Магістр

Навчальні плани
Галузь знань 08 “Право”
Спеціальність 081 “Право”

Право (081)

Кваліфікація: Магістр права

Освітня програма Магістра (професійна)

Освітня_програма_магістерського_рівня_освіти_2021

Навчальний план ОС магістр ред2021

робочий навчальний план_Магістр 21-22 1 курс

робочий навчальний план_Магістр 21-22 2 курс

 

робочий навчальний план_М 22-23 1 курс

робочий навчальний план_М 22-23 2 курс

 

Конституційні цінності та їх реалізація в Україні

Теоретико-прикладні засади юридичної діяльності

Правові цінності та етичні стандарти у професійній діяльності юриста

Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів громадян в умовах глобалізації ринку праці

Правова охорона інтелектуальної власності

Механізм кримінально-правового регулювання

Реалізація і захист прав, свобод та інтересів особи у відносинах з публічною адміністрацією

Досудове розслідування і судовий розгляд

Здійснення і захист цивільних прав правнича англійська мова

Юридична клінічна практика