Кобилецький Микола Мар'янович

Посада: завідувач кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: afl.dep.law@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

1. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право в Україні (XIV – перша половина XIX ст.) : історико-правове дослідження: монографія / Кобилецький Микола – Львів : ПАІС, 2008. – 406 с.

2. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право під час та після національно-визвольної війни : навч. посіб. / Кобилецький М.М. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 84 с.

3. Кобилецький М. Надання місту Львову маґдебурзького права / М. Кобилецький  //  Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2001. – Вип. 36. – С. 60 – 64.

4. Кобилецький М.М. Суд і судочинство у місті Львові за маґдебурзьким правом / М.М. Кобилецький // Право України. – Київ, 2001. –  №  10. – С. 111 – 115.

5. Кобилецький М.М. Самоврядування вірменської громади у місті Львові (XIV – XVIII ст.) / М.М. Кобилецький // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ. – Серія юридична. – Львів, 2001. – Вип. 2. – С. 84 – 89.

6. Кобилецький М. Маґдебурзьке право у місті Дрогобичі / Микола Кобилецький // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2002. – № 2. – С. 71 – 73.

7. Кобилецький М. Апарат управління міста Львова за маґдебурзьким правом / Микола Кобилецький // Підприємництво, господарство і право – Київ, 2002. – № 7. –  С. 117 – 120.

8. Кобилецький М.М.  Судочинство вірменської громади у місті Львові (XIV – XVIII ст.) / М.М. Кобилецький // Юридичний вісник. – Одеса, 2002. – № 1. – С. 119 – 122.

9. Кобилецький М. Самоврядування міста Самбора за маґдебурзьким правом / М. Кобилецький // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2002. – Вип. 37. – С. 93 – 99.

10. Кобилецький М. Самоврядування у місті Жовкві за маґдебурзьким правом. (До 400-річчя з дня надання) / М. Кобилецький // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів,  2003. – Вип. 38. – С. 56 – 62.

11. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право у селах Галичини / Кобилецький М.М. // Право України. – 2003. – № 8. – С. 120 – 124.

12. Кобилецький М. Суд і судочинство в селах Галичини за маґдебурзьким правом / Микола Кобилецький // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2003. – № 7. – С.  133 – 137.

13. Кобилецький М. Асесорський суд / Микола Кобилецький // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2003. – № 8. – С. 114 – 117.

14. Кобилецький М. Маґдебурзьке право у місті Теребовля / М. Кобилецький //  Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2004. – Вип. 39. – С. 111 – 116.

15. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право як джерело кодексу 1743 року / Кобилецький М.М. // Життя і право. – 2004. –  № 2. – С. 44 – 51.

16. Кобилецький М. Надання місту Сянок маґдебурзького права / Кобилецький М. // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2006. – Вип. 42. – С. 82–89.

17. Кобилецький М. Хелмінське право / Микола Кобилецький // Підприємництво, господарство і право – Київ,  2006. –  № 1. – С. 137 – 140.

18. Кобилецький М. Бартоломій Гроїцький та його дослідження маґдебурзького права / Кобилецький М. // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2007. – Вип. 44. – С. 90 – 96.

19. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право в Гетьманщині / Кобилецький М.М. // Підприємництво, господарство і право – Київ, 2007. –  № 12. – С. 159 – 162.

20. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право як джерело рецепції римського права в Україні  / Кобилецький М.М. // Право України – 2007. – № 8. – С. 121 – 125.

21. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право в Києві після національно-визвольної війни  / М.М. Кобилецький // Правова держава. – Київ, 2007. –  Вип. 39. – С. 129–136. (Спецвипуск).

22. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право в Галичині / Кобилецький Микола Мар’янович // Ученые записки Таврического национального университета им. В. Вернадского. – Сімферополь, 2007. – Ч. ІІ. – № 20. – С. 87–94.

23. Kobyletc’kyj M. Das magdeburgische Recht als Quelle des Kodex von 1743 / Mykola Kobyletc’kyj // Rechts – und Sprachtransfer in Mittel – und Osteuropa. – Recht ; Berlin,  2008. – S. 141–155.

24. Кобилецький М. Суд і судочинство в містах України за маґдебурзьким правом / Микола Кобилецький // Право України. – 2008. – № 10. – С. 139–145.

25. Кобилецький М. Новомарктське (шредське) право / Кобилецький М. // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2008. – Вип. 46. – С.44–51.

26. Кобилецький М. Виникнення маґдебурзького права / Кобилецький М./ Вісник Львівського університету. – Серія  юридична. –  Львів, 2009. – Вип. 47. – С. 35-43.

27. Кобилецький М. Правовий статус міського населення за маґдебурзьким правом / Кобилецький М. // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2009. – Вип.49. – С. 34-40.

28. Кобилецький М.М. Правовий статус юри дик в містах України за маґдебурзьким правом / Кобилецький М.М. // Зб. наук. праць Одеської юридичної академії. – Одеса : Видавництво Одеської юридичної академії, 2009. – С. 137–142.

29. Кобилецький М. Маґдебурзьке право у країнах Центральної Європи  / М. Кобилецький// Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2010. – Вип. 50. – С. 73–79.

30. Кобилецький М.М. Суди маґдебурзького права у селах Галичини / М.М. Кобилецький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали  IX регіон. наук.–практ. конф., (Львів, 13-14 лютого 2003 р.). – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 79-81.

31. Кобилецький М.М. Поширення маґдебурзького права в Україні у XIV ст. / М.М. Кобилецький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XII регіон. наук.– практ. конф., (Львів, 9-10 лютого 2006 р.) – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 81–82.

32. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право та рецепція римського права в Україні / М.М. Кобилецький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIII регіон. наук.–практ. конф., (Львів, 8-9 лютого 2007р.)  – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 103–104.

33. Кобилецький М. Саксонсько-маґдебурзьке право та рецепція римського права в Україні  / Микола Кобилецький // Римське право та правова культура Європи : матеріали міжнар. наук. конф., (Люблін, 27-29 листопада, 2007 р.) – Люблін : Видавництво Люблінського католицького університету, 2008. – С. 117–123.

34. Кобилецький М.М. Новомарктське (шредське) право / М.М. Кобилецький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIV регіон. наук.–практ. конф. (Львів,  6 лютого 2008 р.) – Львів : Юридичий факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 55–58.

35. Кобилецький М. Джерела маґдебурзького права / Микола Кобилецький // Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм : зб. статей учасників наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. П.О. Недбайла. (Львів, 28-29 березня 2008 р.) – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім.  Івана Франка, 2008. – С. 27–28.

36. Кобилецький М.М. Надання маґдебурзького права (локація) / М.М. Кобилецький // Земля і земельні відносини в історії права, держави і юридичною думки: матеріали XX міжнар. історико-правової конф.,  (Судак, 25–28 вересня 2008 р.) – Судак : Видавництво Таврійського університету ім. В. Вернадського, 2008. – С. 200–205.

37. Кобилецький М.М. Різновиди міського права / М.М. Кобилецький // Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально–Східної Європи ( присвячено 150-річчю Освальда Бальцера) : матеріали міжнар. наук. конф., (Львів, 24-25 квітня 2009 р.) – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім., 2009. – С.125–128.

38. Кобилецький М.М. Поширення маґдебурзького права на українських землях Великого князівства Литовського  / Кобилецький М.М. // Досвід правового розвитку Великого князівства Литовського (1529-1588 рр.) : матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 480-річчю Статуту Великого князівства Литовського 1529 року і 420-річчю Статуту Великого князівства Литовського 1588 року. (Одеса, 20-21 березня 2009 р.). – Одеса : Юридична література, 2009. – С. 49–53.

39. Кобилецький М.М. Правовий статус населення міст України за маґдебурзьким правом / М.М. Кобилецький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XV регіон. наук.-практ. конф.,  (Львів, 4-5 лютого 2009 р.) – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім.. Івана Франка, 2009. – С.57–58.

40.Кобилецький М. Магдебурзьке право у Польщі (ХІІІ-ХVII ст.) [Електронний ресурс] / М. Кобилецький // Історико-правовий часопис. – 2015. – № 2. – С. 9-14. 

41.Кобилецький М. Римське право та утворення європейських університетів [Електронний ресурс] / М. Кобилецький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2016. – Вип. 64. – С. 55-63. – Режим доступу: 

42.Кобилецький М. Утворення та діяльність інституту дослідження магдебурзького права (1940 – 1945 роки) [Електронний ресурс] / М. Кобилецький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 67. – С. 119-129. 

43.Кобилецький М. М. Поширення магдебурзького права на українських землях Великого князівства Литовського [Електронний ресурс] / М. М. Кобилецький // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 49. – С. 49-5

44.Кобилецький М. М. Магдебурзьке право у Чехії [Електронний ресурс] / М. М. Кобилецький // Митна справа. – 2013. – № 4(2). – С. 71-76. 

45.Кобилецький М. Саксонське зерцало та його застосування в Україні [Електронний ресурс] / М. Кобилецький // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. – 2013. – Вип. 57. – С. 97-104.

46.Кобилецький М. Правовий статус жінки за магдебурзьким правом [Електронний ресурс] / М. Кобилецький // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. – 2013. – Вип. 58. – С. 55-61. 

47.Кобилецький М. М. Магдебурзьке право в німецькій історіографії [Електронний ресурс] / М. М. Кобилецький // Митна справа. – 2013. – № 6(2.2). – С. 50-56. 

48.Кобилецький М. Маґдебурзьке право у Литві [Електронний ресурс] / М. Кобилецький // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. – 2014. – Вип. 59. – С. 80-86.

49.Кобилецький М. Історичні передумови виникнення та етапи формування федерального конституційного суду федеративної республіки Німеччина [Електронний ресурс] / М. Кобилецький, Н. Паславська // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 233-244. 

50.Кобилецький М. М. Загальна характеристика джерел маґдебурзького права [Електронний ресурс] / М. М. Кобилецький // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. – 2011. – Вип. 19. – С. 269-274. 

51. Кобилецький М. Праці Йоганеса фон Буха та їх роль у поширенні римського права у Центрально-Східній Європі [Електронний ресурс] / М. Кобилецький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Вип. 60. – С. 74-80. 

52.Кобилецький М. Бенедикт Карпцов [Електронний ресурс] / М. Кобилецький // Історико-правовий часопис. – 2016. – № 1. – С. 3-9. 

Біографія

доктор юридичних наук, професор

 

Народився 6 грудня 1962 р. у с.Ясениця Дрогобицького району Львівської області. У 1989 р. закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

Протягом 1989 – 1996 рр. працював юрисконсультом Франківського району м.Львова, Львівської міської і Львівської обласної Рад.

З 1997 р. асистент кафедри основ права, а з вересня 2003 р. доцент кафедри теорії та філософії держави і права.

У лютому 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Утворення ЗУНР її державний механізм та діяльність 1918 – 1923 рр.”

Захистив докторську дисертацію “Магдебурзьке право і його застосування в Україні (XIV – перша половина XIX ст.)” 14 травня 2010р.

Коло наукових інтересів: історія держави і права.

Автор монографії і більше 50 статей.

   

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!