Гулкевич Зіновій Трохимович

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: zenoviy.hulkevych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

тактика проведення слідчих дій, наукове забезпечення криміналістичної діяльності.

Курси

Публікації

Автор близько 50 робіт. Деякі з них:

  • Про функції протоколів слідчих дій / З.Т.Гулкевич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1982. – Вип. 21. – С. 89-96.
  • Информационные свойства протоколов следственных действий и их роль в доказывании по уголовным делам / З.Т.Гулкевич // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1985. – Вып. 30. – С. 24-30.
  • Науково-технічні засоби і їх роль у проведенні слідчих дій / З.Т.Гулкевич// Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1995. – Вип. 32. – С.83-86.
  • Вимоги кримінально-процесуального кодексу щодо розробки і впровадження в практику бланків протоколів слідчих дій / З.Т.Гулкевич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С.518-522.
  • Практикум з криміналістики (тактика і методика розслідування злочинів): навчальний посібник / Я.О.Береський, З.Т.Гулкевич, І.І.Когутич. Львів, 2003. – 130с.
  • Документування слідчих дій (процесуальне і криміналістичне дослідження): навчальний посібник / З.Т.Гулкевич. – Львів: Тріада Плюс, 2008. – 176с.
  • Навчально-методичний посібник для лабораторних занять та самостійної роботи з «криміналістики» (І.І.Когутич, З.Т.Гулкевич, Я.О.Береський та ін.. – Львів: Тріада Плюс, 2010. – 546с.
  • Гулкевич З.Т. К вопросу о функциях протоколов следственных действий / З.Т. Гулкевич // Вестник Пермского университета. Серия юридические науки, 2014. – №1.- С. 269-274. (0,65 друк. арк.).
  • Гулкевич З. Т. Основні напрями удосконалення технології документування слідчих (розшукових) дій / З. Т. Гулкевич // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – Чернівці, 2014. – Вип. 2. – С. 223–236. (0,6 друк. арк.)
  • Гулкевич З. Т. Особливості слідчих (розшукових) дій та роль понятих в їх проведенні / З.Т. Гулкевич // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» – Чернівці, 2015. – Вид. 2. – С. 151–161. (0,5 друк. арк.).

Біографія

26.10.1947 р.н., сел.. Гніздичів, Жидачівського р-ну Львівської області, юрист, кандидат юридичних наук, доцент.

З 1969 по 1974 рік навчався на юридичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. З 1979 року працюю на цьому факультеті, спочатку асистентом, а з 1988 року доцентом кафедри кримінального процесу і криміналістики.

1984-1985 рр. навчання в річній аспірантурі в Київському університеті імені Шевченка. В січні 1986 року в цьому університеті захистив кандидатську дисертацію на тему «Теоретичні питання і практика документування слідчих дій (процесуальне і криміналістичне дослідження)».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!