Гончаров Володимир Вікторович

Посада: доцент кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: volodymyr.goncharov@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

філософія права, права людини та їх захист.

Курси

Публікації

 

 1. Гончаров В.До питання про функціональне тлумачення змісту юридичних норм / В. Гончаров // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. – Одеса: Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 50. – С. 270–275.
 2. Гончаров В.Американська оригіналістична теорія тлумачення юридичних норм і сучасність / В. Гончаров // Право України. – 2010. – № – С. 142–147.
 3. Гончаров В. Ігрова семантика в правотлумачних дослідженнях / В. Гончаров // Вибори та демократія. – 2010. – № 1. – С. 34–46.
 4. Гончаров В. До питання про зміст юридичної норми як об’єкт її тлумачення (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) / В. Гончаров // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Сер.юрид. – 2010. – Вип. – С. 3–11.
 5. Гончаров В. Методологія тлумачення юридичних норм у світлі граматології / В. Гончаров // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № – С. 257–264.
 6. ГончаровВ.До питання про динамічне тлумачення в практиці Конституційного Суду України / В. Гончаров // Вибори та демократія. – 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 39–46.
 7. Гончаров В. До питання про значення (смисл) юридичної норми / В. Гончаров // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 4. – С. 99–102.
 8. Гончаров В. Офіційне динамічне тлумачення конституції: вітчизняний і зарубіжний досвід / В. Гончаров // Конституційно-правовий статус людини: можливості удосконалення в Україні : кол. монографія. – Львів : Медицина і право, 2012. – С. 58–72.
 9. Гончаров В. Проблема нормативности и правило сообразного поведения в связи с юридической герменевтикой / В. Гончаров // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Міжнар. «круглого столу» (м. Львів, 3–5 грудня 2010 р.). – Львів : Галицький друкар, 2010. – С. 128–135.
 10. Гончаров В. К вопросу о способах развития понятий (на примере официального толкования права) / В. Гончаров // ВестникТомскогогосударственногоуниверситета. Философия. Социология. Политология. – 2011. – №4 (16). – С. 81–85.
 11. Гончаров В. Модели голосования судей при осуществлениидинамическоготолкования права: отечественная юстиция и зарубежный опыт / В. Гончаров // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Міжнар. «круглого столу» (м. Львів, 9–10 грудня 2011 р.). – Львів : Галицький друкар, 2011. – С. 104–110.
 12. Гончаров В. Предмет функціонального тлумачення юридичних норм / В. Гончаров // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : зб. ст. Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О.Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копейчикова (м. Одеса, 21–22 листопада 2008 р.). – Одеса : Фенікс, 2008. – С. 288–291.
 13. Гончаров В. Співвідношення функціонального тлумачення юридичних норм з іншими способами тлумачення / В. Гончаров // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матер. XV регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 4–5 лютого 2009 р.). – Львів : Юрид. фак. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2009. – С. 6–7.
 14. Гончаров В. Людвіг Вітгенштейн та Карл Поппер: десятихвилинний спір між двома визначними філософами (у контексті філософії права) / В. Гончаров // Правова система, громадянське суспільство та держава : тези доп. Міжнар. студент. наук. конф. (24–26 квітня 2009 р.). – Львів : Юрид. фак. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2009. – С. 5–7.
 15. Гончаров В. Граматологія та методологія тлумачення юридичних норм / В. Гончаров // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матер. XVI регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 8–9 лютого 2010 р.). – Львів : Юрид. фак. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2010. – С. 8–9.
 16. Гончаров В. Логічні засоби динамічного тлумачення юридичних норм / В. Гончаров // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : тези доп. IX Міжнар. студент.-аспірант. наук. конф. (14–16травня 2010 р.). – Львів : Юрид. фак. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2010. – С. 40–41.
 17. Гончаров В. Динамічне тлумачення у практиці Конституційного Суду України: на шляху до реального права? / В. Гончаров // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матер. Міжнар. щоріч. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копейчикова (м. Одеса, 26–27 листопада 2010 р.) / за заг. ред. д. ю. н., проф. В. О. Тулякова. – Одеса : Фенікс, 2010. – С. 135–138.
 18. Гончаров В. Толкование права: психологический объективизм и герменевтика / В. Гончаров // Проблема правосубъектности: современны интерпретации : матер. Международ. науч.-практ. конф. (г. Самара, 25 февраля 2011 г.). – Cамара : Самар. гуманитарная акад., 2011. – Вып. 9. – С. 66–71.
 19. Гончаров В. Конформне тлумачення Конституції – «українське ноу-хау» / В. Гончаров // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : тези доп. Х Міжнар. студент.-аспірант. наук. конф. (6–8 травня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 26–27.
 20. Гончаров В. Проективність юридичних норм та логічні підвалини динамічного тлумачення / В. Гончаров // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матер. XVIІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26–27 січня 2012 р.). – Львів : Юрид. фак. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2012. – С. 7–8.
