Дякович Мирослава Михайлівна

Посада: професор кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: myroslava.dyakovych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

цивільне, сімейне та нотаріальне право України

Курси

Публікації

Монографія:

 1. Дякович М. М. Охорона і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом. – К.: Істина, 2014. – 520 с.

Навчальні посібники:

 1. Дякович М. М. Сімейне право: навчальний посібник (для студентів вищих навчальних закладів). – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.
 2. Дякович М. М. Нотаріальне право України: навчальний посібник. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 686 с.
 3. Дякович М.М. Хрестоматія нотаріального права України: навчальний посібник — К.: Істина, КНТ, ЦУЛ, 2016. — подана до друку.

Практичні посібники:

 1. Дякович М. М. Електронні реєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник. – Київ: Алерта, Центр учбової літератури, 2011. – 344 с.
 2. Дякович М. М. Податковий практикум для нотаріуса. Практичний посібник. – К.: Істина, 2012. – 304 с.

Наукові праці:

 1. Науково практичний коментар Цивільного кодексу України У 2 т. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. // Глава 87. Здійснення права на спадкування (статті 1268 1285) // – Київ: Юрінком Інтер, 2005 р.-Т.ІІ. – с. 1037 -1055
 2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. // Глава 87. Здійснення права на спадкування (статті 1268 1285) // – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т. ІІ. – с. 1039.
 3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 3-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. Глава 87. Здійснення права на спадкування (статті 1268 1285) // – К.: Юрінком Інтер, 2008. – Т. ІІ. – с. 1088.

Наукові статті у фахових виданнях України:

 

 1. Дякович М.М. Особливості застави квартири, придбаної в кредит // Підприємництво, господарство і право. – № 8. – 2001. – С. 33-37.
 2. Дякович М.М. Учасники заставних правовідносин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Випуск 37. – С. 324-327.
 3. Дякович М. М. Судовий захист прав громадян в процесі приватизації // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. Випуск 13-14. – Одеса: Юридична література. – 2002. – С. 497-500.
 4. Дякович М. М. Цивільно-правові аспекти відповідальності нотаріуса // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. – № 1 (29). – С. 71-75.
 5. Дякович М. М. Питання реалізації порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: правові аспекти та проблеми питання // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4 (126). – С. 72-78 (у співавторстві з Юркевичем Ю. М.).
 6. Дякович М. М. Припинення договору найму (оренди) та його правові наслідки // Журнал «Адвокат». – 2012. – № 5 (140). – С. 21-26 (у співавторстві з Тарасенко Л. Л.).
 7. Дякович М. М. Окремі питання нотаріального провадження у справах про прийняття спадщини // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 3. – С. 17-26 (у співавторстві з Федорич І. Я.).
 8. Дякович М. М. Нотаріальний акт як інструмент охорони (захисту) прав та законних інтересів учасників цивільних правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 9. – С. 20-27.
 9. Дякович М. М. Нотаріус як державний реєстратор прав на нерухоме майно за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 7. – С. 73-77.
 10. Дякович М. М. Сімейні права та інтереси як об’єкт правової охорони та захисту нотаріусом // Журнал «Адвокат». – 2014. – № 3. – С. 28-31.
 11. Дякович М. М. Індивідуалізація юридичних осіб та їх об’єднань у нотаріальній практиці // Журнал «Адвокат». – 2012. – № 8 (143). – С. 18-23 (у співавторстві з Юркевичем Ю.М.).
 12. Дякович М. М. Охорона і захист нотаріусом прав та інтересів інших членів сім’ї та родичів при здійсненні спадкування // Право і громадянське суспільство. – 2014. – № 2. – С. 36-44.
 13. Дякович М. М. Поняття інтересу в сім’ї та у сімейних відносинах: цивільно-правовий аспект // Право і громадянське суспільство. – 2014. – № 3. – С. 78-
 14. Дякович М. М. Сімейні права як об’єкт правової охорони і захисту нотаріусом // Право і громадянське суспільство. – 2014. – № 4. – С. 4-9.
 15. Дякович М. М. Пропозиції щодо розвитку медіації у нотаріальній практиці нотаріусів України // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 144-146.
 16. Дякович М. М. Нотаріус як медіатор // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 1. – С. 54-55.
 17. Дякович М. М. Особливості нотаріальної охорони і захисту у спадкових правовідносинах // Науково-практичний журнал «Європейські перспективи». – 2015. – № 1. – С. 136-140.
 18. Дякович М. М. Особливості охорони і захисту нотаріусом майнових прав та інтересів батьків і дітей // Право і суспільство. – 2015. – № 3. – Ч. 3. – С. 71-76.
 19. Дякович М. М. Припинення правовідношення як один із способів охорони і захисту сімейних прав та інтересів у нотаріальній практиці // Наше право. 2015. – № 3. – C. 135-139.
 20. Дякович М. М. Виконавчий напис нотаріуса як форма захисту цивільних прав нотаріусом // Журнал «Адвокат». – 2015. – № 2 (173). – С. 10-16.
 21. Дякович М. М. Припинення цивільного правовідношення як спосіб захисту // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 153-156.
 22. Дякович М. М. Нотаріус як інститут охорони і захисту прав та інтересів осіб// Право України. – 2016. – № 6. – С. 114-119.
 23. Дякович М. М. Нотаріальний захист та охорона корпоративних прав засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю: цивільно правові аспекти// Право України. – подана до друку

