Кафедра адміністративного та фінансового права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Новини

Кафедра адміністративного та фінансового права створена відповідно до Ухвали Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 26 листопада 2008 року в результаті поділу спільної протягом багатьох десятиліть кафедри конституційного (первинно – державного), адміністративного і фінансового права. Варто відзначити, що у Львівському університеті дисципліни адміністративно-фінансового спрямування почали викладатись ще у ХІХ  столітті, а окрему кафедру адміністративного  права було створено у 1904 році, після реорганізації кафедри адміністративного права і статистики.

Станом на сьогодні кафедра забезпечує підготовку фахівців на власній спеціалізації «Адміністративна юстиція» (для магістрів денної та заочної форми навчання), а також – окремі курси на інших спеціалізаціях.

Як профільні загальнообов‘язкові дисципліни (адміністративне і фінансове право), так і спеціальні курси кафедри спрямовані на підготовку фахівців-юристів для роботи в органах публічної адміністрації (передусім, у контролюючих органах), але також і для правового обслуговування приватних осіб, які вступають у правовідносини з цими органами.

Спеціальні курси, що забезпечуються викладачами кафедри, переважно носять прикладний характер і присвячені сферам юридичної практики, які користуються значним рівнем застосування і, відповідно, попитом на ринку юридичних послуг. Серед спеціальних курсів кафедри виділимо:

 • Адміністративне судочинство;
 • Податкове право;
 • Митне право;
 • Адміністративна та фінансова відповідальність;
 • Правове регулювання фінансового контролю;
 • Інформаційне право.

Кафедра адміністративного та фінансового права продовжує всебічно розвиватись і формувати нові курси, відповідно до потреб майбутніх фахівців з права.

Співробітники

завідувачКОБИЛЕЦЬКИЙ Микола Мар'яновичзавідувач
професорРЕШОТА Володимир Володимировичпрофесор
професорШКОЛИК Андрій Михайловичпрофесор
доцентІЛЬНИЦЬКИЙ Олег Володимировичдоцент
доцентКАХНИЧ Володимир Степановичдоцент
доцентМОСТОВИЙ Андрій Стефановичдоцент
доцентПАСЛАВСЬКА Наталія Тарасівнадоцент
доцентПОЛЯНСЬКИЙ Тарас Тарасовичдоцент
доцентСИРКО Мар'яна Василівнадоцент
доцентШАНДРА Роман Станіславовичдоцент
доцентЯНЮК Наталія Володимирівнадоцент
асистентГУДЗ Богдан Даниловичасистент
асистентДЖОХ Роман Васильовичасистент
асистентЗАБОЛОТНА Галина Ігорівнаасистент
асистентТРЕПАК Леся Михайлівнаасистент
асистентТРУШ Марта Ігорівнаасистент
асистентХЛІБОРОБ Наталія Євгенівнаасистент

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладДослідження

І. Студентські наукові гуртки

На кафедрі адміністративного та фінансового права у 2020/2021 н.р. функціонує два студентські наукові гуртки:

Гурток з адміністративного права.

Керівник гуртка- доц.,к.ю.н. Янюк Н.В

Засідання проводяться раз на два тижні он-лайн.

Гурток відвідують близько 30-и активних студентів

Тематика доповідей обумовлена актуальною проблематикою та науковими інтересами гуртківців

Гурток з фінансового права

Керівник- доц., к.ю.н. Ільницький О.В

Засідання проводяться щотижня он-лайн у першому навчальному семестрі.

Гурток відвідують 12-ть активних гуртківців.

Тематика доповідей обумовлена актуальною проблематикою та науковими інтересами гуртківців.

Студентська наукова робота гуртківців не обмежуються засіданнями та захистами доповідей. Учасники гуртків задіяні у

– Всеукраїнських правничих шкіл з адміністративного та фінансового права;

– є переможцями всеукраїнських змагань з адміністративного права та процесу;

– є учасниками всеукраїнських галузевих форумів;

– є учасниками всеукраїнських та регіональних конференцій;

– вже з перших робочих днів на гуртку публікують тези та наукові статті.

– є учасниками круглих столів та семінарів з проблематики адміністративного та фінансового права

ІІ. Аспірантура

На сьогодні в аспірантурі кафедри адміністративного та фінансового права навчаються 11 аспірантів, які виконують наукові роботи за спеціальністю 081 “Право” в рамках спеціалізації кафедри з адміністративно-правових та фінансово-правових тематик напрямів досліджень

Стратегія

Анонс: 5 травня 2022 р. – фаховий семінар

28.04.2022 | 18:53

У четвер 05.05.2022 року о 15.05-16.25 відбудеться фаховий семінар аспірантів кафедри адміністративного та фінансового права Стафійчук К. В. та Дзіковського М. Р. На фаховому семінарів обговорять результати наукових досліджень даних аспірантів.
Тема дисертаційної роботи аспірантки Стафійчук К. В.: «Касаційне провадження в адміністративному судочинстві України». Науковий керівник проф. РЕШОТА Володимир Володимирович. Опоненти доповідача: доц. ІЛЬНИЦЬКИЙ Олег Володимирович та доц. ТРУШ Марта Ігорівна.
Тема дисертаційної роботи аспіранта Дзіковського М. Р.: «Адміністративний трибунал Австрії 1875-1918 рр.». Науковий керівник проф. КОБИЛЕЦЬКИЙ Микола Мар’янович. Опоненти доповідача: проф. РЕШОТА Володимир...

Читати »

ЗАНЯТТЯ У ШКОЛІ ПОЛЬСЬКОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

20.03.2022 | 15:32

19 березня 2022 року, в рамках співпраці між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Ягеллонським університетом у Кракові, розпочала роботу Школа Польського та Європейського Права.
Викладачі Факультету Права та Адміністрації Ягеллонського університету в Кракові др. Агата Цебера та др. Якуб Фірлус прочитали лекцію на тему: «Основи адміністративного права Республіки Польща». В рамках лекції представлено поняття та основи виконання адміністративної процедури та нормативний порядок видання адміністративних рішень. Значну частину лекції викладачі присвятили характеристиці порядку оскарження адміністративних рішень в адміністративному та...

Читати »

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ

26.11.2021 | 22:14

26 листопада видалося багатим на науково-практичні заходи у сфері публічного права.
На базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, за підтримки численних українських партнерів, серед яких і Львівський національний університет імені Івана Франка, та закордонних науково-дослідних установ з Австрії, Болгарії, Румунії, Молдови та Словаччини, проведені Буковинські осінні адміністративні читання. Така широка географія забезпечила різносторонність та високий теоретичний рівень обговорюваних проблем у ключі останніх реформ в сфері адміністративного права.
У вітальному слові професор кафедри Володимир Володимирович Решота привітав учасників міжнародного науково-практичного...

Читати »

КУРСОВІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА У 2021-2022 НАВЧ.РОЦІ

06.11.2021 | 20:52

Шановні студенти 2-го та 3-го курсу денної форми навчання юридичного факультету! Ви маєте можливість обрати тему курсової роботи з “Адміністративного права України” (для 2-го курсу) та “Фінансового права України” (для 3-го курсу).
Відповідно до розпорядження декана юридичного факультету від 20.10.2021 р. № Р-279/21 студенти самостійно обирають теми в межах закріплених за кафедрами кількостями згідно з навчальним планом.
Вибір тем відбувається з 8 листопада до 20 грудня 2021 р. (або до вибору кількості тем, які відповідають граничній кількості робіт, закріплених за кафедрою...

Читати »