 21. Гончаров В. Антропологія права: черговий щорічний міжнародний «круглий стіл» у Львові / В. Гончаров // Вісник академії правових наук України. – 2010. – № 4. – С. 305-310.
 22. Гончаров В.В. Толкование права: психологический объективизм и герменевтика / В.В. Гончаров // Проблема правосубъектности: современные интерпретации : матер. международ. науч.-практ. конф. 25 февраля 2011 года, Самара. Вып. 9. — Cамара : Самар. гуманит. акад., 2011. – С. 66-71.
 23. Рабінович П., Гончаров В. Конституція України як «живий інструмент» (у світлі офіційного перетлумачення її положень) / П. Рабінович, В. Гончаров // Юридичний вісник України. – 2011. – № 23 (831). – С. 5.
 24. Рабінович П., Гончаров В. Охорона Конституції України засобами конституційного судочинства / П. Рабінович, В. Гончаров // Право України. – 2011. – № 6. – С. 105-112.
 25. Рабінович П., Гончаров В. Перегляд Конституційним Судом України власних правових позицій як засіб охорони функцій Основного Закону / П. Рабінович, В. Гончаров // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – С. 147-153.
 26. Рабінович П., Гончаров В. Конституція України як «живий інструмент» відображення та врегулювання соціальних змін (у світлі практики вітчизняного конституційного судочинства) / П. Рабінович, В. Гончаров // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 2. – С. 3-14.
 27. Гончаров В. Міжнародний круглий стіл з антропології права: львівська традиція / В. Гончаров // Право України. – 2011. – № 2. – С. 320-323.
 28. Honcharov V. VII International Round Table of Law Anthropology in Lviv: Tradition Continuation // Law of Ukraine. – – № 1-2. – P. 974-977.
 29. Гончаров В. VII Международный круглый стол по антропологии права во Львове: продолжение традиции / В. Гончаров // Право Украины. – – № 1-2. – С. 420-424.
 30. Гончаров В. Львів в епіцентрі антрополого-правових дебатів / В. Гончаров // Вісник академії правових наук України. – 2012. – № 1. – С.259-263.
 31. Гончаров В. Міжнародний круглий стіл з антропології права у Львові: продовження традиції / В. Гончаров // Право України. – 2012. – № 1-2. – С. 518-521.
 32. Гончаров В. Модели голосования судей при осуществлениидинамическоготолкования права: отечественная юстиция и зарубежный опыт / В. Гончаров // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Міжнар. «круглого столу» (м. Львів, 9–10 грудня 2011 р.). – Львів : Галицький друкар, 2012. – С. 115-121.
 33. Гончаров В. Офіційне динамічне тлумачення конституції: вітчизняний і зарубіжний досвід / В. Гончаров // Конституційно-правовий статус людини: можливості удосконалення в Україні : кол. монографія. – Львів : Медицина і право, 2012. – С. 58-72.
 34. Гончаров В. Подія у науковому житті країни: VII Міжнародний «круглий стіл» з антропології права (Львів) / В. Гончаров // Філософія права і загальна теорія права. – 2012. – № 1. – С. 281-282.
 35. Гончаров В. Проективність юридичних норм та логічні підвалини динамічного тлумачення / В. Гончаров // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XVІІІ регіональної науково-практичної конференції (юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 26-27 січня 2012 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 6-7.
 36. Гончаров В. Злоупотребление правом как злоупотребление смыслом (попыткапреодоленияюридическойантиномии / В. Гончаров // Проблема правосубъектности: современные интерпретации : матер. Международ. науч.-практ. конф. (г. Самара, 24 февраля 2012 г.). – Cамара : Самар. гуманитарная акад., 2012. – Вып. 10. – С. 58–63.
 37. Гончаров В. Офіційне динамічне тлумачення конституції: вітчизняний і зарубіжний досвід / В. Гончаров // Конституційно-правовий статус людини: можливості удосконалення в Україні : кол. монографія. – Львів : Медицина і право, 2012. – С. 58-72.
 38. Гончаров В. Межі еволюційного тлумачення конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / В. Гончаров // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина: збірник наукових статей та тез наукових повідомлень за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2012 р.). – Полтава: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Полтавський юридичний інститут, 2012. – С. 40-43
 39. Гончаров В. Безответственность интерпретатора в контексте традиционнойтеориитолкованияправовых норм / В. Гончаров // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Міжнар. «круглого столу» (м. Львів, 7–8 грудня 2012 р.). – Львів : Галицький друкар, 2013. – С. 120-131.
 40. Гончаров В.В. Динамічне тлумачення юридичних норм / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України / Редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія І. Дослідження та реферати. – Вип. 27. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 252 с.
 41. Гончаров В. Безответственность интерпретатора в контексте традиционнойтеориитолкованияправовых норм / В. Гончаров // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : ст. учасн. восьмого Міжнар. «круглого столу» (м. Львів, 7-8 груд. 2012 р.). – Львів: Галицький друкар, 2013. – С. 120 – 131.
 42. Гончаров В. Ще раз про юридичну природу рішень Конституційного Суду України / В. Гончаров // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 2 (73). – С. 126–132.Гончаров В. «Overruled» : перегляд Європейським судом з прав людини власних рішень / В. Гончаров // ІІ Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини : Матеріали (м. Львів, 29 листопада – 1 грудня 2013 року). – Львів: Край, 2013. – С. 33–44.
