Ромовська Зорислава Василівна

Посада: професор кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: zoryslava.romovska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

цивільне та сімейне право, теорія права.

Курси

Публікації

Основні праці:

Ромовська З. Права та обов’язки батьків та дітей. – Львів, 1975.

Ромовська З. Аліментні зобов’язання. – Львів, 1975.

Ромовська З. Защита в советском семейном праве. – Львов, 1985.

Ромовська З. Сімейний Кодекс України. Науково-практичний коментар. – Київ, 2002.

Науково-практичний коментар цивільного кодексу України. – Вид. 2, змінене і доп. / За ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992 с. (у співавторстві – Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Герц А.А., Дякович М.М., Коссак В.М., Коссак С.М., Лемик Р.Я., Лепех С.М., Мартин В.М., Михайлів М.О., Ромовська З.В., Угриновська О.І., Цікало В.І., Яворська О.С., Якубівський І.Є.)

Ромовська З. Українське цивільне право. Спадкове право: Академічний кур:с Підручник. / З. Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 264 с.

Ромовська 3. В. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: Підручник / З. Ромовська. – 2-ге вид., допов. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 594 с.

Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності / З. В. Ромовська. – К., 2010

Ромовська З.В. Українське сімейне право / З. В. Ромовська. – К., 2009

Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності. Підручник. – К.: Алерта, Центр учбової літератури, 2011. – 246 с.

Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина. Академічний курс : підручник для вузів / Зорислава Василівна Ромовська . – 3-тє вид., доп . – Київ : Дакор, 2013 . – 670 с.

Цивільний процесуальний кодекс : наук.-практ. аналіз / З. Ромовська, Н. Шумська, Н. Шумська. – К. : Дакор, 2014. – 600 с.  ( у співавторстві).

Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с. (автор – РОЗДІЛ 1. УКРАЇНСЬКИЙ ВНЕСОК У СВІТОВУ ДУХОВНУ СКАРБНИЦЮ, РОЗДІЛ 2. ПРАВО НА СВОБОДУ ТВОРЧОСТІ).

Біографія

(18.ІХ.1940, м. Косів тепер Івано-Франк. обл.)

Кандидат юридичних наук (Особисті немайнові права громадян СРСР, 1968), доцент  (1971), доктор юридичних наук (Проблеми захисту в радянському сімейному праві, 1987), професор (1988)., Заслужений юрист України.

Закінчила юридичний факультет  Львівського державного університету імені І.Франка у 1962р., аспірантуру Київського державного університету ім. Т. Шевченка у 1968 р.

1963–1998 рр. – старший викладач, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу Львівського державного університету імені І. Франка.

1997–1998 рр. – завідувач кафедри цивільного права та процесу Львівського державного університету імені І. Франка.

1998-2002 р. – народний депутат України.

2002 – 2015 рр.  – професор кафедри цивільного права та процесу Львівського державного університету імені І. Франка.

З 2015 р. – професор  кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права.

Бл. 200 праць.

Навчальні дисципліни:

С/к Проблеми застосування ЦК та ГК України щодо інтелектуальної власності

С/к Проблеми застосування ЦК та ГК України щодо корпоративних прав

С/к Проблеми застосування ЦК та ГК України

 

Співавтор проекту Закону України “Про власність”, автор проекту Земельного Кодексу України (1992 р.), автор проекту Закону України “Про регламент Верховної Ради України”.

Автор Сімейного Кодексу України.

Член колективу авторів Цивільного Кодексу України. Автор двох книг проекту: “Особисті немайнові права фізичної особи”, “Спадкове право” та 7 глав у інших Книгах.

Член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з доопрацювання проекту Цивільного Кодексу України. За її дорученням здійснила наукове редагування та доопрацювання більшості статей проекту.

Брала участь в опрацюванні проекту Кримінального Кодексу України та проектів інших законів.

Проекти

Автор світоглядного дискурсу  “Право на життя”.

Нагороди

Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка

Заслужений Юрист України

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!