Ковалик Юлія Михайлівна

Наукові інтереси

кримінальне право; кримінально-правові заходи у кримінальному праві України; обмежувальні заходи.

Курси

Публікації

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших:
Пліш Ю. М. Правова природа обмежувальних заходів у кримінальному праві України. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 70. 2020. С. 229-235.
Пліш Ю. М. Співвідношення кримінальної відповідальності та обмежувальних заходів у кримінальному праві України. Соціально-правові студії. Вип. 1 (11). 2021. С. 116-123.
Пліш Ю. М. Порівняльно-правовий аналіз обмежувальних заходів за Кримінальним кодексом України та законодавством зарубіжних держав. Публічне право. № 1(41). 2021. С. 134-146.
Пліш Ю. М. Кримінально-правова характеристика окремих обмежувальних заходів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Вип. 63. 2021. С. 251-260.
Статті в інших закордонних виданнях:
Пліш Ю. М. Обмежувальні заходи у кримінальному праві України: історико-правовий аналіз. Visegrad Journal on Human Rights. № 4. 2021. С. 176-183.
Тези доповідей на міжнародних конференціях:
Пліш Ю. М. Обмежувальні заходи у кримінальному праві та суміжні правові категорії/ Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали XIX міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (24 квітня 2020 року). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2020. С. 216-219.
Пліш Ю. М. Окремі проблеми застосування обмежувальних заходів за кримінальним кодексом України. Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали XX міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (22-23 квітня 2021 року). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2021. С. 170-172.
Тези доповідей на вітчизняних конференціях:
Пліш Ю. М. Правова природа обмежувальних заходів у кримінальному праві України. «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVI звітної науково-практичної конференції (6-7- лютого 2020 року)» : у 2-ох ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2020. С. 146-148.
Пліш Ю. М. Обмежувальні заходи на Кримінальним кодексом України та вказівки за Кримінальним кодексом Федеративної республіки Німеччина. Матеріали XXVII звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (5-6 лютого 2021 р.)»: у 2-ох ч. Ч. 2 Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2021. С. 160-162.- інформацію про пройдені протягом 2016 – 2021 р.

Біографія

У 2017 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного
університету імені Івана Франка та отримала кваліфікацію «Бакалавр з правознавства».
У 2019 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного
університету імені Івана Франка та отримала кваліфікацію «Магістр права».
З 2019 р. – аспірантка кафедри кримінального права і кримінології юридичного
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2021 року – асистентка кафедри кримінального права і кримінології юридичного
факультету ЛНУ імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!