Кравчик Марта Богданівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: marta.kravchyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

цивільне право, сімейне право.

Курси

Публікації

Список опублікованих праць

 1. Кравчик М. Б. Забезпечення охорони громадського порядку працівниками патрульної служби міліції // Митна справа, № 1 (85), 2013. Частина2. Книга 2.- С. 458-462.
 2. Кравчик М.Б. Функції виконання органів місцевого самоврядування у галузі житлово-комунального господарства. // Митна справа. № 2 (86). Частина 2. Книга 1. , 2013. С. 413-417.
 3. Кравчик М.Б. Загальнотеоретичні підходи до реформування судової влади в Україні на сучасному етапі //Jurnalul juridic national : teorei si practica № 3 (13), 2015. – С 10-13.
 4. Кравчик М.Б. Пріоритети судової реформи в Україні на сучасному етапі.// Юридичний науковий електронний журнал Запорізького національного університету, №3, 2015. – С. 172-175.
 5. Кравчик М.Б. Державна політика реформування судової системи в Україні //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : «Юридичні науки». – Випуск 3. – Том 3, 2015. – С.163-166.
 6. Кравчик М.Б. Роль судової влади в реформуванні діяльності судових органів в сучасних умовах // Наукові записки ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права». – №13. – 2015. – С.145-151.
 7. Кравчик М.Б. Підвищення відповідальності та професійного рівня суддів як основні шляхи відновлення довіри громадськості до судової системи // Наукові записки ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права». – №14. – 2015. – С .-125.

Опубліковані праці апробаційного характеру

 1. Кравчик М.Б. Зарубіжний досвід функціонування судових систем та використання його в умовах проведеної судової реформи в Україні.// Стратегії політики безпеки у ХХІ столітті: Тези ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 23-25 жовтня , 2013.– С. 98-101.
 2. Кравчик М.Б. Передумови та пріоритетні завдання судової реформи в Україні на сучасному етапі.//Безпека, екстремізм, тероризм: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 24-25 квітня 2015. – С. 67-70.
 3. Кравчик М.Б. Сутнісні характеристики судової влади в сучасних умовах //Правове регулювання суспільних відносин : актуальні проблеми та вимоги: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-25 липня 2015. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. – С. 86-90.
 4. Кравчик М.Б. Розвиток і вдосконалення судової влади в Україні (Загальнотеоретичні підходи) //Римське право як підгрунтя сучасного права Європи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Римське право і сучасність», м. Одеса, 27 травня 2016.-С. 74-75.

Біографія

Кравчик Марта Богданівна (29.05. 1983 р.н.) – Кандидат юридичних наук (Реформування судової системи як важлива складова європейської інтеграції України, 2015). Закінчила юридичний факультет Львівського університету (2005). З 2015 р. асистент кафедри цивільного права та процесу. Бл. 30 праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!