Бурдін Володимир Миколайович

Посада: декан юридичного факультету, професор кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-02

Електронна пошта: volodymyr.burdin@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені в стані сильного душевного хвилювання, в стані сп’яніння, кримінально – правова охорона особи

Курси

Публікації

 1. Бурдін В. М. Формально-логічні засади дослідження проблем осудності та неосудності [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 93-99.
 2. Бурдін В. М. Арешт як вид кримінального покарання [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 3-4. – С. 215-219. 
 3. Бурдін В. М. Стан сп’яніння як обставина, що обтяжує покарання: проблеми сучасного наукового розуміння [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 1-2. – С. 177-182.
 4. Бурдін В. М. До питання про тлумачення медичної ознаки неосудності [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Університетські наукові записки. – 2008. – № 3. – С. 242-249.
 5. Бурдін В. М. До питання про “спеціальну неосудність” [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 248-258. –
 6. Бурдін В. М. Закінчений злочин: спірні проблеми розуміння [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2013. – Вип. 3. – С. 292-303. – 
 7. Бурдін В. М. Добровільна відмова та її кримінально-правове значення [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2013. – Вип. 4. – С. 215-229.
 8. Бурдін В. Осудність та неосудність: порівняльно-правові аспекти [Електронний ресурс] / В. Бурдін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2009. – № 3. – С. 53-61. 
 9. Бурдін В. М. Обмежена осудність у кримінальному праві України [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Право і суспільство. – 2011. – № 5. – С. 128-133. 
 10. Бурдін В. М. Призначення покарання за незакінчений злочин [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2012. – Вип. 4. – С. 73-84.
 11. Бурдін В. М. До питання про момент закінчення продовжуваних та триваючих злочинів [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2013. – Вип. 1. – С. 81-95. 
 12. Бурдін В. М. Зміни до Кримінального кодексу України, які насторожують [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2015. – Вип. 1. – С. 291-301. 
 13. Бурдін В. М. Проблеми узгодження нового Кримінального процесуального кодексу та Кримінального кодексу України [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2012. – № 6. – С. 48-56. 
 14. Бурдін В. Реформування юридичної освіти в Україні: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 66. – С. 3–13. 
 15. Бурдін В. До питання про розуміння кваліфікуючої ознаки “проникнення в житло, інше приміщення чи сховище” [Електронний ресурс] / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 68. – С. 178-188. –
 16. Бурдін В. М. Звільнення від відбування покарання із випробуванням за корупційні злочини [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2015. – Вип. 3. – С. 233-244. 
 17. Бурдін В. До питання про розуміння кваліфікуючої ознаки “проникнення в житло, інше приміщення чи сховище” [Електронний ресурс] / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 68. – С. 178-188. 
 18. Бурдін В. До питання про деякі особливості антикорупційної політики в Україні (на прикладах змін до КК України) [Електронний ресурс] / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 69. – С. 125-135. 
 19. Бурдін В. М. Стадії вчинення злочину в історії вітчизняного кримінального законодавства [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Журнал східноєвропейського права. – 2014. – № 10. – С. 5-11. 
 20. Бурдін В. М. Сп’яніння: значення для кримінальної відповідальності [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2017. – Вип. 1. – С. 285-288. –
 21. Бурдін В. До питання про сучасну кримінально-правову політику України [Електронний ресурс] / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2020. – Вип. 70. – С. 196-209. 
 22. V. Burdin, V. Nalutsyshyn, M. Mochulska, V. Chornenkyi, H. Owerko. Features of the impact of cooperation between the Council of Europe and the European Union in the development of modern international law. / V. Burdin, V. Nalutsyshyn, M. Mochulska, V. Chornenkyi, H. Owerko // International Journal of Management (IJM). – 2020. – Volume 11 – Р. 180 – 190.
 23. Бурдін В. М. До питання про розуміння кваліфікуючої ознаки «проникнення в житло, інше приміщення чи сховище» / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 68. – С. 178 – 189
 24. Бурдін В. М. До питання про деякі особливості антикорупційної політики в Україні (на прикладах змін до КК України) / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 69. – С. 125 – 136
 25. Бурдін В. М. До питання про сучасну кримінально – правову політику України / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2020. – Вип. 70. – С. 196 – 209
 26. Бурдін В. М. Позбавлення волі на певний строк і довічне позбавлення волі: актуальні проблеми застосування / В. М. Бурдін // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Гол. ред. О. Балинська. – Львів : ЛьвДУВС. – 2020. – Вип. 2 (8). – С. 80 – 88
 27. Volodymyr Burdin, Olga Denkovych, Seńko М. М. Odpowiedzialność za znęcanie się nad osobą w prawie karnym Ukrainy / Volodymyr Burdin, Olga Denkovych, Seńko Mikołaj // Znęcanie się. – Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2020. – S. 365 – 390
 28. Бурдін В. М. Феномен кримінальної відповідальності та звільнення від неї / В. М. Бурдін // Закарпатські правові читання. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 квітня 2019 р., м. Ужгород) :  у 2 ч. Ч. 2. / За заг. ред. О.Я. Рогача, Я.В. Лазура, М.В. Савчина. – Ужгород , 2019. – С. 210 – 215.
 29. Бурдін В. М. Окремі проблеми призначення довічного позбавлення волі за КК України / В. М. Бурдін // Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 8-9 травня 2020 р.) / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2020. – С. 171 – 175.
 30. Бурдін В. М. Кримінальний кодекс України як засіб протидії корупції / В. М. Бурдін // Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 17-19 жовт. 2019 р.) / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), А.П. Гетьман, Ю.В. Баулін та ін. – Харків: Право. – 2019. – С. 468 – 473.
 31. Бурдін В. М. Проблеми призначення покарання за сукупність злочинів / Бурдін В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХVІ звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2020 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 116 – 118
 32. V. Burdin, V. Nalutsyshyn, M. Mochulska, V. Chornenkyi, H. Owerko. Features of the impact of cooperation between the Council of Europe and the European Union in the development of modern international law. / V. Burdin, V. Nalutsyshyn, M. Mochulska, V. Chornenkyi, H. Owerko // International Journal of Management (IJM). – 2020. – Volume 11 – Р. 180 – 190.
 33. Бурдін В. М. До питання про розуміння кваліфікуючої ознаки «проникнення в житло, інше приміщення чи сховище» / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 68. – С. 178 – 189.
 34. Бурдін В. М. До питання про деякі особливості антикорупційної політики в Україні (на прикладах змін до КК України)/ В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 69. – С. 125 – 136.
 35. Бурдін В. М. До питання про сучасну кримінально – правову політику України / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2020. – Вип. 70. – С. 196 – 209.
 36. Бурдін В.М. Кримінально-правова політика України на сучасному етапі / В.М. Бурдін // Вступ до правової політології : навч. посібник / І. Бойко, В. Бурдін, М. Бризіцький та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.М, Бурдіна, д-ра юрид. наук, проф. В.М. Косовича, д-ра юрид. наук, проф. П.М. Рабіновича, канд. юрид. наук, доц. В.О. Семківа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 378-401
 37. Reshota V., Burdin V., Teremetskyi V., Synchuk S., Chopko K., Burak V. Electronic petitions in European States and Ukraine solving social and economic problems / Reshota V., Burdin V., Teremetskyi V., Synchuk S., Chopko K., Burak V // Journal of Legal, Ethicфl and Regulatory issues – 2021. – (Special issue 1). – Р. 1 – 9.
 38. Burdin V. M. Infection with viruses and infecting a person as a kind of crimes against life and health of a person under the Criminal Code of Ukraine / V. Burdin // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2021. – Вип. 72. – С. 14 – 27
 39. Burdin V., Markin V., Seńko М. Odpowiedzialność karna za kradzież z włamaniem według Ukraińskiego prawa karnego / Volodymyr Burdin, Viktor Markin, Mikołaj Seńko // Kradzież z włamaniem – Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2021. – S. 365 – 386