Статті у міжнародних виданнях:

 1. Myrosława Diakowycz. Niektóre problematyczne zagadnienia dotyczące rozporządzania wspólnym majątkiem małżonków na Ukrainie // Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. – 2012. – № 3. – 428-438.
 2. Дякович М. М. Договорные формы охраны и защиты прав и интересов других членов семьи и родственников // Международный научно-практический журнал «Legea şi viaţa» («Закон и Жизнь»). Республіка Молдова. – 2014. – № 5/2 (269). – С. 88-89.
 3. Дякович М. М. Особенности правового регулирования регистрации вещных прав по законодательству Украины // Национальный юридический журнал: теория и практика «Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică». Республіка Молдова. – 2014. – № 5(9). – С. 90-92.
 4. Дякович М. М. Охрана и защита прав собственности субъектов семейных правоотношений нотариусом // Молдавский журнал международного права и международных отношений – 2014. №4(34)– С. 104-108.
 5. Дякович М. М. Договорные формы охраны и защиты прав и интересов других членов семьи и родственников // Международный научно-практический журнал «Legea şi viaţa» («Закон и Жизнь»). Республіка Молдова. – 2014. – № 5/2 (269). – С. 88-89.
 6. Дякович М. М. Особенности правового регулирования регистрации вещных прав по законодательству Украины // Международный научно-практический журнал «Legea şi viaţa» («Закон и Жизнь»), Республіка Молдова. – 2016. – № 1 (289). – С. 10-12.

Статті в інших виданнях:

