Моряк-Протопопова Христина Миколаївна

Посада: доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: khrystyna.moryak-protopopova@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Історія держави і права українських земель під владою Австрії і Австро-Угорщини та вплив економічних процесів на розвиток права і державних інституцій у вказаний період.

Курси

Публікації

 1. Моряк-Протопопова Х. Утворення, структура і діяльність Галицького намісництва (1849-1918 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Випуск 43. – 368 с. Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. С. 67-72.
 2. Моряк-Протопопова Х. Про деякі особливості державного устрою Австро-Угорщини за конституцією 1867 р. (до 140-річчя конституції) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Випуск 44. – 354 с. Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. С. 97-102.
 3. Моряк-Протопопова Х. Конституція Австро-Угорщини 1867 р. про забезпечення прав людини і народу. // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Зб. статей V Всеукр. наук. конференц. правників-початківців. Львів 9-10 листопада. – Львів; Одеса: Фенікс, 2008. – 332 с. С. 274-279.
 4. Моряк-Протопопова Х. М. Перетворення Австрії в дуалістичну монархію: зміст та правова природа австро-угорської угоди 1867 р. / Христина Моряк-Протопопова // Вісник Львівського університету. – Серія міжнародні відносини. – Випуск 27. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 96-103.
 5. Моряк-Протопопова Х. М. Особливості соціально-економічного становища Галичини (1849 – 1918 рр.) / Моряк-Протопопова Х. // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2010. – Випуск 43. – 785 с. – С. 610 – 116.
 6. Моряк-Протопопова Х. Правовий статус та повноваження галицького намісництва (1849 – 1918 рр.) / Х. Моряк-Протопопова // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 52. – 405 с. Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. С. 96-103.
 7. Моряк-Протопопова Х. М. Крайова шкільна рада у Галичині: повноваження, структура і вплив на розвиток шкільництва у 1867 – 1918 рр. / Х. Моряк-Протопопова // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Випуск 54. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 73-80.
 8. Моряк-Протопопова Х. М. Політична автономія Галичини та її вплив на діяльність Галицького намісництва (сер. ХІХ – поч. ХХ ст.). – Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Випуск 55. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 89- 98.
 9. Моряк-Протопопова Х. М. Намісник Галичини і його повноваження. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка, 2006. – 512 с. С. 93-95.
 10. Моряк-Протопопова Х. М. Галицьке намісництво: становлення і розвиток (історико-правовий аспект) // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених “П’яті осінні читання” (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): У 5-ти частинах: Частина перша: “Загальнотеоретичні та історичні правові науки”. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2006. – 145 с. С. 82-84.
 11. Моряк-Протопопова Х. М. Намісник і намісництво в системі державного апарату Австро-Угорщини (1867-1918) // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції правників-початківців, присвяченої пам’яті видатних учених-юристів П.О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова. Одеса, 10- 11 листопада 2006 р. / Відп. ред. Ю. М. Оборотов. –  Одеса: Юридична література, 2006. – 348 с. С. 277-281.
 12. Моряк-Протопопова Х. М. Створення та оцінка діяльності галицької крайової шкільної ради (1851-1918 рр.) // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку. Зб. тез наук. доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної наук-практ. конф., м. Луцьк, 23-24 березня 2007 р. / Уклад. М. Л. Варченко, Н. М. Гончарова, В. В. Мачіха, С. С. Савич, І. Ф. Урина. – Луцьк, 2007. – 393 с. С. 42-43.
 13. Моряк-Протопопова Х. М. Правові засади діяльності Галицького намісництва у 1849 – 1918 рр. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка, 2007. – 629 с. С. 115-117.
 14. Моряк-Протопопова Х. М. Структура Галицького намісництва (1849-1918). // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка, 2008. – 396 с. С. 65-68.
 15. Моряк-Протопопова Х. Соціально-економічні та політичні передумови створення Галицького намісництва (вибрані аспекти) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка, 2009. – 412 с. С. 71-73.
 16. Моряк-Протопопова Х. Освальд Бальцер як історик, правознавець та громадський діяч (штрихи до портрету) // Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально-Східної Європи (присвячено 150-річчю Освальда Бальцера): Матеріали міжнародної наукової конференції. 24-25 квітня 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С.164-166.
