Магістр

Навчальні плани
Галузь знань 08 “Право”
Спеціальність 081 “Право”

Право (081)

Кваліфікація: Магістр права

Освітньо_професійна_програма_Магістра_ПРАВО_вересень_2022р_

Навчальний план ОС магістр ред2021

робочий навчальний план_М 22-23 1 курс

робочий навчальний план_М 22-23 2 курс

Акредитація

Звіт про самооцінювання ОП другого (магістерського) рівня освіти

Опитування студентів:

Зовніш. Право