 43. Майбутнє Європейського суду з прав людини (Інтерлакенська,Ізмірська, Брайтонська декларації) / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України / редкол.: В.В. Гончаров, Т.Т. Полянський, П. М. Рабінович (голов. ред.). – Серія ІI.Коментарі прав та законодавства. – Вип. 12. – Львів : Сполом, 2013. – 56 с.
 44. Рабінович П. Захист прав і правова допомога: проблеми конституційно-судової інтерпретації / П. Рабінович, Д. Гудима, В. Гончаров // Конституційна асамблея: політико-правові аспекти діяльності. Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів. Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі». – 2013. – № 5 (14) – С. 43 – 49.
 45. Рабінович П. Вільний вибір захисника своїх прав (проблеми офіційної інтерпретації статті 59 Конституції України) / П. Рабінович, Д. Гудима, В. Гончаров, О. Луців // Право України. – 2013. – № 3-4. – С. 376 – 384.
 46. Гончаров В. «Менять не меняя»: к вопросу о соотношении статического и динамического толкования правовых норм / В. Гончаров // Проблемы методологии и философии права : сборник статей международного круглого стола. 28 февраля 2014 года, г. Самара / подобщ. ред. С.Н. Касаткина. – Самара, Самар. гуманит. акад., 2014. – С. 64–77.
 47. Гончаров В. Від старої теорії тлумачення до нової: основні виклики та рішення / В.Гончаров // Філософія права і загальна теорія права. – 2014. – № 1-2. – С. 53–70.
 48. Гончаров В. Постанова про звільнення Ю. Тимошенко : спроба юридичного аналізу в непростих політико-правових умовах / В. Гончаров // Актуальні питання конституційного права в сучасних умовах суспільного та державного розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 11 березня 2014 р. – Львів: Центр конституційних ініціатив, 2014. – С. 6–10.
 49. Гончаров. Зловживання смислом: на шляху до подолання юридичної антиномії / В. Гончаров, Т. Полянський // Антропологія права: філософський та юридичнийвиміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників ювілейного Х Міжнародного круглого столу (м. Львів, 12 – 13 грудня 2014 року): У 2-х частинах. − Львів :ГалицькаВидавничаСпілка, 2015. – Частина І. – С. 137-148.
 50. Гончаров В. Презумпція про права людини та презумпція конституційності нормативних актів / В. Гончаров // Право України. – 2015. – № 2. – С. 175-185.
 51. Велика українська юридична енциклопедія у 20 томах. Том 3: Загальна теорія права. – Харків, «Право», 2017. – 952 с. (Особистий внесок доц. Гончарова В. В. 0,25 друк. арк.; С.108, 719, 735, 785, 787).
 52. Гончаров В. Дія в часі судових рішень прецедентного характеру у практиці Європейського суду з прав людини / В. Гончаров // Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри: Статті учасників І Міжнародного круглого столу (м. Львів, 28 — 29 жовтня 2016 року). — Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2017. – С. 65-75.
 53. Гончаров В., Верланов С. Верховенство права та обмежування соціально-економічних прав людини / В. Гончаров, С. Верланов // Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри: Статті учасників І Міжнародного круглого столу (м. Львів, 28 — 29 жовтня 2016 року). — Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2017. — С. 47-52.
 54. Гончаров В., Гудима Д. Філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри прав людини: новий цикл круглих столів у Львові // Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри: Статті учасників І Міжнародного круглого столу (м. Львів, 28 — 29 жовтня 2016 року). — Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2017. – С.5-8.
 55. Гончаров В. В. Еx tunc v. ex nunc: проблема дії в часі судових рішень прецедентного характеру у практиці Європейського суду з прав людини / В. Гончаров // Право України. – 2017. – № 4. – С. 76-85.
 56. Гончаров В. В. Витоки верховенства права: досвід Стародавніх Афін / В. В. Гончаров // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2019. – № 1. – С. 17–25.
 57. Гончаров В. В. Методологія дослідження верховенства права: поелементний та інтегральний підходи / В. В. Гончаров // Актуальні проблеми політики – 2018. – Вип. 61. –С. 33–44.
 58. Гончаров В. В. “Rule of Law” та “Due Process”: порівняльно-правовий аналіз / В. В. Гончаров // Право та інновації. – 2019. – № 3 (23). – С. 14–22.
 59. Гончаров В. В. Конституційний Суд України між правом та політикою: критичний аналіз матеріалів справи щодо Указу Президента України № 303/2019 / В. В. Гончаров // Science Rise: Juridical Science. – 2019. – № 1. – С. 17–28.
 60. Гончаров В. В. Правова визначеність та її понятійне осмислення / В. В. Гончаров // Національний та міжнародний правопорядок: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Рівне, 18-19 квітня 2019 р. – Рівне: Демократичні ініціативи, 2019. – С. 13–17
 61. Гончаров В. В. Легітимні очікування в системі гарантій верховенства права / В. В. Гончаров // Право і держава: сучасні пріоритети: Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 15-16 травня 2019 р. – Луцьк, 2019. – С. 17–20.
 62. Гончаров В. В. Передбачуваність правозастосування: до проблеми визначення формальних і змістовних показників / В. В. Гончаров // Право, економіка, політика: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 13-14 травня 2019 р. – К.: КПТ, 2019. – С. 11–14.
 63. Гончаров В. В. Доктрина політичного невтручання у практиці Конституційного Суду України / В. В. Гончаров // Трансформації конституційного права України в умовах європейської інтеграції : матер. ІІІ Міжнар. наук-практ. конференції 8-9 серпня 2019 р., м. Одеса. – Одеса: Прайм-П, 2019. – С. 18–22.

