Чорненький Віталій Ігорович

Посада: доцент кафедри конституційного права, заступник декана юридичного факультету

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-61

Електронна пошта: vitaliy.chornenkyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 • Виборче право та виборчі системи в Україні та країнах ЄС
 • Конституційно-правовий статус особи
 • Конституційно-правові засади захисту прав споживачів

Курси

Публікації

Монографії, підручники, навчальні посібники

 1. Конституційно-правовий статус осіб з інвалідністю в Україні : монографія / В.І. Чорненький. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 232 с.
 2. Правниче ЗНО 2020.: навч. посіб. / Верес І.Я., Жолнович І.В., Лисик В.М., Мостовий А.С., Ничка Ю.В., Чорненький В.І., Шандра Р.С., за заг. ред. Бурдіна В.М. К.: Конві Прінт, 2020, 528 с.

 Наукові статті

 1. Чорненький В. Забезпечення та захист прав і свобод осіб з особливими потребами Україною як соціальною державою / Чорненький В.І. // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 4. – с. 35-39.
 2. Чорненький В.І. Деякі питання нормативно-правового регулювання конституційно-правового статусу інвалідів в Україні / Чорненький В.І. // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. – 2012. – Випуск 20, Ч. 1 Т.1. – с. 208-213.
 3. Чорненький В.І. Елементи структури конституційно-правового статусу інвалідів в Україні / В. Чорненький // Митна справа: науково-аналітичний журнал. – 2013. – № 1 (85). – С. 438–447.
 4. Чорненький В.І. Поняття та структура конституційно-правового статусу інвалідів в Україні / В. Чорненький // Митна справа: науково-аналітичний журнал. – 2013. – № 2 (86). – С. 366–374.
 5. Чорненький В.І. Доктринальні дослідження конституційно-правового статусу інвалідів в Україні / Чорненький В.І. // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. – 2012. – Випуск 21, Ч. 1 Т.1. – с. 171-176.
 6. Чорненький В.І. Система юридичних гарантій здійснення прав та свобод інвалідів в Україні / В.І. Чорненький // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право – 2012. – Випуск. 3-4. – с. 59-68.
 7. Чорненький В. Понятие и структура конституционно-правового статуса инвалидов в Украине / Виталий Чорненький. // Legea şi viaţa. Publicaţie ştiinţifico-practică. – 2013. – №12. – С. 196–200
 8. Чорненький В.І., Сподарик М.Б. Питання форми державного правління України у правових позиціях Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) / Чорненький В.І., Сподарик М.Б. // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. – 2015. – Випуск 32, Т.1. – с. 152-157
 9. Чорненький В.І. Професор Віталій Чушенко – видатний конституціоналіст Львівського університету / Віталій Чорненький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Випуск 61. – С.290-295
 10. Chornenkyy V. Constitutional and legal provision of the restoration of trust in the judiciary by the example of Ukraine // “Ius et  Administratio”. Kwartalnik wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego  – №1/2016. – Rzeszow, 2016.
 11. Chornenkyy V. Protection of the rights of persons with disabilities through the European Court of Human Rights legal positions: lessons for Ukraine // “Ius et  Administratio”. Kwartalnik wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego  – №1/2018. – Rzeszow, 2018.
 12. Nalutsyshyn V., Burdin V., Mochulska M., Chornenkyi V., Owerko H. Features of the Impact of Cooperation Between the Council of Europe and the European Union on the Development of Modern International Law. International Journal of Management, 11 (6), 2020, pp. 180-190.
 13. Чорненький В. І. Конституційно-правові стандарти захисту конфіденційної інформації про людину в умовах сучасного технологічного розвитку / В. І. Чорненький // Український часопис конституційного права. – 2020. –№1/2020 (14). – C. 16-25.
 14. Чорненький В. І. Конституційно-правові особливості застосування люстраційних заходів в Україні / В. І.Чорненький // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – №11/2020. – C. 179-185.
 15. Чорненький В. І. Деякі аспекти застосування судами загальної юрисдикції Закону України «Про очищення влади» / В. І. Чорненький // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. – 2020. – вип. 62. – C. 332-338.
 16. Чорненький В. І. Позитивна дискримінація в Україні / В. І. Чорненький, М. Є. Мочульська, В. М. Бурдін // Український часопис конституційного права. – 2021. – №2/2021 (19). – C. 3-14.

