Моряк-Протопопова Христина Миколаївна

Посада: доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-73

Електронна пошта: khrystyna.moryak-protopopova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Історія держави і права. Римське приватне право. Політологія.

Публікації

 

 

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг (у сторінках)/авторський доробок Співавтори
1 2 3 4 5 6
Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту дисертації
1. Утворення, структура і діяльність Галицького намісництва (1849-1918 рр.) Стаття у фаховому виданні Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Випуск 43. –С. 67-72.  6 с.
2. Намісник Галичини і його повноваження. Тези у збірнику матеріалів конференцій Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. – Львів, 2006. – 512 с. С. 93-95.

 

 

 

 

3 с.
3. Галицьке намісництво: становлення і розвиток (історико-правовий аспект) Тези у збірнику матеріалів конференцій Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених “П’яті осінні читання” (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): У 5-ти частинах: Частина перша: “Загальнотеоретичні та історичні правові науки”. – Хмельницький, 2006. С. 82-84.

 

3. с.
4. Намісник і намісництво в системі державного апарату Австро-Угорщини (1867-1918) Тези у збірнику матеріалів конференцій Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції правників-початківців, присвяченої пам’яті видатних учених-юристів П.О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова. Одеса, 10- 11 листопада 2006 р. Одеса, 2006. С. 277-281.

 

 4 с.
5. Про деякі особливості державного устрою Австро-Угорщини за конституцією 1867 р. (до 140-річчя конституції) Стаття у фаховому виданні Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Випуск 44. – 354 с. Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. С. 97-102. 

 

6 с.  
6. Створення та оцінка діяльності галицької крайової шкільної ради (1851-1918 рр.) Тези у збірнику матеріалів конференцій Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку. Зб. тез наук. доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної наук-практ. конф., м. Луцьк, 23-24 березня 2007 р. -Луцьк, 2007. С. 42-43.

 

2 с.
7. Правові засади діяльності Галицького намісництва у 1849 – 1918 рр. Тези у збірнику матеріалів конференцій Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007 р. – Львів, 2007. С. 115-117.

 

 

3 с.
8. Конституція Австро-Угорщини 1867 р. про забезпечення прав людини і народу Тези у збірнику матеріалів конференцій Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Зб. статей V Всеукр. наук. конференц. правників-початківців. Львів 9-10 листопада. – Львів; Одеса, 2008. С. 274-279.

 

6 с.
9. Структура Галицького намісництва (1849-1918) Тези у збірнику матеріалів конференцій Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008 р. – Львів, 2008. С. 65-68.

 

 

 

 4 с.
10. Освальд Бальцер як історик, правознавець та громадський діяч (штрихи до портрету) Тези у збірнику матеріалів конференцій Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально-Східної Європи (присвячено 150-річчю Освальда Бальцера): Матеріали міжнародної наукової конференції. 24-25 квітня 2009 р. – Львів, 2009. – С.164-166.

 

3 с.
11. Соціально-економічні та політичні передумови створення Галицького намісництва (вибрані аспекти) Тези у збірнику матеріалів конференцій Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів:, 2009.  С. 71-73.

 

3 с.
12. Особливості навчання державних службовців у Галичині та проходження ними практики при намісництві і староствах (1849 – 1918 рр.) Тези у збірнику матеріалів конференцій Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3 – 4 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка, 2011. – 392 с. С. 79-82. 4 с.
13. Перетворення Австрії в дуалістичну монархію: зміст та правова природа австро-угорської угоди 1867 р. Стаття у фаховому виданні

що ндексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International

Вісник Львівського університету. – Серія міжнародні відносини. – Випуск 27. – Львів, 2010. – С. 96-103.  8 с.  
14. Перетворення Австрії у дуалістичну монархію в 1867 р. та зміни в державному апараті імперії. Тези у збірнику матеріалів конференцій Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції. 8 – 9 лютого 2010 р. – Львів, 2010. С. 70-72.

 

3 с.
15. Правовий статус та повноваження галицького намісництва (1849 – 1918 рр.) Стаття у фаховому виданні

що індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International

Вісник Львівського університету. Серія юридична.  Випуск 52. Львів 2011  С. 96-103. 

 

 8 с.  
16. Крайова шкільна рада у Галичині: повноваження, структура і вплив на розвиток шкільництва у 1867 – 1918 рр. Стаття у фаховому виданні

що індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International

Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Випуск 54. – Львів, 2011. – С. 73-80. 

