Парпан Тетяна Валеріївна

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: tetyana.parpan@lnu.edu.ua

Курси

Біографія

Парпан Тетяна Валеріївна народилася 13.10.1973 року в м. Львові. У 1997 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». У цьому ж році була прийнята на посаду асистента кафедри трудового, аграрного та екологічного права. У 2000 році переведена на посаду доцента кафедри  трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукову діяльність розпочала як здобувач під керівництвом Пилипенка Пилипа Даниловича. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Істотні умови трудового договору».

У 2014 їй було присвоєно вчене звання доцента.

Науковими інтересами вченої є теоретичні та практичні аспекти трудового права, зокрема правові проблеми укладення та зміни трудового договору, особливості правового регулювання трудових відносин державних службовців, перспективи існування нетипових форми зайнятості. Т.В. Парпан є автором понад 40 наукових праць, співавтором навчальних та науково-навчальних посібників, зокрема: Трудове право України, за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2007 (у співавторстві); Охорона праці в галузі юриспруденції, за ред. проф. Пилипенка П.Д. К. :Ін Юре. – 2013 (у співавторстві); Трудове право України. Практикум, за ред. П.Д. Пилипенка. – К.:Вид.Дім «Ін Юре», 2014.

Список наукових праць Парпан Т.В.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!