Коссак Степан Михайлович

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: stepan.kossak@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

  1. Коссак С. Превентивний позов / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXIV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2019 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 163-166.
  2. Коссак С. Юрисдикція спорів про право власності / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2019 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – С. 24-27.
  3. Коссак С. Участь прокурора в господарському процесі / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІ звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. – С.158-161.
  4. Коссак С. Забезпечення позову в господарському процесі / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІII звітної науково-практичної конференції (3–4 лютого 2022 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. – С.146-148.

Біографія

Коссак Степан Михайлович (09.01.1968, м. Дрогобич Львівської області) – кандидат юридичних наук (Особливості судочинства у справах, які виникають з трудових правовідносин, 1998). Закінчив юридичний факультет Львівського університету (1994), аспірантуру (1997). З 1998 доцент кафедри цивільного права і процесу Львівського університету. Наукові інтереси: цивільно-процесуальне право України, порівняльне цивільне процесуальне право України та зарубіжних країн. Близько 50 праць, зокрема, Заочний розгляд справи за процесуальним законодавством України та зарубіжних країн (Підприємництво, господарство і право . – 06/2007. – N6); Підвідомчість суду трудових спорів (Львів, 1998); Вирішення трудових спорів судом (Львів, 1998); Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (К, 2004,2008; зі співавт.); Мирова угода в третейському розгляді (Юридичний радник. – 2009. – №4.); Мирова угода в третейському розгляді (Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні: Матеріали Другого Львівського міжнародного форуму. – Львів, 2009.); Суб’єкти цивільного права (X., 2009; зі співавт.) Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар (К., 2010; зі співавт.); Судова практика як джерело права ( Цивілістична процесуальна думка : Збірник наукових статей ; За заг.ред. Фурси С.Я. – К., 2012.); Деякі питання провадження у справах у порядку розділу ХІV-1 ГПК України (Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) : матеріали Шостого львівського міжнародного форуму (Львів, 30–31 травня 2013 року); Цивільне право України: підручник: в 2 т. кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера (Львів, 2014; зі співав.); Питання розмежування юрисдикції судів (Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXI звітної науково-практичної конференції 12-13 лютого 2015 р. – Львів). Коссак С. М. – суддя Господарського суду Львівської області.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!