Магістр

Навчальні плани
Галузь знань 0304 “Право”
Напрями підготовки: Право (8.030401)

Право (8.030401)

Кваліфікація: Магістр права

Освітня програма Магістра (професійна)

Освітня_програма_магістерського_рівня_освіти_2021

Конституційні цінності та їх реалізація в Україні

Теоретико-прикладні засади юридичної діяльності

Правові цінності та етичні стандарти у професійній діяльності юриста

Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів громадян в умовах глобалізації ринку праці

Правова охорона інтелектуальної власності

Механізм кримінально-правового регулювання

Реалізація і захист прав, свобод та інтересів особи у відносинах з публічною адміністрацією

Досудове розслідування і судовий розгляд

Здійснення і захист цивільних прав правнича англійська мова

Юридична клінічна практика