 1. Дякович М.М. Мій дім – моя застава. // Нотар. – №6. – квітень 2001 р. – с.34-43.
 2. Дякович М.М. Застава товарів в обороті або переробці. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. –2002. -№2. –с.150-153.
 3. Дякович М.М. Застава: всі предмети без секретів. // Нотар. –№11. – березень 2003 р. – с.18-23.
 4. Дякович М.М. Роль поручителя. // Нотар. – №12. – липень 2003 р. – с.12-14.
 5. Дякович М.М. Сімейний кодекс і нотаріус. // Нотар. – №13. – жовтень 2003 р. – с.37-39.
 6. Дякович М.М. Податкова дюжина. // Нотар. – №14. – грудень 2003 р. – с.4-14.
 7. Дякович М.М. Черговість спадкування за законом згідно з новим Цивільним кодексом. // Нотар. – №14. – грудень 2003 р. – с.50-58.
 8. Науково практичний коментар до Цивільного кодексу України. (Параграф 6 “Застава”) // – Київ: Істина, –2004 р., – 975 с.
 9. Дякович М.М. Як нотаріусу спрощенцем стати? // Нотар. – №1 (15). – 2004 р. – с. 8.
 10. Дякович М.М. Межа земельного компромісу. // Нотар. – №1 (15). – 2004 р. – с. 14.
 11. Дякович М.М. 13% податок з автомобіля. Хто: довіритель чи повірений сплачує податок з доходу при відчуженні автомобіля згідно з виданою довіреністю на продаж автомобіля? // Нотар –№1 (15). – 2004 р. – с. 56
 12. Дякович М.М. Іпотека – інструмент для боржника і кредитора. // Нотар. – №2 (16). – 2004 р. – с. 27.
 13. Дякович М.М. Успадковану землю в іноземця забере суд. Чи має право іноземний громадянин прийняти у спадщину землі сільськогосподарського призначення, відчужити їх і кому? // Нотар. – №2 (16). – 2004 р. – с. 69.
 14. Дякович М. М. Посвідчення правочинів нотаріусом: цивільно-правові аспекти // Наукові праці: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. Вип.149. – 2011. – С. 101-104.
 15. Дякович М. М. Правове регулювання «фактичних шлюбних відносин»: теоретично-практичні аспекти // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 2. – С. 37-44 (у співавторстві з Сеник С. В.).
 16. Дякович М. М. Сімейний кодекс і нотаріус // Нотар. – 2003. – № 13. – С. 37-39.
 17. Дякович М. М. Черговість спадкування за законом згідно з новим Цивільним кодексом // Нотар. – 2003. – № 14. – С. 50-58.
 18. Дякович М.М. Іпотека земельних ділянок в міжнародному приватному праві. // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. –К.: Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України. –2003. –с. 100-102
 19. Дякович М. М. Іпотека – інструмент для боржника і кредитора // Нотар. – 2004. – № 2 (16). – С. 27-39.
 20. Дякович М. М. Здійснення права на спадкування // Нотар. – 2004. – №3-4 (17-18). – С. 48-59.
 21. Дякович М. М. Захист прав і законних інтересів дитини нотаріусом // Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання. – 2009. – № 3. – 200 с.
 22. Дякович М. М. Спрощення порядку набуття права на землю. Практичні аспекти, проблемні питання та бачення їх вирішення // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2010. – № 4 (52). – С. 87-93.
 23. Дякович М. М. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин за сімейним законодавством України // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2010. – № 5 (53). – С.79-83.
 24. Дякович М. М. Заповіт подружжя: правове регулювання та аналіз судової практики // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2011. – № 1 (55). – С. 58-62.
 25. Дякович М. М. Захист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусом // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2011. – № 3 (57). – С. 114-117.
 26. Дякович М. М. Перспективи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: нотаріус – користувач чи реєстратор? // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2012. – № 1 (61). – С. 166-170.
 27. Дякович М. М. Нотаріальне провадження у спадкових справах: окремі питання прийняття спадщини // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2012. – № 6 (66). – С. 136-148 (у співавторстві з Федорич І. Я.).
 28. Дякович М. М. Охорона прав та інтересів подружжя у відносинах спадкування // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2013. – № 3 (69). – С. 117-129.
 29. Дякович М. М. Встановлення нотаріусом правосуб’єктності осіб як передумова охорони їх прав та інтересів // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2013. – № 6 (72). – С. 129-137.
 30. Дякович М. М. Нотаріус як державний реєстратор прав на нерухоме майно за законодавством України // Журнал «Нотаріат України». – 2014. – № 1-2. – С. 44-47.
 31. Дякович М. М. Правочини: Практика нотаріального посвідчення // Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання. – 2013. – № 5-6. – 192 с.
 32. Дякович М. М. Охоронні функції нотаріуса при вчиненні правочинів щодо взаємного утримання подружжя // Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання. – 2015. – № 1. – С. 55-70.
 33. Дякович М. М. Посвідчення правочинів щодо управління майном дітей та здійснення батьківських прав при відчуженні майна, а також по вихованню та утриманню дітей // Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання. – 2015. – № 1. – С. 71-95.

