Найда Анатолій Іванович

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: anatoliy.nayda@lnu.edu.ua

Курси

Біографія

20.02.1945, Київ

Закінчив медичний факультет Львівського державного медичного інституту (1968).

Працював:  Лікар, головний лікар Ново-Кропивницької дільничної лікарні Дрогобицького району Львівської області (1968-69) ; аспірант  (1969-72), асистент кафедри (курса) судової медицини ( з 1973 р), зав.курсом судової медицини кафедри патологічної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, міський судово-медичний експерт Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи ( з 1973 р.) до 2010 року. Доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Ів. Франка ( з 1983).

Кандидат медичних наук  (1973 ). доцент (1999). З 1995 року присвоєна вища кваліфікаційна категорія за фахом судово-медична експертиза.

Напрями наукових досліджень: Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Історія становлення судової медицини в Галичині, танатологія, судово-медична експертиза вогнестрільних ушкоджень та інших  видів  травм,  отруєнь наркотичними та психотропними речовинами.

Основні праці:

 

1.Становление и развитие судебно-медицинской службы во Львовской области за последние 55  лет (тезы). В зб.: Актуальные вопросы судебной экспертизы”. Харьков, 1998.

2. Становлення і розвиток судової медицини на теренах Львівщини (стаття). Львів: Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. 2000. Вип. 35.

3. Раптова смерть при алкогольній кардіоміопатії. В наук.-практ.журн. “Практична медицина”. Львів. 2000.

4. Судово-медична експертиза в Україні: проблеми судової медицини в судочинстві. В сб. “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. Матеріали VШ регіон.наук-практ. конф., Львів, 2002.

5.Патоморфологічні аспекти раптової смерті від алкогольної кардіоміопатії в Львівській області. Галицький лікарський вісник, Т.10. № 4, Ів.-Франківськ, 2003.

6. Професійні правопорушення медичних працівників за новим кримінальним законодавством України. В сб.:”Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”, Матеріали Х регіон. наук.-практ.конф. Львів, 2004.

7. Судово-медична експертиза раптової смерті. Вісник Львів. ун-ту, Серія юридична, 2004. Вип.40.

8. Судово-медична експертиза тяжких та смертельних вогнестрільних поранень гумовими та еластичними кулями при пострілах спецзасобів несмертельної дії. В сб.: Актуальні питання та перспетиви розвитку судової медицини та криміналістики. Матеріали міжн. наук.-практ.конфер. Харків, 2006.

9.Особливості судово-медичного дослідження при отруєнні амфетаміном або його похідними. В сб: Актуальні питання та перспективи розвитку судової медицини та криміналістики. Матеріали міжн. наук-практ. конфер. Харків, 2005.

10. Методологія судово-медичної та медико-криміналістичної експертизи вогнестрільної травми. В сб.:” Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості. Матеріали міжн. наук.-практ. конфер. Част.2. Львів,  2005.

11. Історія судової медицини Львівщини і передумови її розвитку в судочинстві України (теоретичний аспект). В кн.: Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Мат-ли 1   всеукр. наук-практ. кон-ції 19-20 квітня 2007 р. Львів, 2007.

12. Судова медицина, медичне законодавство. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих навчальних закладів Ш-1У рівнів акредитації. Київ. 2008.

13..   Особливості  вогнепальних ушкоджень голови і тулуба людини еластичними кулями із досвіду експертної практики. Український медичний альманахю 2009,том 12, № 4 С. 180-181. (Співавтори Сулоєв К.М., Войченко В.В.)

14.  Окремі аспекти судово-медичної танатології. В зб.: «Проблеми людської вітальності в філософії і медицині.» Львів – 2010. С.43-45.( співавтор Малик О.Р.)

15.  Філософські уявлення, історичні традиції та культорологічні особливості сприйняття смертію Вісник Львів. Ун-ту. Серія юрид. 2011. Вип. 53. С. 36-44 (співавтор Малик О.Р.)

16.  Дискусійні пмтання стосовно «За» чи «Проти» легалізації ейтаназії. В зб.: Матеріали ХІУ конгресу світової федерації лікарських товариств. 04-06.10.2012 року м. Донецьк. Донецьк-Київ-Чікаго. 2012. С. 36. (співавтор  Малик О.Р.)

17. Теоретичні основи терміну «смерть» і наукова медична класифікація її форм.В зб.: «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» Мат-ли  ХУШ регіон. наук.-практ. конференції (6-27 січня 2012 р.) Львів : 2012. с.379-381  Співавтор- Малик О.Р.

18.  Еволюція терміну «смерть», смертність внаслідок серцево-судинної патології (судово-медичне дослідження).В зб.: наукових праць. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів: 2012. Випуск 55. с.303-315   Співавтор- Малик О.Р.

19. «За» і «проти» легалізації еутаназії.Медичне право. 2012, №10(11). С.55-65 Співавтор- Малик О.Р.

20. Судова медицина : [комплексний навч. посіб.]/ А.І.Найда, О.Р.Малик; за ред.. В.Т.Нора. – К.:Атака, 2012. – 272 с.

21. ЕЙТАНАЗІЯ:правова сторона проблема легалізації.  В зб.: «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» Мат-ли  ХІХ звітної наук.-практ. конференції (7-8 лютого  2013 р.) Львів : 2013. с.354-357  Співавтор- Малик О.Р.

22. Судова  медицина та психіатрія. Метод.вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи татестів для студентів напрямку підготовки 6.030401 «Правознавство» денної та заочної форми навчання. Львів: Видавництво ЛКА, 2012. –  190 с.

23. Найда А.І. Судова медицина. Розширені тези лекцій і стандартизований контроль знань [Текст] : навч. Посібник. / А.І Найда, О.Р.Малик. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 172 с. 24.

24. Смертність унаслідок етиленгліколемю Найда з спіавторами. В мат-лах ХУ конгресу СФУЛТ. Чернівці. 2014. С. 432-433

25. Смерть унаслідок пострілу з близької дистанції з пневматичної зброї. В мат-лах ХУ конгресу СФУЛТ. Чернівці. 2014. С. 433-434.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!