25

Електронна пошта: andrii.mostovyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

фінансове право, порівняльно-правовий аналіз національного законодавства із нормативними стандартами іноземних країн

Курси

Публікації

1) Функції митних режимів: порівняльна характеристика з митним правом Європейського Союзу, Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. — 2008. — Вип. 47.

2) Тенденції розвитку митного права Європейського Союзу, Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції (Львів, 6 лютого 2008р.) /  [наук. ред. В.М. Бурдін]. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Юридичний факультет, Львів, 2008. — С. 379—380;

3) Митний статус товарів, як інститут митного права, Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XV регіональної науково-практичної конференції (Львів, 4—5 лютого 2009р.) / [наук. ред. В.М. Бурдін]. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Юридичний факультет, Львів, 2009.

4) Порядок справляння митних платежів, Митна справа. — 2010. — №2(68).

5) Забезпечення публічних та приватних інтересів при реалізації митних режимів переробки: порівняльна характеристика з митним правом Європейського Союзу, Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної науково-практичної конференції (Львів, 8—9 лютого 2010р.) / [наук. ред. В.М. Бурдін]. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Юридичний факультет, Львів, 2010.

6) Митне право у контексті розвитку фінансового права: місце, роль, значення, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансове право у ХХІ столітті: досягнення та перспективи, 4-7 жовтня 2011р. Львів;

7) Концепція Єдиного вікна у митній справі, Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІ регіональної науково-практичної конференції (Львів, 8—9 лютого 2011р.) / [наук. ред. В.М. Бурдін]. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Юридичний факультет, Львів, 2011.

8) Митні платежі в контексті реформування податкового права, Збірник наукових праць/ НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2011.

9) Особливості української податкової політики в контексті середньострокового бюджетного планування, Годовое и многолетнее бюджетное планирование в публичных финансах стран Центральной и Восточной Европы, Белосток 2013;

10) Skipping and taxation of goods transported thought the customs border of Ukraine by citizens, Mostovyy Andriy, Local border traffic on the Polish section of the European Union external border, red. Zdanowicz M., wyd.: ASPRA , 2014р.

11) Особливості реалізації правового статусу митного брокера в Україні, Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 60.

12) Features of legal regulation of tax relations in Ukraine, Andrii Mosotvyi, Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe, ed. Leonard Etel, Mariusz Poplawski, wyd.: Temida 2, 2016.

13) Мостовий А.С. Особливості справляння податку на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки в Україні / А.С. Мостовий// ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК. – 2017.- № 8. – С.243-253.

14) Andrii Mostovyj, Problemy stosowania zasad prawa podatkowego Ukrainy, Kwartalnik Prawno-Finansowy – № 3/2019, С. 25-42 (https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kwartalnik_prawno_finansowy_3.2019_www.pdf)

15. Andrii Mostovyj, Normatywne standardy prowadzenia ukrainskiej kontroli podatkowej, Procedury Administracyjne i Podatkowe, – № 2(17)2020, С. 29-36 (https://taxpress.pl/#!/czasopisma/procedury-administracyjne-i-podatkowe-2(17)2020/231)

16. Мостовий А.С. Оподаткування податком на доходи фізичних осіб в Україні: проблеми правового регулювання / А.С. Мостовий// Вроцлавсько-львівський юридичний збірник. – 2020.- № 8. – С.207-215.

Біографія

З 2001 по 2007 навчався в аспірантурі факультету права і адміністрації Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської в рамках Європейського Колегіуму Польських і Українських Університетів.

У 2007 році захистив дисертацію та отримав ступінь доктора наук права Республіки Польща. У 2009 році за результатами перезахисту (нострифікації) наукового ступеня Республіки Польща в Україні отримав ступінь кандидата наук України. Тема «Митні режими України в контексті митного права Європейського Союзу та Польщі».

З 2007 року викладач юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2009 року доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!