Бурдін Володимир Миколайович

Посада: декан юридичного факультету, професор кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-02

Електронна пошта: volodymyr.burdin@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання, в стані сп’яніння.

Курси

Публікації

 1. Бурдін В. М. Формально-логічні засади дослідження проблем осудності та неосудності [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 93-99.
 2. Бурдін В. М. Арешт як вид кримінального покарання [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 3-4. – С. 215-219. 
 3. Бурдін В. М. Стан сп’яніння як обставина, що обтяжує покарання: проблеми сучасного наукового розуміння [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 1-2. – С. 177-182.
 4. Бурдін В. М. До питання про тлумачення медичної ознаки неосудності [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Університетські наукові записки. – 2008. – № 3. – С. 242-249.
 5. Бурдін В. М. До питання про “спеціальну неосудність” [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 248-258. –
 6. Бурдін В. М. Закінчений злочин: спірні проблеми розуміння [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2013. – Вип. 3. – С. 292-303. – 
 7. Бурдін В. М. Добровільна відмова та її кримінально-правове значення [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2013. – Вип. 4. – С. 215-229.
 8. Бурдін В. Осудність та неосудність: порівняльно-правові аспекти [Електронний ресурс] / В. Бурдін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2009. – № 3. – С. 53-61. 
 9. Бурдін В. М. Обмежена осудність у кримінальному праві України [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Право і суспільство. – 2011. – № 5. – С. 128-133. 
 10. Бурдін В. М. Призначення покарання за незакінчений злочин [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2012. – Вип. 4. – С. 73-84.
 11. Бурдін В. М. До питання про момент закінчення продовжуваних та триваючих злочинів [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2013. – Вип. 1. – С. 81-95. 
 12. Бурдін В. М. Зміни до Кримінального кодексу України, які насторожують [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2015. – Вип. 1. – С. 291-301. 
 13. Бурдін В. М. Проблеми узгодження нового Кримінального процесуального кодексу та Кримінального кодексу України [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2012. – № 6. – С. 48-56. 
 14. Бурдін В. Реформування юридичної освіти в Україні: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 66. – С. 3–13. 
 15. Бурдін В. До питання про розуміння кваліфікуючої ознаки “проникнення в житло, інше приміщення чи сховище” [Електронний ресурс] / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 68. – С. 178-188. –
 16. Бурдін В. М. Звільнення від відбування покарання із випробуванням за корупційні злочини [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2015. – Вип. 3. – С. 233-244. 
 17. Бурдін В. До питання про розуміння кваліфікуючої ознаки “проникнення в житло, інше приміщення чи сховище” [Електронний ресурс] / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 68. – С. 178-188. 
 18. Бурдін В. До питання про деякі особливості антикорупційної політики в Україні (на прикладах змін до КК України) [Електронний ресурс] / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 69. – С. 125-135. 
 19. Бурдін В. М. Стадії вчинення злочину в історії вітчизняного кримінального законодавства [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Журнал східноєвропейського права. – 2014. – № 10. – С. 5-11. 
 20. Бурдін В. М. Сп’яніння: значення для кримінальної відповідальності [Електронний ресурс] / В. М. Бурдін // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2017. – Вип. 1. – С. 285-288. –
 21. Бурдін В. До питання про сучасну кримінально-правову політику України [Електронний ресурс] / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2020. – Вип. 70. – С. 196-209. 
 22. V. Burdin, V. Nalutsyshyn, M. Mochulska, V. Chornenkyi, H. Owerko. Features of the impact of cooperation between the Council of Europe and the European Union in the development of modern international law. / V. Burdin, V. Nalutsyshyn, M. Mochulska, V. Chornenkyi, H. Owerko // International Journal of Management (IJM). – 2020. – Volume 11 – Р. 180 – 190.
 23. Бурдін В. М. До питання про розуміння кваліфікуючої ознаки «проникнення в житло, інше приміщення чи сховище» / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 68. – С. 178 – 189
 24. Бурдін В. М. До питання про деякі особливості антикорупційної політики в Україні (на прикладах змін до КК України) / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 69. – С. 125 – 136
 25. Бурдін В. М. До питання про сучасну кримінально – правову політику України / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2020. – Вип. 70. – С. 196 – 209
 26. Бурдін В. М. Позбавлення волі на певний строк і довічне позбавлення волі: актуальні проблеми застосування / В. М. Бурдін // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Гол. ред. О. Балинська. – Львів : ЛьвДУВС. – 2020. – Вип. 2 (8). – С. 80 – 88
 27. Volodymyr Burdin, Olga Denkovych, Seńko М. М. Odpowiedzialność za znęcanie się nad osobą w prawie karnym Ukrainy / Volodymyr Burdin, Olga Denkovych, Seńko Mikołaj // Znęcanie się. – Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2020. – S. 365 – 390
 28. Бурдін В. М. Феномен кримінальної відповідальності та звільнення від неї / В. М. Бурдін // Закарпатські правові читання. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 квітня 2019 р., м. Ужгород) :  у 2 ч. Ч. 2. / За заг. ред. О.Я. Рогача, Я.В. Лазура, М.В. Савчина. – Ужгород , 2019. – С. 210 – 215.
 29. Бурдін В. М. Окремі проблеми призначення довічного позбавлення волі за КК України / В. М. Бурдін // Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 8-9 травня 2020 р.) / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2020. – С. 171 – 175.
 30. Бурдін В. М. Кримінальний кодекс України як засіб протидії корупції / В. М. Бурдін // Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 17-19 жовт. 2019 р.) / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), А.П. Гетьман, Ю.В. Баулін та ін. – Харків: Право. – 2019. – С. 468 – 473.
 31. Бурдін В. М. Проблеми призначення покарання за сукупність злочинів / Бурдін В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХVІ звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2020 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 116 – 118

 

 

Біографія

декан юридичного факультету

професор

доктор юридичних наук

Кімната № 407, телефон 239-4102

Народився 18.12.1974р у м. Львові.

Закінчив у 1998 юридичний факультет Львівського університету. Навчання в аспірантурі у 1998-2001р.  Кандидат юридичних наук (Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні. 2002). З 2001 – асистент, з 2005 доцент кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету. З 2005 заступник декана юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2011 році здобув науковий ступінь доктора юридичних наук. З 2014 – професор кафедри кримінального права і кримінології.

Наукові інтереси: кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання, в стані сп’яніння.

Близько 70 праць, зокрема:

Проблеми визначення кримінально-значимої періодизації віку особи (ВЛУ. Сер. юрид. 2002. Вип.37);

Окремі методологічні проблеми визначення  понять осудності та неосудності (Бюлетень Мін-ва юстиції України. 2006. № 10);

До питання про інтелектуальну ознаку осудності (ВЛУ. Сер. юрид. 2008. Вип.46).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!