Парпан Тетяна Валеріївна

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: tetyana.parpan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Науковими інтересами є теоретичні та практичні аспекти трудового права, зокрема правові проблеми укладення та зміни трудового договору, особливості правового регулювання трудових відносин державних службовців, перспективи існування нетипових форми зайнятості.

Курси

Публікації

Біографія

Парпан Тетяна Валеріївна народилася 13.10.1973 року в м. Львові. У 1997 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». У цьому ж році була прийнята на посаду асистента кафедри трудового, аграрного та екологічного права. У 2000 році переведена на посаду доцента кафедри  трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукову діяльність розпочала як здобувач під керівництвом Пилипенка Пилипа Даниловича. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Істотні умови трудового договору».

У 2014 їй було присвоєно вчене звання доцента.

Науковими інтересами вченої є теоретичні та практичні аспекти трудового права, зокрема правові проблеми укладення та зміни трудового договору, особливості правового регулювання трудових відносин державних службовців, перспективи існування нетипових форми зайнятості. Т.В. Парпан є автором понад 40 наукових праць, співавтором навчальних та науково-навчальних посібників, зокрема: Трудове право України, за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2007 (у співавторстві); Охорона праці в галузі юриспруденції, за ред. проф. Пилипенка П.Д. К. :Ін Юре. – 2013 (у співавторстві); Трудове право України. Практикум, за ред. П.Д. Пилипенка. – К.:Вид.Дім «Ін Юре», 2014.

  • Підвищення кваліфікації, пройдені курси, школи іноземного права тощо

 

  1. Взяла участь у тренінгу «Сучасні методи та технології викладання в у університеті» в межах програми «Teaching Update: студії сучасного викладача» (12 тренінгових годин), 19- 20  жовтня 2018 р., м.Львів.

 

  1. Успішно пройшла курс вивчення польської мови – рівень А1 в Культурно-Освітньому Центрі «Білий орел» (з жовтня 2019 по січень 2020 р.) .

 

  1. Успішно пройшла курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, в освітньому циклі KNUTeach Week 2 (31 травня – 7 червня 2021 р.). Сертифікат, виданий 9.06.2021 р., обсяг курсу – 1 кредит.

Проекти

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах:

  • У липні 2022 року як правовий експерт була залучена до аналітичного дослідження щодо соціального захисту переміщених осіб, у межах якого було розроблено чек-листи/списки соціальних прав та заходів соціального захисту як для переміщених осіб, так і для держав, що приймають (Providing legal and technical expertise related to the protection of displaced persons, including check-list of social rights and social protection measures for both displaced people and receiving State), організованого Радою Європи (The Council of Europe, BH8814/ DepaRTMENT of SoCIAL RIGHTS).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!