Кольбенко Андрій Володимирович

Посада: доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-73

Електронна пошта: andriy.kolbenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Держава і право зарубіжних країн.

Публікації

1. Державні та військово-політичні стосунки українського і молдавського народів (XVI-XVIII ст.ст.) // На шляху до правової держави. Тези допвідей повідомлень Львівсткої регіональної науково-практичної конференції. – Львів. – 1992. – С. 34-37.
2. Становлення основ виправно-трудового права в Україні // Проблеми формування суверенної правової української держави. Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 30. – Львів, 1993. – С. 94-95.
3. Становлення митної справи у Київській Русі // Проблеми державотворення в Україні. Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 31. – Львів, 1994. – С. 23-25.
4. Митна політитка Козацької Держави // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні. Вісник Львівського університету. – Вип. 32. – Львів., 1995. – С. 95-97.
5. Митні відносини у запорізьких козаків // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали наукової конференції. – Львів., 1995. – С.57-62.
6. Мито // Довідник з історії України. – К., 1993. – Т.2. – С.230.
7. Становлення митного законодавства сучасної України // Стан кодифікаційного процесу в Україні: системність, пріоритет, уніфікація. Тези ІІІ Всеукраїнської конференції. – К., 1995. – С. 37-39.
8. Актуальні питання розвитку митного законодавства України // Кодифікація розвитку законодавства України. Матеріали науково-політичної конференції. – К., 1996. – С. 54-57.
9. Митна політика УНР та ЗУНР // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ІІ регіональної конференції. – Львів., 1996. – С. 26-29.
10. Становления таможенного законодавства современной Украины // Юридическая практика. – 1996. – №21 – 22 (31-32) ноябрь.
11. Митна справа в контексті світової історії // Митна справа. – 1999. – №1. – С. 71-75.
12. Надання судового самоврядування вірменським поселенням Галичини (XIV – XVIII ст. ст.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 32. – Львів., 1999. – С. 37-40.
13. Узольцове // Довідник з історії України. – К., 1999. – Т.3. – С. 380.
14. Фактори // Довідник з історії України. – К., 1999. – Т. 3. – С. 490.
15. Тищик Б., Кольбенко А. Підручник з історії держави і права зарубіжних країн (рецензія) // Право України. – 2000. – №7.
16. Соціально-економічні та політичні причини і наслідки поділів Польщі в кінці XVIII ст. // Польща – Русь – Україна – одинадцять століть сусідства. – Люблін. – Львів. – 2002. – С. 83-86.
17. Проблеми об’єктивного та суб’єктивного в історико-правових дослідженнях // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали VIII регіональної науково-практичної конференції (13 – 14 лютого 2002 р.). – Львів., 2002. – С. 58-60.
18. Роль Реконструкції у завершенні Громадянської війни в США між Північчю та Півднем // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 37. – Львів., – С. 162-167.
19. Роль етнокультурних факторів в історії держави і права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції (13 – 14 лютого 2003 р.). – Львів., 2003. – С. 82-84.
20. Особливості становлення права та держави на різних етапах розвитку суспільства // Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції (5 – 6 лютого 2004 р.). – Львів., 2004. – С. 58-60.
21. Актуальні проблеми науки історії держави і права // Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів., 2005 (0,8 др. арк.).
22. Становлення та розвиток митної справи в Україні // Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів., 2005. – С. 81-85.
23. Особливості становлення держави і права Середньовічної Угорщини // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 41. – Львів., 2005. – С. 81-85.
24. Сучасні методи та підходи в дослідженні історії держави і права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції (9 – 10 лютого 2006 р.). Львів., 2006. – С. 83-84.
25. Історія держави і права зарубіжних країн (середні віки). – Львів.: Світ. – 2006 (3,8 др. арк.).
26. Історія держави і права зарубіжних країн. Тематика, примірні плани та методичні вказівки по написанню письмових робіт для студентів юридичного факультету. – Львів., 2002 (2,3 др. арк.(особисто).
27. Соціальні зв’язки та інтереси як основа історичного розвитку держави // Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції (8 – 9 лютого 2007 р.). – Львів., 2007. – С. 30-31.
28. Причини виникнення та суть інивізації // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції (6 лютого 2008 р.). – Львів., 2008. – С. 59-61.
29. Морально-етичні цінності суспільства та їх вплив на рівень злочинності (історико-правові аспекти) // Проблеми протидії злочинності: історико-правовий аспект. Матеріали XVIII Міжнародної історико-правової конференції 13 – 17 вересня 2007 року. с. Стерегуще. – Сімферополь. – 2008. – С. 412-414.
30. Історія держави і права зарубіжних країн. Учбова робоча програма курсу для студентів юридичного факультету (у співавторстві з проф. Тищиком Б.Й.). – Львів. – 2010 (1,6 др. арк.).
31. Основи демократичного устрою античних держав та сучасна Україна (порівняльно-історичні аспекти) // Проблеми прав людини в Україні. Матеріали XV регіональної науково-практичної конференції (4 – 5 лютого 2009 р.). – Львів. – 2009. – С. 62-64.
32. Місце історії держави і права в системі юридичних наук // Проблеми державотворення і захисту прав регіональної науково-практичної конференції (3 – 4 лютого 2011 р.). – Львів. – 2011. – С. 72-73.
33. Історичні передумови входження Північної Буковини до складу України // Наукова спадщина професора В.С. Кульчицького і сучасність. Матеріали XXIV Міжнародної історико-правової конференції 28 квітня – 1 травня 2011 р. – Львів., С. 232-237.
34. Методичні та практичні рекомендації по написанню та захисту магістерських (дипломних) робіт. Для студентів юридичного факультету. – Львів., 2011. (1,5 др. арк.).
35. Виборче право Англії в XIII – XVI ст. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 53. – Львів. – 2011. – С. 69-73.
36. Законник царя Стефана Душана – визначна пам’ятка середньовічного права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (Матеріали ХХІІІ регіональної науково-практичної конференції (26 – 27 січня 2012 р.). – Львів., 2012. – С. 90-91.
37. Образование Западноукраинской Народной Республики // Труды международной научной конференции «Проблемы формы росийского государства: прошлое, настоящее, будущее». 8 февраля 2012 г. под ред. И.А. Иванникова. – Ростов-на-Дону. – С. 174-178.
38. Правове регулювання використання мов у Західно-Українській Народній республіці // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (Матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції. 7 – 8 лютого 2013 р. – С. 47-48.
39. Обеспечение подочётности и ответственности представителей органов власти в античных странах // Сравнительное правоведении в Российском и мировом образовательном пространстве: история и современность (Сборник трудов Международной научно-практической конференции. 8 – 9 февраля 2013 г. Ростов-на-Дону. – 2013.
40. Історія держави і права зарубіжних країн. Учбова робоча програма курсу для студентів юридичного факультету (у співавторстві з проф. Тищиком Б.Й. і доц. Липитчук О.В.). – Львів. – 2014 (1,2 др. арк.)
41. Передумови прийняття та зміст Вестмінстерського статуту 1931 р. Утворення Британської Співдружності націй // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 59. – 2014. – с. 87-92.
42. Податкові відносини у античних країнах Греції та Риму // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні // Матеріали ХХ звітної науково-практичної конференції. 6 – 7 лютого 2014 р. – Львів.
43. Аналіз та оцінка історико-правових фактів у наукових дослідженнях // Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів. Матеріали науково-практичної конференції 7 – 8 листопада 2014 року. – Івано-Франківськ. – 2014. – С. 45 -49.
44. Генеза юридичного обов’язку в первісних формах державного суспільства // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції. Част. 1. 12 – 13 лютого 2015р. – Львів. – 2015. – С. 99-101.
45. Передумови прийняття, зміст та значення першої конституції Франції 1891 р. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 61. – 2015. – с. 146-151.
46. Подолання політичної роздробленості Німеччини в першій половині ХІХ ст. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХХІІ звітної науково-практичної конференції. Част. 1. 3 – 4 лютого 2016 р. – С. 70-73.
47. Історія держави і права зарубіжних країн. Робоча програма курсу для студентів юридичного факультету (у співавторстві з проф. Тищиком Б.Й. і доц. Липитчук О.В.). – Львів. – 2016 (1 др. арк.)
48. Історія держави і права зарубіжних країн. Плани семінарських занять, рекомендована література та методичні вказівки для студентів юридичного факультету. – у співавторстві з проф. Тищиком Б.Й.). – Львів. – 2016 (1,2 др. арк.)
49. Прийняття «Статей конфедерації» 1781 року та створення конфедеративного союзу в США. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 62. – Львів. – 2016. – с. 40-47.