 

 

Біографія

декан юридичного факультету

професор

доктор юридичних наук

Кімната № 407, телефон 239-4102

Народився 18.12.1974р у м. Львові.

Закінчив у 1998 юридичний факультет Львівського університету. Навчання в аспірантурі у 1998-2001р.  Кандидат юридичних наук (Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні. 2002). З 2001 – асистент, з 2005 доцент кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету. З 2005 заступник декана юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2011 році здобув науковий ступінь доктора юридичних наук. З 2014 – професор кафедри кримінального права і кримінології.

Автор близько 70 праць, зокрема:

Проблеми визначення кримінально-значимої періодизації віку особи (ВЛУ. Сер. юрид. 2002. Вип.37); Окремі методологічні проблеми визначення  понять осудності та неосудності (Бюлетень Мін-ва юстиції України. 2006. № 10); До питання про інтелектуальну ознаку осудності (ВЛУ. Сер. юрид. 2008. Вип.46).

З 2019 р. залучений, як співвиконавець проєкту “Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини Modernisation of master programmes for future judges, prosecutors, investigators with respect to European standard on human rights (Project acronym: CRIMHUM)”

З 2019 р. є членом робочої групи з питань розвитку кримінального права при Комісії з питань правової реформи.

Стажування:

У 2018 р. пройшов  міжнардне наукове стажування на юридичному факультеті Університету імені Марії Кюрі-Склодовської у м. Люблін, Республіка Польща

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!