Кобилецький Микола Мар'янович

Посада: завідувач кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-25

Електронна пошта: afl.dep.law@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

1. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право в Україні (XIV – перша половина XIX ст.) : історико-правове дослідження: монографія / Кобилецький Микола – Львів : ПАІС, 2008. – 406 с.

2. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право під час та після національно-визвольної війни : навч. посіб. / Кобилецький М.М. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 84 с.

3. Кобилецький М.М. Суд і судочинство у місті Львові за маґдебурзьким правом / М.М. Кобилецький // Право України. – Київ, 2001. –  №  10. – С. 111 – 115.

4. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право у селах Галичини / Кобилецький М.М. // Право України. – 2003. – № 8. – С. 120 – 124.

5. Kobyletskyi M. M. Voting Methods: Challenges, Modern Tendencies and Experience Globally / M. M. Kobyletskyi, N. T. Paslavska // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. – 2021. – Vol: 24 Issue: 1S. – P. 1-9.

6. Кобилецький М.М. Утворення та діяльність інституту дослідження Магдебурського права (1940-1945 роки) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 67. – С 119- 129 (0.7 друк .арк.)

7. Кобилецький М.М. Магдебурське право в Україні // Вроцлавського-Львівський юридичний збірник. 10. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2019.

8. Кобилецький М.М. Бенедикт Карпцов / Кобилецький М. // Історико-Правовий часопис. -2016. -№1 . –С.3-9(0.3 друк. арк.)

9. Кобилецький М.М. Римське право та утворення європейських університетів// Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 64. С.55-62;

10. Юліан Заяць- правознавець,художник,співак(1880-1971)/Кобилецький М., Трепак Л.///Вісник Львівського університету. Серія юридична.2021.Вип.73. С.177-185.

Біографія

доктор юридичних наук, професор

 

Народився 6 грудня 1962 р. у с.Ясениця Дрогобицького району Львівської області. У 1989 р. закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

Протягом 1989 – 1996 рр. працював юрисконсультом Франківського району м.Львова, Львівської міської і Львівської обласної Рад.

З 1997 р. асистент кафедри основ права, а з вересня 2003 р. доцент кафедри теорії та філософії держави і права.

У лютому 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Утворення ЗУНР її державний механізм та діяльність 1918 – 1923 рр.”

Захистив докторську дисертацію “Магдебурзьке право і його застосування в Україні (XIV – перша половина XIX ст.)” 14 травня 2010р.

Коло наукових інтересів: історія держави і права.

Автор монографії і більше 50 статей.

   

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!