Пліш Юлія Михайлівна

Наукові інтереси

кримінальне право; кримінально-правові заходи у кримінальному праві України; обмежувальні заходи.

Курси

Публікації

1. Пліш Ю. М. Розмежування відповідальності за крадіжку. Історичний аспект та відмінності сьогодення / Ю. Пліш // ІV Всеукраїнська студентсько-аспірантська наукова конференція з адміністративного права та кримінального права: «Теоретичні та практичні проблеми застосування адміністративного та кримінального законодавства – проступки: на перетині адміністративного і кримінального права» (24-25 жовтня 2014 р.) – С. 31-34.
2. Пліш Ю. М. Реалізація прокурором функції процесуального керівництва досудовим розслідуванням під час укладення угоди про визнання винуватості / Ю. Пліш // XVI Міжнародна студентсько-
аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» (21-22 квітня 2017 р.) – С. 132-135.
3. Пліш Ю. М. Особливості спеціального кримінального провадження / Ю. Пліш // XVIІІ Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та
правової системи» (18-19 квітня 2019 р.) – С. 197-199
4. Пліш Ю. М. Правова природа обмежувальних заходів у кримінальному праві України / Ю. Пліш // XXVI звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав
людини в Україні» (6-7 лютого 2020 р.) : у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 146-148.
5. Пліш Ю. М. Обмежувальні заходи у кримінальному праві та суміжні правові категорії / Ю. Пліш // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали XIX міжнародної студентсько-
аспірантської наукової конференції (24 квітня 2020 року). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2020. – С. 216-219.
6. Пліш Ю. М. Правова природа обмежувальних заходів у кримінальному праві України / Ю. Пліш // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2020. – Вип. 70. – С. 229-235.
7. Пліш Ю. М. Обмежувальні заходи за Кримінальним кодексом України та вказівки за Кримінальним кодексом Федеративної республіки Німеччина / Ю. Пліш // XXVІI звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (5-6 лютого 2021 р.) : у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. – С. 160-162.

Біографія

У 2017 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та отримала кваліфікацію «Бакалавр з правознавства».
У 2019 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та отримала кваліфікацію «Магістр права».
З 2019 р. – навчаюсь в аспірантурі на кафедрі кримінального права і кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2021 року – асистент кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!