Дубас Вікторія Василівна

Посада: асистент кафедри конституційного права

Електронна пошта: viktoriya.dubas@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Принципи конституціоналізму в Україні,
Конституційне порівняльне правознавство,
Виборче право,
Венеційська комісія та її практика,
Правові системи сучасних держав,
Конституційні основи інтеграційних процесів в Україні

Публікації

Наукові праці:
Особа В.В. Створення Європейської Комісії «За демократію через право»: історико – правовий аспект [тези доповіді]  / В. Особа // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: матер. Міжнародної щорічної наук. Конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, присвяченої памяті видатних вчених-юристі П.О. Недбайла, О.В Сурілова, В.В. Копєйчикова (м. Одеса, 17-18 листопада 2012 р.) / за заг. ред. проф. Ю.М. Оборотова. – Одеса: Фенікс, 2012. –  С. 186-187
Victoriia Osoba. Legal Analysis of Certain Provisions of the Nation-wide Referendum [thesis] / V. Osoba // XІI Міжнародна студентсько-аспірантська  наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 26-28 квітня 2013 року: тези доповідей –  Львів: юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 195-196
Особа В.В. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин – вплив на мовну політику України  [тези доповіді]  / В. Особа // Конституційно-правове регулювання мовної політики у світі: матеріали студ. Науково-практичної конференції (м. Львів, 5 червня 2013 р.) / за заг. ред. Гураля П.Ф., Софінської І.Д. –  Львів: юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 42-45
Особа В.В. Проблема легітимності Конституції України та шляхи її вирішення  [тези доповіді] / В. Особа // XIІІ Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція. – Львів, 2014 – С. 23-24
Особа В.В. Вибори українського парламенту: сучасний стан та перспективи // Державний суверенітет і народний суверенітет в сучасних умовах. VII Тодиківські читання. Збірка наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів (26-27 вересня 2014 р.) / За заг. ред. проф. А.П. Гетьмана. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.  – Харків: Права людини, 2014. – С. 127–129.
Особа В.В. Аналіз основних принципів діяльності Європейської комісії «За демократію через право» [тези доповіді] / В. Особа // Матеріали XXI звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». – Львів, 2015 – С. 167-170.
Особа В.В. Європейська комісія «За демократію через право»: незалежний експерт чи міжнародна сатисфакція [тези доповіді] / В. Особа // XIV Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція. – Львів, 2015 – С. 43-45.
Особа В.В. Співпраця України та Венеціанської комісії Ради Європи: етапи становлення [тези доповіді] / В. Особа // VІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Закарпатські правові читання». – Ужгород, 2015 – С. 43-45.
Дубас В.В. Роль Європейської комісії «За демократію через право» у проведенні конституційних реформ [тези доповіді] // Проблеми державотворення і захист прав людини в Україні: матеріали ХХІІІ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2017 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. –  С. 145-148.
Дубас В.В. Роль Європейської комісії «За демократію через право» у проведенні конституційних реформ [тези доповіді] // Проблеми державотворення і захист прав людини в Україні: матеріали ХХІІІ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2017 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. –  С. 145-148
Дубас В.В. Європейські стандарти конституційної скарги (за позиціями Венеціанської комісії) [стаття] // Часопис Київського університету права. – 2017. – № 1. – С. 67-71
Дубас В.В. Сучасна кодифікація виборчого законодавства в Україні: венеціанський вимір [стаття] // Український часопис конституційного права. – 2018. – № 2. – С. 60-65
Дубас В.В. Співробітництво України та Європейської комісії «За демократію через право»: сфери, форми та види [тези доповіді] // Проблеми державотворення і захист прав людини в Україні: матеріали ХХVІ звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2020 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. –  С. 89-91
Дубас В.В. Опосередкований вплив практики Європейської комісії «За демократію через право» на розвиток конституціоналізму в Україні [стаття] // Visegrad Journal on Human Rights. – 2020. – № 6 (volume 1). – С. 71-80

Біографія

Освіта:
У 2008 році здобула повну загальну середню освіту у Жидачівській загальноосвітній школі I-III ступеня у Львівській області.
У 2013 році закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», здобувши кваліфікацію «Магістр права»

Професійна діяльність:
У 2013 – 2014 роках – юристконсульт ПП «Акцент»
У 2014 – 2019 роках – помічник-консультант народного депутата України
У 2018 році отримала Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
З 2014 року працює асистентом кафедри конституційного права юридичного факультет Львівського національного університету імені Івана Франка
З 2016 року працює над дисертацію на тему: “Вплив практики Європейської комісії «За демократію через право» на розвиток конституціоналізму в Україні” та здобуттям наукового ступеня доктор філософії.

Громадська діяльність:
– Співзасновник громадська об’єднання «Наукове об’єднання»
– Випускниця Проекту Представництва Європейського Союзу в Україні  “Школа європейських студій в Україні (EU Study Days in Ukraine)” (2014 рік)
– Випускниця Проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Підтримка України в посиленні захисту прав людини та утвердження принципу верховенства права в законодавчій практиці»: Літня школа «Верховенство права і конституціоналізму» (2014, 2015 роках)
– Випускниця Програми за підтримки Міжнародного республіканського інституту (ІРІ) – Професійний візит делегації Верховної Ради України до Литовської Республіки (2017 рік)
– Випускниця Програми «Відкритий світ» – Професійний візит до США (2018 рік)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!