 Тези доповідей на наукових конференціях

 1. Чорненький В.І. Конституційно-правовий статус парламентської опозиції: порівняльно-правові аспекти. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – с. 140-141.
 2. Чорненький В.І. Деякі аспекти конституційно-правового статусу інвалідів. XІ Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 20-22 квітня 2012 року. Тези доповідей. − Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. − 2012. − с. 34-36.
 3. Чорненький В.І. Нормативно-правове регулювання конституційно-правового статусу інвалідів в Україні на міжнародно-правовому рівні / Чорненький В.І. // Роль права та закону в громадянському суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К: Центр правових наукових досліджень, 2013. – С. 134-136.
 4. Чорненький В.І. Українська соціальна держава як гарант забезпечення та захисту прав і свобод осіб з особливими потребами / Чорненький В.І. // Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К: Центр правових наукових досліджень, 2013. – С. 47-49.
 5. Чорненький В.І. Деякі питання конституційно-правового статусу інвалідів в Україні / Чорненький В.І. // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. – Львів, 2013. – С. 24-25.
 6. Чорненький В.І. Конституційні обов’язки інвалідів як елемент їх конституційно-правового статусу / Чорненький В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали XІХ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2013 р.) – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 107-108.
 7. Чорненький В.І. Конституційна економіка: поняття та зміст / Чорненький В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали XХ звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2014 р.) – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 154-156.
 8. Чорненький В. Забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України / В. Чорненький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. XXІ звіт. наук.-практ. конф. (12-13 лютого 2015 р.) : у 2-х ч. – Ч. 1. – Львів, 2015. – С. 150-152.
 9. Чорненький В.І. Сучасний стан розвитку інформаційного права в контексті становлення інформаційної економіки в Україні/ В.І. Чорненький // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 15-17 жовтня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 59-91
 10. Чорненький В. Забезпечення судового захисту прав осіб з інвалідністю / Віталій Чорненький // Від громадянського суспільства до правової держави: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2017 р.): – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С.334-338.
 11. Чорненький В. Правовий статус Вищої ради правосуддя в світлі конституційних змін / Віталій Чорненький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С.162-166.
 12. Чорненький В. Запровадження квот щодо мови аудіовізуальних ЗМІ як гарантія використання державної мови та забезпечення національних інтересів України / Віталій Чорненький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2018 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С.141-146.
 13. Чорненький В. Проблеми реалізації конституційно-правової засади рівності прав жінки і чоловіка в Україні / Віталій Чорненький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2019 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – С.114-118.
 14. Чорненький В. Скасування «адвокатської монополії» як відступ від європейських стандартів надання правової допомоги / Віталій Чорненький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С.122-126.
 15. Чорненький В. І. Окремі аспекти конституційності люстраційних заходів в Україні / В. І. Чорненький // Матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.). Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів. – 2021. – у 2 ч. Ч.1.. – C. 129-132.

Біографія

Народився 08 жовтня 1989 року у м. Львові.

Повну загальну середню освіту отримав у Спеціалізованій середній школі №15 з поглибленим вивченням англійської та французької мов (тепер – Ліцей №15 Львівської міської ради), яку закінчив у 2006 році.

У 2006 році вступив на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив у 2011 році та отримав кваліфікацію “Магістр права”.

З 2007 року – член Асоціації правників України.

У 2009 році став стипендіатом програми ЗАВТРА.UA (Тема конкурсної роботи – “Проблеми законодавчого регулювання референдуму та шляхи їх вирішення”).

З 2011 року працює на юридичному факультеті асистентом кафедри конституційного права.

З 2012 року – асистентом кафедри основ права України.

З 2016 року – на посаді доцента кафедри конституційного права.

У 2012 році отримав Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

У 2014 році  захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Конституційно-правовий статус інвалідів в Україні” (спеціальність 12.00.02 Конституційне право; муніципальне право).

У 2020 році став партнером Адвокатського об’єднання “Аксело”.

З січня 2021 року – заступник декана юридичного факультеу

Нагороди

 • 4 жовтня 2018 року відзначений грамотою Львівської обласної ради “За сумлінне виконання професійних обов’язків, активну участь у розбудові Української правової держави та з нагоди Дня юриста”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!