Матеріали наукових конференцій:

 1. Дякович М.М. До питання про гармонізацію законодавства України про заставу з правом країн СНД. // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. –Київ. –1998 р. –с.380-383.
 2. Дякович М.М. Проблеми термінології в законодавстві про заставу// матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч., 18-21 вересня 2003р. – Сімферополь: ДОЛЯ, 2003. – с.105-109
 3. Дякович М. М. Нотаріат в системі органів по здійсненню захисту майнових прав дитини // Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі: Матеріали Міжнародної наукової конференції 21-22 вересня 2007 р., Одеса / За заг. ред. проф. Ю.М. Оборотова; Одеська національна юридична академія. – Одеса: Фенікс, 2007. – С. 170-177.
 4. Дякович М. М. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин за сімейним законодавством України // «Ольвійський форум» 2010: стратегії України в геополітичному просторі». Тези. Том 10. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 61-63.
 5. Дякович М. М. Визнання шлюбного договору недійсним // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 173-174.
 6. Дякович М. М. Місце та роль сімейних правовідносин у правовій системі України // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного, сімейного і міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання)». 10 листопада, 2011 р. – Київ, 2011. К.: ТОВ «Білоцерківдрук». – С. 174-177.
 7. Дякович М. М. Заповіт подружжя // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті Василя Пилиповича Маслова «Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства».– Х.: Вид-во «Кроссроуд», 2011. – С. 173-177.
 8. Дякович М. М. Деякі проблемні питання щодо розпорядження спільним сумісним майном подружжя // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 184-186.
 9. Дякович М. М. Охорона прав та законних інтересів окремих категорій спадкоємців при здійсненні права на спадкування // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІX звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 147-148.
 10. Дякович М. М. Правові засади захисту сімейних прав та законних інтересів нотаріусом // Римське право і сучасність: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 6 червня 2014р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова; Націон. ун-т «Одеська юридична академія».– Одеса Фенікс, 2014. – С. 62-65.

Біографія

Дякович Мирослава Михайлівна  –  (31.03.1957, с. Бишів Радехівського р-ну Львівської області) – кандидат юридичних наук (Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя, 2004), доцент (2010), доктор юридичних наук (Охорона і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом: цивільно-правовий аспект, 2015). Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (1979). 2004-2007 старший викладач, з 2007 доцент кафедри цивільного права і процесу Львівського університету.  Близько 70 праць, зокрема, Сімейне право (К., 2009);  Нотаріальне право України (К., 2009): Електронні реєстри в діяльності нотаріусів України (К., 2011); Податковий практикум для нотаріусів (К., 2012); Niekto’re problematyczne zagadnienia dotyczace rozporzadzania wspo’lnym majatkiem malzonko’w na Ukrainie (Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze №3, Wroclaw 2012.); Нотаріальний акт як інструмент  охорони (захисту) прав та законних інтересів учасників цивільних правовідносин (Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – №9); Сімейні права та інтереси як об’єкт правової охорони та захисту нотаріусом (Адвокат. – 2014. – № 3); Пропозиції щодо розвитку медіації у нотаріальній практиці нотаріусів України (Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4.); Охорона  і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом (К., 2014); Признание права и установление правоотношения как мера защиты семейных прав и интересов в нотариальном производстве (Международный научно-практический журнал «Legea și viața» (“Закон и Жизнь”). – 2015. – №2/3 (278). Заслужений юрист України (1999). Почесний консул Німеччини у Львові з 2000 р. Нагороджена почесною грамотою Міністерства юстиції України у 2015 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!