Стецик Назарій Володимирович

Посада: доцент кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: nazariy.stetsyk@lnu.edu.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

загальна теорія права, прецедентна судова практика, права людини, європейські стандарти судочинства

Курси

Публікації

Stetsyk N. “A Voice Crying in the Wilderness”: Or How the “European Deafness” has Become the Prerequisite of the Russian Invasion to Ukraine (A View from Ukraine) VerfBlog, 2022/4/09 / Stetsyk N. // Verfassungsblog – On Matters Constitutional. – 2022. – 2022/4/09

Stetsyk N. V. Dialogue between Courts as a Way of Human Rights Case Law Development (on Materials of the European Court of Human Rights) / N. V. Stetsyk // Visegrad Journal on Human Rights. Bratislava. – 2021. – 2. – P. 186-191;

Стецик Н. В. Прецедентна судова практика: до питання про співвідношення із суміжними поняттями / Н. В. Стецик // Вісник Львівського унівіерситету. Серія юридична. Львів. – 2020. – C. 24-32;

Stetsyk N. Case Law in Ukraine: on the Issues of its Introduction and Development in the Activity of Supreme Court // Studia Iuridica, LXXXII. – 2019. – P. 274-293;

Stetsyk N. Supervisory Review in Post-Soviet Legal Systems: Forward to the Rule of Law or Back to Soviet Survivals? // Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. 10. 2019. pp. 209-244;

Стецик Н. Прецедентна судова практика: аналіз етапів запровадження та розвитку в Україні / Н. Стецик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 68. – С. 35-49 107;

Стецик Н. До питання про природу прецедентної судової практики / Н. Стецик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 67. – С. 110-118; 1.

Stetsyk N. Case Law of the Supreme Courts in Post-Soviet Legal System / N. Stetsyk // Juridiskā zinātne. Law. – 2018. – No. 11. – pp. 62-76;

Стецик Н. Природа гідності людини (на основі аналізу сучасних європейських конституцій та прецедентної практики конституційних судів) / Н. Стецик // Український часопис конституційного права. – 2018. – № 1. – С. 28-39. – режим доступу: http://www.constjournal.com/wp-content/uploads/1_2018_pdf/stezyk.pdf

Стецик Н. Запровадження прецедентної практики верховних судів у пострадянських правових системах // Вісник Верховного Суду України. – 2017. – № 11-12 (207-208). – С. 66-72.

Стецик Н. Людиноцентризм і практична спрямованість викладання теорії права та держави (львівський досвід) / П. М. Рабінович, Н. В. Стецик // Право України. – 2017. – № 10. – С. 102-107.

Стецик Н. Дефекти законодавства як передумови створення прецедентної практики // Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. сучасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2–3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І. Д. Шутака. – Харків : Право, 2017. – С. 274-277.

Стецик Н. Прецедентна судова практика у європейських правових системах: теоретичні та порівняльно-правові аспекти // Міжнародний конгрес європейського права : збірн. наук. праць (м. Одеса, 21-22 квітня 2017 р.). – Одеса : Фенікс, 2017. – C. 266-269.

Стецик Н. Прецедентна судова практика: теоретичні та дидактичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІI звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 30-33.

Стецик Н. «З дня» чи «з дня, наступного за днем» офіційного опублікування: до проблеми невизначеності моменту набрання чинності нормативно-правовими актами // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2016. – Випуск 63. – С. 29-36.

Стецик Н. Глобалізація та уподібнення концепцій джерел права // Фундаментальні проблеми юриспруденції [Текст] : зб. наук. праць ; [упоряд. : М.В. Савчин, М.В. Менджул]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. – С. 46-52.

Стецик Н. «Юридична технологія» та «юридична техніка»: до питання про природу та співвідношення // Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування : тези доп. та повідомл. учасн. ІІ Всеукр. наук.‑практ. конф. (м. Львів, 24–25 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. І. Д. Шутака. – Х. : Право, 2016. – С. 34-37.

Стецик Н. Норма права та нормативно-правовий припис: загальнотеоретичні аспекти // Публічне право. – 2016. – № 4 (24). – С. 212-219.

Стецик Н. Правова уніфікація: обґрунтування необхідності загальнотеоретичної розробки // Матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2016 р.: у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 35-37.

Стецик Н. Судовий прецедент: особливості темпоральної чинності / Н. Стецик // Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції. 12-13 лютого 2015 р.: у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 62-64.

Стецик Н. Судовий регламент: юридична природа та технологічні особливості / Н. Стецик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Вип. 61. – С. 72-77.

Стецик Н. Деякі аспекти технології судової правотворчості// Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 1 (10). – С. 1-6.

Стецик Н. Судові правотворчі акти: загальнотеоретична характеристика // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 52. – С. 27-32.

Стецик Н. Судова правотворчість у континентальному праві: загальнотеоретична характеристика // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 51. – С. 15-19.

Стецик Н. Судова правотворчість: загальнотеоретична характеристика // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 3 (8).

Біографія

СТЕЦИК Назарій Володимирович (07.І.1985, м. Стебник Львів. обл.) – юрист, кандидат юридичних наук (Технологія судової правотворчості: загальнотеоретична характеристика, 2011), доцент (2015). Закінчив юридичний факультет Львівського університету (2007), аспірантуру (2011). У 2007 році працював юрисконсультом ЗАТ «Трускавецькурорт». У 2007-08 навч. році асистент кафедри теорії та історії держави і права, з 2008 асистент кафедри теорії та філософії права Львівського університету, з 2015 доцент кафедри теорії та філософії права Львівського університету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!