Оприско Микола Васильович

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: mykola.oprysko@lnu.edu.ua

Курси

Біографія

Оприско Микола Васильович (18.12.1981 р.н., м. Миколаїв, Львівської області) –кандидат юридичних наук («Договори про відчуження корпоративних прав», 2014). У червні 2004 закінчив юридичний факультет Львівського національного уіверситету ім. Івана Франка. З 2004 по даний час працює у Львів. нац. у-ті ім. І. Франка, спочатку викладачем Правничого коледжу, з 2017 – доцент кафедри цивьного права та процесу. Наукові інтереси: цивільне право, корпоративне право. Бл. 50 праць, зокрема Поняття та види договорів про відчуження корпоративних прав (Журнал «Адвокат». – 2010. – № 11 (122).); Проблеми вдосконалення правового регулювання придбання значного та контрольного пакетів акцій акціонерних товариств (Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Випуск 51);  Особливості суб’єктного складу договорів про відчуження корпоративних прав (Підприємництво, господарство і право, 2010р.);  Поняття та правова природа договору про відчуження корпоративних прав (Журнал «Адвокат», 2010р.); Здійснення переважного права на придбання акцій приватного акціонерного товариства (Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 9 ); Порядок укладення договорів про відчуження корпоративних прав щодо банків (Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П. Маслова, 16 берез. 2012 р.); Особливості суб’єктного складу договорів про відчуження корпоративних прав (Журнал «Адвокат». – 2012. –       № 4 (139)); Здійснення переважного права на придбання акцій приватного акціонерного товариства (Підприємництво, господарство і право. – 2012. –               № 9 ); Правовая природа договоров об отчуждении корпоративных прав                        (Теория и практика общественного развития. – 2013. – №1.); Проблемні питання повноважень представника фізичної особи в судовій практиці (Адвокат. – 2013. – № 9 (156)).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!