 

8 с  
17. Політична автономія Галичини та її вплив на діяльність Галицького намісництва (сер. ХІХ – поч. ХХ ст.). Стаття у фаховому виданні

що індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International

Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Випуск 55. – Львів, 2011. – С. 89- 98. 

 

10 с.  
18. Австрійські намісники у Галичині та оцінка їх діяльності у працях професора В.С.Кульчицького Тези у збірнику матеріалів конференцій Матеріали XXІV міжнародної історико-правової конференції 28 квітня – 1 травня 2011 р. – Львів, 2011. С. 152 – 158.

 

7 с.
19. Діяльність Галицького намісництва під час Першої світової війни Тези у збірнику матеріалів конференцій Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIII регіональної науково-практичної конференції. 8 – 9 лютого 2012 р. – Львів:, 2012. – C. 96-98.

 

3 с.
20. Повноваження Галицького намісництва у виборчій системі Австрії та Австро-Угорщини Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIII регіональної науково-практичної конференції. 7 – 8 лютого 2013 р. – Львів, 2013. – C. 61-63.

 

 

3 с.
Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту дисертації
21.  Роль та значення Галицького намісництва у розвитку державної служби  Стаття у фаховому виданні

що ндексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International

Вісник Львівського університету. – Серія юридична. Випуск 60. – Львів. 2014. – С. 97 – 109.

 

13 с.
22. Особливості соціально-економічного становища Галичини (1848-1918 рр.) Стаття у фаховому виданні

що ндексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International

Вісник Львівського університету. Серія економічна.  Випуск 51. – Львів, 2014. – С. 633-640.

 

8 с.
23 Державно-правовий розвиток Греції у ХХ ст. Тези у збірнику матеріалів конференцій  

Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІХ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 6 – 7 лютого 2014 р. – Львів, 2014. – C. 103 – 108.

 

6 с.
24 Формально-юридичні вимоги до працівників державних органів влади в Австро-Угорщині (середина ХІХ – початок ХХ ст.) Тези у збірнику матеріалів конференцій Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів юристів: матеріали науково-практичної конференції 7-8 листопада 2014 р. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 75 – 82. 8 с.
25. Статус державного службовця за австрійським законодавством другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Галицького намісництва). Стаття у фаховому виданні

що ндексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International

Вісник Львівського університету. – Серія юридична. Випуск 61. – Львів. 2015. – С. 178 – 189.

 

12 с.  
26. Legislative regulation and competence of Austrian vicegerencies in 1849-1918 (case study of the Galician vicegerency) Стаття у фаховому виданні

що ндексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International

Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka. – Kwartalnik. – Nr. 4 (41). – 2015. – S. 201 – 211. 

 

 

12 с.  
27. Державно-правовий розвиток Швейцарії у ХХ ст. Тези у збірнику матеріалів конференцій Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції 12–13 лютого 2015 р.: у 2 ч. Ч. 1. – Львів, 2015. – С. 111 – 115.

 

 

5 с.
28. Джерельна база дослідження намісництва та інших інститутів місцевого управління Галичини у складі Австрії та Австро-Угорщини (середина ХІХ – початок ХХ століть) Стаття у фаховому виданні

що ндексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International

Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Випуск 62. – Львів, 2016. – С. 47- 53.  7 с.
29. Державно-правовий розвиток Князівства Ліхтенштейн у ХХ ст. Тези у збірнику матеріалів конференцій Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції 4 – 5 лютого 2016 р.: у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів, 2016. – С. 85-89.

 

5 с.
30. Становлення у Галичині органів місцевої влади і самоврядування у 1772 – 1918 роках Стаття у фаховому виданні

що ндексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International

Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Випуск 64. – Львів, 2017. – С. 64- 78.

 

 

15 с.  
31. Державно-правовий розвиток Австрії в ХХ столітті Тези у збірнику матеріалів конференцій Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної конференції (7 – 8 лютого 2017 р.): у 2-ох ч. – Ч. 1. – Львів, 2017. – С. 93-97.

 

5 с.
32. Проблемні питання курсу “Історія держави і права України”

 

Тези у збірнику матеріалів конференцій Актуальні проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Львів, 19 жовтня 2017 р. Вип. 1. – Львів, 2017. – С.101-105. 5 с.
33. Żegluga na rzece Przemszy (ustawy obowiązujące w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku) Стаття у фаховому виданні

що ндексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International, The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences та The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.T. XIII, 15 (2) 2018. S. 213-223.

