Теми та напрями досліджень

ТЕМА «Техніка та технологія юридичної практики»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Луць Л. А.

ТЕМА «Актуальні проблеми історії державності і права України та зарубіжних країн, правових вчень і української правової думки»

Науковий керівник – проф. Тищик Б. Й.

ТЕМА «Реалізація свободи творчості і науки в Україні: історико-правовий та порівняльно-правовий аспекти»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Кобилецький М. М.

ТЕМА «Удосконалення конституційного процесу, парламентаризму, конституційної юстиції та децентралізації публічної влади в Україні»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Гураль П. Ф.

ТЕМА «Проблеми уніфікації цивільного законодавства України з правом ЄС»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Коссак В. М.

ТЕМА «Проблеми охорони і захисту прав інтелектуальної власності»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Яворська О. С.

ТЕМА «Проблеми гармонізації законодавства України та ЄС у сфері регулювання соціально-трудових та екологічних відносин»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Пилипенко П. Д.

ТЕМА «Правове забезпечення реформування публічної адміністрації»

Науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Школик А. М.

ТЕМА «Проблеми кримінально-правової охорони особи, суспільства та держави»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Бурдін В. М.

ТЕМА «Проблеми реалізації нового кримінального процесуального законодавства України (КПК 2012 р.) щодо захисту прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Нор В. Т.

ТЕМА «Практичне використання положень криміналістичних знань у кримінальному провадженні і у судовому розгляді кримінальних справ»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Когутич І. І.

 

На факультеті працюють відомі в Україні та світі наукові школи:

Загальна теорія прав людини

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Рабінович П. М.

Захист прав і законних інтересів потерпілого та інших суб’єктів кримінального процесу

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Нор В. Т.