Єзерський Руслан Богданович

Посада: асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: ruslan.yezerskyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

техніко-криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів, роль суду у забезпеченні з’ясування обставин кримінального провадження.

Курси

Публікації

Автор  праць, зокрема:

 1. Єзерський Р. Б. “Криміналістична техніка: розвиток поняття , зміст”. Збірник наукових праць “Держава і право”. Серія юридичні і політичні науки, Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України., 2002р. Випуск 18. -С.300-304.
 2. Єзерський Р. Б. “Криміналістична техніка у системі юридичних наук”. Збірник наукових праць “Держава і право”. Серія юридичні і політичні науки, Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України., 2003р. Випуск 21. –С.510-515.
 3. Єзерський Р. Б. “Криміналістична техніка і науково-технічних прогрес”. Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. 2003р. №38. –С.573-582.
 4. Єзерський Р. Б. “Криміналістична техніка і загальні наукові знання”. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Вісник Прикарпатського університету імені В.Стефаника. 2003р. №11. –С.224-233.
 5. Єзерський Р. Б. “Криміналістична техніка і теорія оперативно-розшукової діяльності”. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. №3-4. –С.288-293.

6.ЄзерськийР.Б. ”Взаємозв’язок криміналістичної техніки з криміналістичною тактикою і методикою”. Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. 2004р. №39. –С.544-552.

 1. Єзерський Р. Б. “Завдання техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів”. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Вісник Прикарпатського університету імені В.Стефаника. 2004р. №13. –С.205-213.
 2. Єзерський Р. Б. “Техніко-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів”. Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. 2004р. №40. –С400-408.
 3. Єзерський Р. Б. «Проблемні питання застосування спеціальних знань в процесі розкриття і розслідування злочинів» Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції (9-10 лютого 2006 р.). С.413 -415.
 4. Єзерський Р.Б. «Проблемні питання можливості використання поліграфа в процесі розкриття і розслідування злочинів» Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (8-9 лютого 2007 р.). С. 522 -524.
 1. Єзерський Р. Б. «Доказове значення результатів застосування криміналістичної техніки». Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (6 лютого 2008 р.). С. 325
 2. Єзерський Р. Б. «Проблеми організації застосування криміналістичної техніки в розкритті злочинів і шляхи їх вирішення» Матеріали XV регіональної науково-практичної конференції.  Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. ї (4-5 лютого 2009 р.). С.366-368.
 3. Єзерський Р.Б. Криміналістична реєстрація як система інформаційного забезпечення техніко-криміналістичної роботи. Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції/ Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (8-9 лютого 2010 р.). С.371-373
 4. Єзерський Р.Б.«Проблеми теорії і практики тактико-криміналістичного   забезпечення розкриття і розслідування злочинів» Матеріали XVII регіональної науково-практичної конференції. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (3-4 лютого 2011 р.). С. 341-343.
 5. Єзерський Р.Б.  «Джерела розвитку теорії і практики тактико-криміналістичного забезпечення»  Матеріали  регіональної науково-практичної конференції.  Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (26-27 січня 2012 р.  С. 383-387.
 1. Єзерський Р. Б. « Роль слідчого судді згідно кримінально-процесуального кодексу України» Матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (7-8 лютого 2013 р.). С. 312-315.
 2. Єзерський Р.Б. «Особливості діяльності слідчого судді згідно кримінально-процесуального кодексу України». Матеріали XXI звітної науково-практичної конференції частина. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні 2 12–13 лютого 2015 р. C.  201-204
 3. Єзерський Р.Б. «Актуальні питання діяльності слідчого судді у кримінальному судочинстві». Матеріали ХXІI звітної науково-практичної конференції Частина 2. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні 4–5 лютого 2016 р. С. 190 -194.

Біографія

У 1996 році вступив на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив у 2001 році, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Впродовж 2001-2005 рр. – аспірант кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

04 жовтня 2005 р. у спеціалізованій вченій раді Академії адвокатури України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Криміналістична техніка та її роль у розкритті і розслідуванні злочинів» (науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, І.І. Когутич). 13 квітня 2006 р. на підставі рішення президії Вищої атестаційної комісії України (протокол №47-06/4)  присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.

З листопада  2002 року почав працювати асистентом кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З червня 2008 року доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. З грудня 2009 року Указом Президента України призначений суддею Шевченківського районного суду м. Львова.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!