 

 

 

11 с.  
34. Вибрані аспекти діяльності місцевих органів влади австро-угорської монархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть як одна з передумов проголошення ЗУНР Стаття у фаховому виданні

що ндексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International

 

Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Випуск 67. – Львів, 2018. – С. 65-76.

 

12 с.  
35. Вибрані аспекти діяльності українських політичних партій у Галичині ХІХ- на початку ХХ ст. Тези у збірнику матеріалів конференцій  Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії Українського державотворення (до 100-річчя проголошення): збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. – Вип. 2.  – Львів, 2018.- С. 164-171.

 

8 с,
36. Інститут неосудності у «Правах за якими судиться малоросійський народ” Тези у збірнику матеріалів конференцій Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІV звітної науково-практичної конференції 7 – 8 лютого 2018 р.: у 2-ох ч. – Ч. 1. – Львів, 2018. – С. 66-69.

 

4 с.
37. Вплив традицій римського права на регулювання кримінальної відповідальності в Україні (на прикладі аналізу окремих обставин, які пом’якшували покарання за кодексом 1743р. «Права, за якими судиться малоросійський народ» та чинним крмінальним кодексом України). Стаття у фаховому виданні

 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. –  Seria Prawnicza. –  Zeszyt 107. – Rzeszow, 2019. – С. 119-129

 

11 с. О. Болюх
38. Польська «автономія» у Галичині в складі Австро-Угорщини (середина ХІХ- початок ХХ ст.) Стаття у нефаховому виданні Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100 річчя від Дня народження / Редколегія: І. Й. Бойко (голова), Б. Й. Тищик, М. М. Кобилецький, А. В. Кольбенко, Г. М. Федущак-Паславська, Л. Е. Шевчук; за редакцією доктора юридичних наук, професора І. Й. Бойка. – Львів, 2019. – С.215-223.

 

 

9 с.

39. Розвиток ідеї гуманізму в українському праві (на прикладі Кодексу 1743 р.) Тези у збірнику матеріалів конференцій Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2019 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів, 2019. – С. 63-66.

 

4 с.
40. Projekt Lutostańskiego a bolszewickie regulacje prawne dotyczące prawa małżeńskiego okresu międzywojennego Стаття у фаховому виданні

 

Kościoł i Prawo. – 2020. – 9 (22) 2020 Nr 1. – C. 193-206.

 

14/7 с. J. Dworas-Kulik
41. Legal Culture as a Condition for Sustainable Development of Ukrainian Society Стаття у фаховому виданні, що включене до міжнародної наукометричної бази даних Scopus

 

European Journal of Sustainable Development. – Т. 9. – №4. – 2020. – С. 211-218.

 

8/4 V. Kachur, S. Khomiachenko, L. Protosavitska

 

42 Еlectio viritim як ключовий принцип устрою Речі Посполитої (початок XVI – кінець XVIII ст.) Тези у збірнику матеріалів конференцій Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів, 2020. – С. 56-59.

 

4 с.

 

 
Основні навчально-методичні праці (за період науково-педагогічної діяльності) за профілем кафедри
43. Історія Держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки по написанню курсових  і контрольних робіт. Тематика курсових робіт Методичні рекомендації Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. 28/16 Б.Й. Тищик, О. В. Липитчук
44. «Салічна Правда»- памʼятка ранньофеодального права франків. Навчально-методичні матеріали для студентів юридичного факультету Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 28 с.

 

28/16 О. В. Липитчук
45. Історія держави і права зарубіжних країн: новітній час (1918 – поч.. ХХІ ст.) Навчальний посібник Львів, Світ, 2016. – 718 с. 718/20 Б. Й. Тищик, О. В. Липитчук, А. В. Кольбенко та ін.

Біографія

Народилася 8 серпня 1980 р. У 2002 р. закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені  Івана Франка. До зарахування на кафедру (1 лютого 2007 р.) працювала головним юрисконсультом ВАТ “Алмазінструмент”.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 на тему: “Галицьке намісництво: створення, структура і діяльність (1848 – 1918 рр.)” 26 червня 2013 р.

Автор понад 40 наукових публікацій.

Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!