Мельник Андрій Володимирович

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

цивільне право, цивільний процес

Публікації

1. Мельник А.Інституційний механізм забезпечення свободи вираження поглядів в Африканській системі захисту прав людини/А. Мельник// Український часопис міжнародного права. – 2016. № 2. – .с. 88-93
2. Мельник А. Проблема співвідношення права на свободу вираження поглядів із свободою віросповідання та правом на повагу до приватного і сімейного життя: міжнародно-правовий аспект /А. Мельник// Український часопис міжнародного права. – 2017. – № 2. – .с. 71- 78.
3. Мельник А. Свобода вираження поглядiв: огляд основних концепцiй/ А. Мельник// Вісник Південного регіонального центру Національної академії наук України. – 2017. – № 12. С. 131-136.
4. Лисик В. Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: міжнародно-правовий аспект/ В. Лисик⁠, А. Мельник // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. — 2017. — Вип. 47.— 180-191.
5. Мельник А. Свобода вираження поглядів: досвід міжамериканської системи захисту прав людини // EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE . 2016. № 1 (3). C. 23–29. (Іноземне видання)
6. Мельник А. Попередня цензура та свобода вираження поглядів в практиці Міжамериканського суду з прав людини/А. Мельник. //«Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право» збірник наукрвих праць V щорічної міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 18 лютого 2016 р.) Львів, ЛНУ ім.І. Франка, 2016.
7. Мельник А. Створення умов для вільної діяльності журналістів як позитивний обов’язок держави в сфері забезпечення свободи вираження поглядів/ А. Мельник// Збірник тез міжнародної науково-практична конференції «Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Харків, 16-17 червня 2017 р.)
8. Мельник А. Захист і охорона свободи вираження поглядів як позитивний обов’язок держави/ А. Мельник// Збірник тез міжнародної науково-практична конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права», (м. Львів, 16-17 червня 2017 р.)

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!