Стецик Назарій Володимирович

Посада: доцент кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: nazariy.stetsyk@lnu.edu.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

загальна теорія права, прецедентна судова практика, права людини, європейські стандарти судочинства

Курси

Публікації

Стецик Н. Природа гідності людини (на основі аналізу сучасних європейських конституцій та прецедентної практики конституційних судів) / Н. Стецик // Український часопис конституційного права. – 2018. – № 1. – С. 28-39. – режим доступу: http://www.constjournal.com/wp-content/uploads/1_2018_pdf/stezyk.pdf 

Стецик Н. До питання про природу прецедентної судової практики / Н. Стецик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Випуск 67. – С. 110-118. – режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/9555 

Stetsyk N. Case Law of the Supreme Courts in Post-Soviet Legal System // Juridiskā zinātne / Law, No. 11, 2018, pp. 62-76. – available at: https://www.journaloftheuniversityoflatvialaw.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/journaloftheuniversityoflatvialaw/No11/N_Stetsyk.pdf 

Стецик Н. Запровадження прецедентної практики верховних судів у пострадянських правових системах // Вісник Верховного Суду України. – 2017. – № 11-12 (207-208). – С. 66-72. – режим доступу:  http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/a1890fcfc5b24fcdc22582120049dd29/$FILE/Visnyk_11_2017_web.pdf

Стецик Н. Людиноцентризм і практична спрямованість викладання теорії права та держави (львівський досвід) / П. М. Рабінович, Н. В. Стецик // Право України. – 2017. – № 10. – С. 102-107. – режим доступу:  https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_2017_10/pravo_2017_10_s9/

Стецик Н. Дефекти законодавства як передумови створення прецедентної практики // Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. сучасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2–3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І. Д. Шутака. – Харків : Право, 2017. – С. 274-277. – режим доступу: http://legaltechnique.org/wp-content/uploads/2017/10/Тези_Львів_Шутак_2017_финал1.pdf 

Стецик Н. Прецедентна судова практика у європейських правових системах: теоретичні та порівняльно-правові аспекти // Міжнародний конгрес європейського права : збірн. наук. праць (м. Одеса, 21-22 квітня 2017 р.). – Одеса : Фенікс, 2017. – C. 266-269. – режим доступу:  http://eurolaw.org.ua/files/conferences/congress-collection-21-22-2017.pdf

Стецик Н. Прецедентна судова практика: теоретичні та дидактичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІI звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 30-33. – режим доступу:  http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/Конференція-2017-ч1.pdf

Стецик Н. «З дня» чи «з дня, наступного за днем» офіційного опублікування: до проблеми невизначеності моменту набрання чинності нормативно-правовими актами // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2016. – Випуск 63. – С. 29-36. – режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/5020

Стецик Н. Глобалізація та уподібнення концепцій джерел права // Фундаментальні проблеми юриспруденції [Текст] : зб. наук. праць ; [упоряд. : М.В. Савчин, М.В. Менджул]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. – С. 46-52. – режим доступу: http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/12825/1/Фундаментальні проблеми юриспруденції.pdf

Стецик Н. «Юридична технологія» та «юридична техніка»: до питання про природу та співвідношення // Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування : тези доп. та повідомл. учасн. ІІ Всеукр. наук.‑практ. конф. (м. Львів, 24–25 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. І. Д. Шутака. – Х. : Право, 2016. – С. 34-37. – режим доступу: http://legaltechnique.org/wp-content/uploads/2016/12/ЮРИДИЧНА-ТЕХНІКА-ІІ-всеукр.-наук.-практ.-конф.-Львів__2016_-1.pdf

Стецик Н. Норма права та нормативно-правовий припис: загальнотеоретичні аспекти // Публічне право. – 2016. – № 4 (24). – С. 212-219. – режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2016_4_29 6)

Стецик Н. Правова уніфікація: обґрунтування необхідності загальнотеоретичної розробки // Матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2016 р.: у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 35-37. – режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/Конференція-2016-ч1.pdf

Стецик Н. Судовий прецедент: особливості темпоральної чинності / Н. Стецик // Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції. 12-13 лютого 2015 р.: у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 62-64. – режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/Конференція-2015-ч1.pdf

Стецик Н. Судовий регламент: юридична природа та технологічні особливості / Н. Стецик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Вип. 61. – С. 72-77. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/209

Стецик Н. Деякі аспекти технології судової правотворчості// Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 1 (10). – С. 1-6. – Режим доступу: http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/519

Стецик Н. Судові правотворчі акти: загальнотеоретична характеристика // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 52. – С. 27-32. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vlnu_yu/2011_52/027teo52.pdf

Стецик Н. Судова правотворчість у континентальному праві: загальнотеоретична характеристика // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 51. – С. 15-19. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vlnu_yu/2010_51/015teopdf

Стецик Н. Судова правотворчість: загальнотеоретична характеристика // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 3 (8). – С. 1- – Режим доступу: http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/viewFile/567/587

Біографія

СТЕЦИК Назарій Володимирович (07.І.1985, м. Стебник Львів. обл.) – юрист, кандидат юридичних наук (Технологія судової правотворчості: загальнотеоретична характеристика, 2011), доцент (2015). Закінчив юридичний факультет Львівського університету (2007), аспірантуру (2011). У 2007 році працював юрисконсультом ЗАТ «Трускавецькурорт». У 2007-08 навч. році асистент кафедри теорії та історії держави і права, з 2008 асистент кафедри теорії та філософії права Львівського університету, з 2015 доцент кафедри теорії та філософії права Львівського університету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!