Чорненький Віталій Ігорович

Посада: доцент кафедри конституційного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-61

Електронна пошта: vitaliy.chornenkyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 • Виборче право та виборчі системи в Україні та країнах ЄС
 • Конституційно-правовий статус особи
 • Конституційно-правові засади захисту прав споживачів

Курси

Вибрані публікації

Монографії, підручники, навчальні посібники

 1. Конституційно-правовий статус осіб з інвалідністю в Україні : монографія / В.І. Чорненький. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 232 с.

 Наукові статті

 1. Чорненький В. Забезпечення та захист прав і свобод осіб з особливими потребами Україною як соціальною державою / Чорненький В.І. // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 4. – с. 35-39.
 2. Чорненький В.І. Деякі питання нормативно-правового регулювання конституційно-правового статусу інвалідів в Україні / Чорненький В.І. // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. – 2012. – Випуск 20, Ч. 1 Т.1. – с. 208-213.
 3. Чорненький В.І. Елементи структури конституційно-правового статусу інвалідів в Україні / В. Чорненький // Митна справа: науково-аналітичний журнал. – 2013. – № 1 (85). – С. 438–447.
 4. Чорненький В.І. Поняття та структура конституційно-правового статусу інвалідів в Україні / В. Чорненький // Митна справа: науково-аналітичний журнал. – 2013. – № 2 (86). – С. 366–374.
 5. Чорненький В.І. Доктринальні дослідження конституційно-правового статусу інвалідів в Україні / Чорненький В.І. // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. – 2012. – Випуск 21, Ч. 1 Т.1. – с. 171-176.
 6. Чорненький В.І. Система юридичних гарантій здійснення прав та свобод інвалідів в Україні / В.І. Чорненький // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право – 2012. – Випуск. 3-4. – с. 59-68.
 7. Чорненький В. Понятие и структура конституционно-правового статуса инвалидов в Украине / Виталий Чорненький. // Legea şi viaţa. Publicaţie ştiinţifico-practică. – 2013. – №12. – С. 196–200
 8. Чорненький В.І., Сподарик М.Б. Питання форми державного правління України у правових позиціях Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) / Чорненький В.І., Сподарик М.Б. // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. – 2015. – Випуск 32, Т.1. – с. 152-157
 9. Чорненький В.І. Професор Віталій Чушенко – видатний конституціоналіст Львівського університету / Віталій Чорненький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Випуск 61. – С.290-295
 10. Chornenkyy V. Constitutional and legal provision of the restoration of trust in the judiciary by the example of Ukraine // “Ius et  Administratio”. Kwartalnik wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego  – №1/2016. – Rzeszow, 2016.
 11. Chornenkyy Protection of the rights of persons with disabilities through the European Court of Human Rights legal positions: lessons for Ukraine // “Ius et  Administratio”. Kwartalnik wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego  – №1/2018. – Rzeszow, 2018.

 Тези доповідей на наукових конференціях

 1. Чорненький В.І. Конституційно-правовий статус парламентської опозиції: порівняльно-правові аспекти. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – с. 140-141.
 2. Чорненький В.І. Деякі аспекти конституційно-правового статусу інвалідів. XІ Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 20-22 квітня 2012 року. Тези доповідей. − Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. − 2012. − с. 34-36.
 3. Чорненький В.І. Нормативно-правове регулювання конституційно-правового статусу інвалідів в Україні на міжнародно-правовому рівні / Чорненький В.І. // Роль права та закону в громадянському суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К: Центр правових наукових досліджень, 2013. – С. 134-136.
 4. Чорненький В.І. Українська соціальна держава як гарант забезпечення та захисту прав і свобод осіб з особливими потребами / Чорненький В.І. // Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К: Центр правових наукових досліджень, 2013. – С. 47-49.
 5. Чорненький В.І. Деякі питання конституційно-правового статусу інвалідів в Україні / Чорненький В.І. // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. – Львів, 2013. – С. 24-25.
 6. Чорненький В.І. Конституційні обов’язки інвалідів як елемент їх конституційно-правового статусу / Чорненький В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали XІХ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2013 р.) – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 107-108.
 7. Чорненький В.І. Конституційна економіка: поняття та зміст / Чорненький В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали XХ звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2014 р.) – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 154-156.
 8. Чорненький В. Забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України / В. Чорненький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. XXІ звіт. наук.-практ. конф. (12-13 лютого 2015 р.) : у 2-х ч. – Ч. 1. – Львів, 2015. – С. 150-152.
 9. Чорненький В.І. Сучасний стан розвитку інформаційного права в контексті становлення інформаційної економіки в Україні/ В.І. Чорненький // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 15-17 жовтня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 59-91
 10. Чорненький В. Забезпечення судового захисту прав осіб з інвалідністю / Віталій Чорненький // Від громадянського суспільства до правової держави: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2017 р.): – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С.334-338.
 11. Чорненький В. Правовий статус Вищої ради правосуддя в світлі конституційних змін / Віталій Чорненький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С.162-166.
 12. Чорненький В. Запровадження квот щодо мови аудіовізуальних ЗМІ як гарантія використання державної мови та забезпечення національних інтересів України / Віталій Чорненький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2018 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С.141-146.
 13. Чорненький В. Проблеми реалізації конституційно-правової засади рівності прав жінки і чоловіка в Україні / Віталій Чорненький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2019 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – С.114-118.

Біографія

Народився у 1989р. у м. Львові.

Після закінчення у 2006 році Спеціалізованої середньої школи №15 з поглибленим вивченням англійської та французької мов, вступив на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив у 2011 році.

З 2007 року – член Асоціації правників України.

У 2009 році став стипендіатом програми ЗАВТРА.UA (Тема конкурсної роботи – “Проблеми законодавчого регулювання референдуму та шляхи їх вирішення”).

З 2011 року працює на юридичному факультеті асистентом кафедри конституційного права, а з 2012 року – асистентом кафедри основ права України. З 2016 року – на посаді доцента кафедри конституційного права.

У 2012 році отримав Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

У 2014 році у м. Харкові захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Конституційно-правовий статус інвалідів в Україні” (спеціальність 12.00.02 Конституційне право; муніципальне право).

У 2020 році став партнером юридичної компанії AXELO.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!