Бакалавр

Навчальні плани
Галузь знань 0304 “Право”
Напрями підготовки:

Право (081)

Освітній ступінь: Бакалавр права

начальний план 2016 денна

робочий навчальний план_Б 16-17

ДОДАТОК 1 2016-17 випуск ЕК

ДОДАТОК 2 2016-17 випуск ЕК

освітня програма бакалавра

для першого курсу денної та заочної форми навчання

для другого курсу денної та заочної форми навчання

Додатковий-договір-бакалаври