 17. Моряк-Протопопова Х. Перетворення Австрії у дуалістичну монархію в 1867 р. та зміни в державному апараті імперії. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції. 8 – 9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка, 2010. – 424 с. – С. 70-72.
 18. Моряк-Протопопова Х. Особливості навчання державних службовців у Галичині та проходження ними практики при намісництві і староствах (1849 – 1918 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3 – 4 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка, 2011. – 392 с. С. 79-82.
 19. Моряк-Протопопова Х. М. Австрійські намісники у Галичині та оцінка їх діяльності у працях професора В.С.Кульчицького / Моряк-Протопопова Х.М. // Наукова спадщина професора В. С. Кульчицького і сучасність : Матеріали XXІVміжнародної історико-правової конференції 28 квітня – 1 травня 2011 р. – Львів:Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – С. 152 – 158.
 20. Моряк-Протопопова Х. Діяльність Галицького намісництва під час Першої світової війни / Х. Моряк-Протопопова // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIIIрегіональної науково-практичної конференції. 8 – 9 лютого 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка, 2012. – C. 96-98.
 21. Моряк-Протопопова Х. Повноваження Галицького намісництва у виборчій системі Австрії та Австро-Угорщини / Х. Моряк-Протопопова // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІХ регіональної науково-практичної конференції. 7 – 8 лютого 2013 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка, 2013. – C. 61-63.
 22. Моряк-Протопопова Х. М. Правовий статус та повноваження галицького намісництва (1849–1918 рр.) / Х. Моряк-Протопопова // Вісник Львівського університету. – 2011. – С. 96–103. – (Серія юридична ; вип. 52).
 23. Моряк-Протопопова Х. Крайова шкільна рада у Галичині: повноваження, структура і вплив на розвиток шкільництва у 1867 – 1918 рр. / Х. Моряк-Протопопова // Вісник Львівського університету. – 2011. – С. 73 – 80. – (Серія юридична ; вип. 54).
 24. Моряк-Протопопова Х. Політична автономія Галичини та її вплив на діяльність Галицького намісництва (сер. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Х. Моряк-Протопопова // Вісник Львівського університету. – 2011. – С. 88 – 98. – (Серія юридична ; вип. 55).
 25. Моряк-Протопопова Х. Роль та значення Галицького намісництва у розвитку державної служби / Х. Моряк-Протопопова // Вісник Львівського університету. – 2014. – С. 97 – 109. – (Серія юридична ; вип. 60).
 26. Моряк-Протопопова Х. Статус державного службовця за австрійським законодавством другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Галицького намісництва). / Х. Моряк-Протопопова // Вісник Львівського університету. – 2015. – С. 178 – 189. – (Серія юридична ; вип. 61).
 27. Моряк-Протопопова Х. Особливості соціально-економічного становища Галичини (1848-1918 рр.) / Х. Моряк‒Протопопова // Вісник Львівського університету. – 2014. – С. 633-640. – (Серія економічна ; вип. 51).
 28. Моряк-Протопопова Х. Державно-правовий розвиток Греції у ХХ ст. / Х. Моряк-Протопопова // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІХ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 6 – 7 лютого 2014 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – C. 103 – 108.
 29. Моряк-Протопопова Х. Формально-юридичні вимоги до працівників державних органів влади в Австро-Угорщині (середина ХІХ – початок ХХ ст.) / Моряк-Протопопова Х. М. // Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів юристів: матеріали науково-практичної конференції (7 – 8 листопада 2014 р.). – Івано-Франківськ: Юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. – С. 75 – 82.
 30. Моряк-Протопопова Х. Державно-правовий розвиток Швейцарії у ХХ ст. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції (12–13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 111 – 115.

31. Моряк-Протопопова Х. Державно-правовий розвиток Князівства Ліхтенштейн у ХХ ст. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції (4 – 5 лютого 2016 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 85-89.

Біографія

Народилася 8 серпня 1980 р. У 2002 р. закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені  Івана Франка. До зарахування на кафедру (1 лютого 2007 р.) працювала головним юрисконсультом ВАТ “Алмазінструмент”.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 на тему: “Галицьке намісництво: створення, структура і діяльність (1848 – 1918 рр.)” 26 червня 2013 р.

Автор понад 40 наукових публікацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!