50. Передумови прийняття та зміст Вестмінстерського статуту 1931 р. Утворення Британської співдружності націй [Електронний ресурс] / А. Кольбенко // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. – 2014. – Вип. 59. – С. 87-91. –

51. Прийняття “Статей конфедерації” 1781 року та створення конфедеративного союзу в США [Електронний ресурс] / А. Кольбенко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Вип. 62. – С. 40–46. 

52.Кольбенко А. Передумови утворення держави Ізраїль у першій половині XX століття [Електронний ресурс] / А. Кольбенко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 66. – С. 84-90. 

53.Кольбенко А. Правове регулювання освіти в Західноукраїнській Народній Республіці [Електронний ресурс] / А. Кольбенко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 67. – С. 47-53. 

 

Біографія

Народився 13 грудня 1961 року в с. Шипівці Заліщицького району Тернопільської області.
З 1984 по 1989 р. навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка. У грудні 1990 р. був прийнятий на роботу асистентом кафедри. З жовтня 1993 р. по жовтень 1996 р. навчався в аспірантурі, після закінчення був знову прийнятий на посаду асистента цієї кафедри.
У березні 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Історико-правові аспекти утворення та діяльності митних органів України”.
У квітні 2007р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.
Під його керівництвом 5 аспірантів і здобувачів захистили кандидатські дисертації.
Автор і співавтор 2 підручників та навчальних посібників, понад 50 статей, матеріалів конференцій, рецензій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!