Малий видавничий центр

  • Про підрозділ
  • Співробітники

Видає невеликими тиражами вісники, матеріали конференцій та методичні матеріали.

Співробітники

лаборантЛЕВКУЦ Мар'яна Богданівналаборант
лаборантНАГОРНЯК Роман Ігоровичлаборант