Переклади

 1. Гест С. Єдність і смисл у теорії права Рональда Дворкіна / С. Гест ; [пер. з анг. В. Гончарова] // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 354 – 369.
 2. Честнов І. Універсальність права в контексті культурного релятивізму / І. Честнов ; [пер. з рос. В. Гончарова] // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 183 – 190.
 3. Кірсте С. Право людини на демократію як наріжний камінь права / С. Кірсте ; [пер. з анг. В. Гончарова] // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. – С. 51 – 72.
 4. Поґґе Т. Чи порушуємо ми права бідних у світі? / Т. Поґґе ; [пер. з анг. В. Гончарова] // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. – С. 94
 5. Кирсте С. Право человека на демократиюкаккраеугольныйкамень права / С. Кирсте [пер. с анг. В. Гончарова] // Правоведение. – 2013. – № 6. – С. 35–57.
 6. Раз Дж. Інтерпретація без витягу змісту / Дж. Раз // Філософія права і загальна теорія права. – 2014. – № 1-2. – С. 17–35.

 

Біографія

Кандидат юридичних наук, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, старший науковий співробітник Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.

Закінчив юрид. ф-т Львів. ун-ту (2008), аспірантуру Львів. ун-ту (2011). Магістр права (2008). З 2011 асистент кафедри конституційного права, а з наступного року – основ права України. У 2012 році захистив дисертацію наздобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Офіційне тлумачення юридичних норм як засіб встановлення і трансформації їх змісту”. У 2014 році був обраний на посаду доцента кафедри основ права України.

Брав участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ за напрямком “Філософія прав людини” (HESP ReSET, 2010–12).

Автор бл. 70 наукових праць.

Нагороди

26.12.2017 р. – грамота юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка “За багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності”.

01.03.2018 р. – почесна грамота НДІ державного будівництвата місцевого самоврядування НАПр України “За вагомий особистий внесок у забезпеченні розвитку юридичної науки, значні трудові досягнення та високий професіоналізм”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!