Раданович Наталія Миколаївна

Посада: доцент кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: nataliya.radanovych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

проблеми взаємодії міжнар. та нац. права, джерела права, загальнодозвільний тип правов. регулюв.

Курси

Публікації

 1. Європейська конвенція з прав людини: проблеми національної імплементації (загальнотеоретичні аспекти) // Монографія. Львів:”Астрон”, 2002. – 192 с. (у співавторстві із проф. Рабіновичем П.М.)
 2. Особливості міжнародного договору як джерела національного права // Вісник Одеської національної юридичної академії, 2002. – № 2. – С.47-54.
 3. Особливості дії міжнародних договорів на території держави // Вісник ЛНУ. Серія юридична, 2003. – №5. – С.14-21.
 4. Загальнотеоретичні проблеми національної імплементації міжнародних договорів з прав людини // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2003. – № 8 . – С.23-30.
 5. Міжнародний договір в системі джерел національного права України // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична. Львів, 2005.¬– №41. – С.62-67.
 6. Європейські стандарти прав людини: поняття, структура, джерела формування // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007р. м. Львів. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С.69-72.
 7. Die europäischen Rechtsstandards und ihre Verwirklichung in der Ukraine // Europäische Transformationen von Öffentlichkeit und Privatsphäre in ukrainisch-deutscher Perspective (von den 1960er Jahren bis heute) / Internationale Tagung an der Westfälischen Wilhelms-Univesität Münster, 26-29. Jan. 2010. – С. 32-33.
 8. Можливості загальнодозвільного типу правового регулювання у забезпеченні реалізації прав людини (теоретичний аналіз юридичних інструментів) // Право України. – 2015. –№2. – С.52-64.
 9. General Permiting Type of Legal Regulation as Legal Means of Realizing the Concept of Civil Society// Wrocławsko-lwowskie zeszyty prawnicze . – 2015. – №6. – С.35-53.
  Можливість з’ясування природи загальнодозвільного юридичного регулювання шляхом вивчення історичної еволюції заборон //Публічне право. –2016. – №2 (22). – С.285-292.
  Роль Конституції України в механізмі національної імплементації міжнародних стандартів прав людини // Науковий вісник Херсонського державного університету . Серія «Юридичні науки». – Випуск 3. – Том 1. – C.45-50.
 10. Юридичні заборони (до питання становлення) // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. Львів. – 2016.¬– Випуск 62. – С.23-32.
 11. Функції юридичних заборон як вияв їх соціальної сутності // Право і суспільство. – 2016. –№4 частина 2. – С.41-48.

Біографія

РАДАНОВИЧ Наталія Миколаївна (10.VIII.1973, м. Дубно Рівн. обл.) – юрист, канд. юрид. наук (Національна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на матеріалах впровадження Конвенції про захист прав і основних свобод людини), 2000), доц. (2009). Закінчила юрид. ф-т Львів. ун-ту (1995), аспірантуру (2000). У 1999–2003 заст. директора з наук. роботи Львів. коледжу “Західноукр. колегіум”; 2001–08 доц. каф. теорії та історії держави і права, з 2008 доц. каф. теорії та філософії права, 2003-2015 заст. декана юрид. ф-ту Львів. ун-ту.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!