Напрями підготовки

Набір у магістратуру  здійснюється за спеціальністю 081 «Право» на денну форму навчання. 

Попередній перелік наяпрямків:

– освітньо-наукова (термін навчання 1 рік і 9 місяців) за такими спеціалізаціями:

– Публічно-правова;

– Приватно-правова.

– освітньо-професійна (термін навчання 1 рік і 4 місяці) за такими спеціалізаціями:

1) Права людини та їхнє юридичне забезпечення;
2) Організаційно-правове забезпечення органів публічної влади;
3) Адміністративна юстиція;
4) Досудове слідство;
5) Господарське судочинство;
6) Юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів;
7) Юридична служба у сфері соціального захисту та охорони довкілля;
8) Правосуддя і судове адміністрування;
9) Прокуратура;
10) Адвокатура;
11) Нотаріат;
12) Інтелектуальна власність;
13) Юридичне забезпечення євроінтеграції в Україні (програма подвійного диплому з Литовською республікою англ. мовою)
14) Корпоративне право.