Ковалик Юлія Михайлівна

Посада: асистент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: yuliia.kovalyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

кримінальне право; кримінально-правові заходи у кримінальному праві України; обмежувальні заходи.

Курси

Публікації

1.Пліш Ю. М. Правова природа обмежувальних заходів у кримінальному праві України. Вісник Львівського університету. Серія юридична, 2020. Вип. 70. С. 229-235.
2.Пліш Ю. М. Співвідношення кримінальної відповідальності та обмежувальних заходів у кримінальному праві України. Соціально-правові студії, 2021. Вип. 1 (11). С. 116-123.
3.Пліш Ю. М. Порівняльно-правовий аналіз обмежувальних заходів за Кримінальним кодексом України та законодавством зарубіжних держав. Публічне право, 2021. № 1 (41). С. 134-146.
4.Пліш Ю. М. Кримінально-правова характеристика окремих обмежувальних заходів. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право, 2021. Вип. 63. С. 251-260.
5.Plish Y. Restrictive measures in the criminal law of Ukraine: historical-legal analysis. Visegrad Journal on Human Rights, 2021. № 4. P. 181-188.
6.Ковалик Ю. М. Кримінально-правові наслідки умисного невиконання обмежувальних заходів. Аналітично-порівняльне правознавство, 2022. № 1. С. 259-264.
7.Ковалик Ю. М. Злочин, пов’язаний з домашнім насильством, як підстава призначення особі одного чи декількох обмежувальних заходів. Аналітично-порівняльне правознавство, 2022. № 3. С. 194-198.
8.Пліш Ю. М. Правова природа обмежувальних заходів у кримінальному праві України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVI звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2020 року) : у 2-ох ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 146-148.
9.Пліш Ю. М. Обмежувальні заходи у кримінальному праві та суміжні правові категорії // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали XIX міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (24 квітня 2020 року). Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 216-219.
10.Пліш Ю. М. Обмежувальні заходи на Кримінальним кодексом України та вказівки за Кримінальним кодексом Федеративної республіки Німеччина // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVII звітної науково-практичної конференції (5-6 лютого 2021 року) : у 2-ох ч. Ч. 2 Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 160-162.
11.Пліш Ю. М. Окремі проблеми застосування обмежувальних заходів за кримінальним кодексом України // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали XX міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (22-23 квітня 2021 року). Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 170-172.
12.Ковалик Ю. М. Вікові особливості осіб, до яких можуть бути застосовані один або декілька обмежувальних заходів за Кримінальним кодексом України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVIIІ звітної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2022 року) : у 2-ох ч. Ч. 2 Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. С. 170-172.
13.Ковалик Ю. М. Сфера застосування кримінально-правових обмежувальних заходів // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали XXІ міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (22-23 квітня 2022 року). Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. С. 174-176.

Біографія

У 2017 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного
університету імені Івана Франка та отримала кваліфікацію «Бакалавр з правознавства».
У 2019 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного
університету імені Івана Франка та отримала кваліфікацію «Магістр права».
З 2019 р. – аспірантка кафедри кримінального права і кримінології юридичного
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2021 року – асистентка кафедри кримінального права і кримінології юридичного
факультету ЛНУ імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!