Магістр

Навчальні плани
Галузь знань 0304 “Право”
Напрями підготовки: Право (8.030401)

Право (8.030401)

Кваліфікація: Магістр права

Освітня програма Магістра (наукова)

Освітня програма Магістра (професійна)

робочий навчальний план_5M наук 19-20

робочий навчальний план_5M проф 1 курс 19-20

робочий навчальний план_5M проф 2 курс 19-20