Напрями підготовки

Набір у магістратуру  здійснюється за спеціальністю 081 «Право» на денну форму навчання. 

Попередній перелік наяпрямків:

– освітньо-наукова (термін навчання 2 (два) роки) за такими спеціалізаціями:

– Публічно-правова;

– Приватно-правова.

– освітньо-професійна (термін навчання 1,5 (півтора) роки) за такими спеціалізаціями:

– Нормопроектування;

– Організаційно-правове забезпечення органів публічної влади;

– Юридична служба у сфері публічного адміністрування;

– Досудове слідство;

– Юридична служба у сфері господарської діяльності;

– Відновне правосуддя;

– Юридична служба у сфері соціального захисту та охорони довкілля;

– Правосуддя і судове адміністрування;

– Прокуратура;

– Адвокатура;

– Нотаріат;

– Інтелектуальна власність;

– Юридичне забезпечення євроінтеграції України;

– Корпоративне право.