Мурадов Валентин Валентинович

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: valentyn.muradov@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Курси

Публікації

Автор кількох наукових публікацій, зокрема:

Криміналістичні аспекти технічного забезпечення протоколювання судового розгляду кримінальної справи,«Юридичний журнал», №10(52),В-во «Юстиніан»

Техніко-криміналістичні засоби у судовому засіданні: до визначення поняття, перспективи застосування//Підприємництво, господарство і право, №5 (149) травень 2008

Проблеми технічного забезпечення ведення протоколу судового засідання при розгляді кримінальних справ (Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XIIІ регіональної науково-практичної конференції. Львів: 2007);Застосування техніко-криміналістичних засобів у кримінальному судочинстві: поняття та напрямки вдосконалення( Кримінальний процес України в контексті Європейських стандартів судочинства. Київ 2007);До питання про поняття техніко-криміналістичних засобів у процесі судового розгляду кримінальних справ(Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції. Львів: 2008);Актуальні питання використання відеоконференцзвязку у кримінальному процесі України (Осінні юридичні читання. Матер. Всеукр. науково-практичної конференції молодих вчених. Харків 2008);Використання можливостей відеоконференцзв`язку для демонстрації доказів у процесі розгляду кримінальних справ у суді (Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XVрегіональної науково-практичної конференції. Львів: 2009);Застосування техніко-криміналістичних засобів у судовому розгляді кримінальних справв (теорія і практика)(Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції. Львів: 2010)

Мурадов В. В. Криминалистические аспекты исследования электронных доказательств в судебном заседании / В. В. Мурадов // «Legea si viata» (Закон та Життя). – 2014. – № 4/3. – С. 49–52. (0,45 друк. арк.).

Muradov V. Criminalistical aspect of digital evisence use in the sphere of trans-frontier environmental crime investigation cooperation / Valentyn Muradov // Poland-Ukraine : Border Regions Development and Cross-Border Cooperation. – Published by the Bronislav Markiewicz state higher school of technology and economics in Jaroslaw. – Jaroslaw. – 2013. – P. 147–152. (0,3 друк. арк.).

Мурадов В. В. Техніко-криміналістичне забезпечення дослідження електронних доказів у судовому засіданні / Мурадов В. В. / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XX звітної науково-практичної конференції, 6–7 лютого 2014 р., м. Львів. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 392-395. (0,16 друк. арк.).

Пройшов два тренінги, які проводились на факультеті за сприяння програми USAID “Справедливе правосуддя” з методики побудови та перевірки тестових завдань, що відбулись у квітні та червні 2015 року.

Співавтор навчального посібника Криміналістика в тестах. За заг. ред. Когутича І.І.,Київ., Правова єдність, – 2013

Пройшов стажування (06.12.2017 – 06.01.2018) у Львівському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.

Біографія

Народився у 1983 році у м. Львові. У 2000 році поступив на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою у 2005 році.

З вересня 2006 року почав працювати асистентом кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.09) на тему «Техніко-криміналістичне забезпечення судового розгляду кримінальної справи»

Забезпечує викладання наступних навчальних курсів з дисциплін кафедри: «Судові і правоохоронні органи України», «Кримінальний процес України», «Прокурорський нагляд в Україні», «Криміналістика», «Юридична психологія».

Займається проблемами криміналістики

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!