Шевчук Марта Іванівна

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: marta.shevchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

роль суду у забезпеченні з’ясування обставин кримінального провадження,процесуальний статус суб’єктів кримінального процесу, міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному провадженні.

Курси

Публікації

 1. Шевчук М. І. Теоретичні моделі ролі суду в дослідженні доказів під час судового розгляду / М. І. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Вип. 22 ч. ІІ. – Том 3. – С. 132 – 136.
 2. Шевчук М. І. Власна ініціатива суду щодо дослідження доказів під час судового розгляду кримінальної справи / М. І. Шевчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2013. – № 6-3 том 2. – С. 129 – 134.
 3. Шевчук М. І. Межі активності суду: теоретичний і практичний аспекти / М. І. Шевчук // Науковий журнал: Право і суспільство. – 2014. – № 1-2. – С. 291 – 297.
 4. Шевчук М. И. Роль суда в исследовании доказательств в состязательном уголовном производстве Украины / М.И. Шевчук //Jurnaluljuridicnational: teorieşipractică. – 2014. – №5 (9). – С. 198 – 204.
 5. Шевчук М. І. Співвідношення ступеня активності сторін та ступеня активності суду в процесі доказування-пізнання обставин справи // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19–20 вересня 2013 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 394 – 398.
 6. Шевчук М. І. Організаційне керівництво процесом доказування // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: тези доповідей ХІІІ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 25–27 квітня 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 140 – 143.
 7. Шевчук М. І. Забезпечення судом здійснення сторонами кримінального провадження їхніх процесуальних прав і виконання процесуальних обов’язків // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної конференції (м. Львів, 12–13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч.2. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 270 – 272.
 8. Шевчук М. І. Здійснення судом сприяння активності сторін кримінального провадження в дослідженні доказів // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: тези доповідей XIV Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 24–25 квітня 2015 р.). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 172 – 17.
 9. Шевчук М. І. Теоретичні моделі ролі суду в дослідженні доказів під час судового розгляду / М. І. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Вип. 22 ч. ІІ. – Том 3. – С. 132 – 136.
 10. Шевчук М. І. Власна ініціатива суду щодо дослідження доказів під час судового розгляду кримінальної справи / М. І. Шевчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2013. – № 6-3 том 2. – С. 129 – 134.
 11. Шевчук М. І. Функції суду в сучасному кримінальному провадженні України / М. І. Шевчук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Випуск 59. – С. 370 – 378.
 12. Шевчук М. І. Межі активності суду: теоретичний і практичний аспекти / М. І. Шевчук // Науковий журнал: Право і суспільство. – 2014. – № 1-2. – С. 291 – 297.
 13. Шевчук М. И. Роль суда в исследовании доказательств в состязательном уголовном производстве Украины / М.И. Шевчук //Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2014. – №5 (9). – С. 198 – 204.
 14. Шевчук М. І. Визнання доказів недопустимими: право суду чи його обов’язок? / М. І. Шевчук // Науковий журнал: Право і суспільство. – 2017. – № 4 ч. 2. – С. 201 – 209.
 15. Шевчук М. І. Окремі аспекти незалежності та безсторонності українського кримінального суду / М. І. Шевчук // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2018. – № 14. – С. 150 – 168.
 16. Нор В. Т., Шевчук М. І. Обгрунтована підозра як підстава для обрання запобіжного заходу та продовження його строків: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії. Науковий журнал: Право і суспільство. 2019. № 6. ч. 2. С. 173–187. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/6_2019/part_2/30.pdf (дата звернення: 21.10.2020).
 17. Шевчук М. І. Умови обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу: збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня 2020 р., м. Львів). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 135 – 148.
 18. Шевчук М. І. Особливості обрання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту та особистої поруки. Науковий журнал: Право і суспільство. 2020. № 2. ч. 2. С. 185–197. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/2_2020/part_3/31.pdf (дата звернення: 21.10.2020).
 19. Шевчук М. І. Правовий статус поручителя як учасника кримінального провадження. Науковий журнал: Право і суспільство. 2020. № 1. ч. 2. С. 168–178. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/1_2020/part_2/30.pdf (дата звернення: 21.10.2020).
 20. Шевчук М. І. Запобіжні заходи, що можуть бути застосовані до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування. Молодий вчений. 2020. №6 (82). С. 66 – 72. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/6/14.pdf (дата звернення: 21.10.2020).
 21. Калужна О. М., Шевчук М. І. З великої хмари малий дощ (або чи може бути нововведений порядок апеляційного перегляду ухвал суду першої інстанції про обрання, зміну або продовження строку тримання під вартою ефективним засобом правового захисту обвинуваченого?). Науковий журнал: Право і суспільство. 2021. № 1. С. 211 – 223. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2021/1_2021/35.pdf
 22. Шевчук М. І. Теоретичні моделі ролі суду в дослідженні доказів під час судового розгляду // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: тези доповідей ХІІ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 26–28 квітня 2013 р.). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 164 – 166.
 23. Шевчук М. І. Співвідношення ступеня активності сторін та ступеня активності суду в процесі доказування-пізнання обставин справи // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19–20 вересня 2013 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 394 – 398.
 24. Шевчук М. І. Ініціатива суду щодо дослідження доказів під час судового розгляду кримінальної справи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХ звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 6–7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 399 – 402.
 25. Шевчук М. І. Функції суду в сучасному кримінальному провадженні України // Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 14–15 лютого 2014 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 177 – 179.
 26. Шевчук М. І. Організаційне керівництво процесом доказування // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: тези доповідей ХІІІ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 25–27 квітня 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 140 – 143.
 27. Шевчук М. І. Забезпечення судом здійснення сторонами кримінального провадження їхніх процесуальних прав і виконання процесуальних обов’язків // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної конференції (м. Львів, 12–13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч.2. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 270 – 272.
 28. Шевчук М. І. Здійснення судом сприяння активності сторін кримінального провадження в дослідженні доказів // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: тези доповідей XIV Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 24–25 квітня 2015 р.). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 172 – 175.
 29. Шевчук М. І. Співвідношення засади змагальності і засади публічності у кримінальному провадженні на стадії судового розгляду та їх вплив на виконання функції суду// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІV звітної конференції (м. Львів, 9-11 лютого 2018 р.). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2018.
 30. Шевчук М. І. Межі активності суду в процедурі визнання доказів недопустимими під час судового розгляду кримінальної справи// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХV звітної конференції (м. Львів, 7-8 лютого 2019 р.). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2019.
 31. Кримінальний процес України: Академічний курс : у 3 т. Т. 1: Загальна частина / [В. Т. Нор, Н. Р. Бобечко, М. І. Шевчук та ін.] ; за ред. акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В. Т. Нора, д-ра юрид. наук, проф. Н. Р. Бобечка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. 912 с.

Біографія

У 2006 році вступила на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила у 2011 році, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр права».

Впродовж 2011-2012 рр. працювала юрисконсультом на приватному підприємстві «Флора – С».У 2012 році отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. З 2012 року працює адвокатом Юридичної консультації Галицького району м. Львова. З 2013 року працює адвокатом у Львівському обласному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Впродовж 2012-2015рр. – аспірантка кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

13 січня 2016 р. у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.03 при Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ініціатива суду та її межі у з’ясуванні обставин кримінального провадження під час судового розгляду» (науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України В.Т. Нор). 12 травня 2016 р. на підставі рішення Атестаційної колегії  присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.

З березня 2016 року почала працювати асистентом кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!