Вибіркові навчальні дисципліни

Тимчасове положення про порядок вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Розподіл студентів на групи  ВНД:

ВНД групи 2 курс 1 сем

ВНД групи 3 курс 1 сем

ВНД групи 4 курс 1 сем

ДВВС 20-21 н.р.

Розподіл по групах студентів 3 курс (на базі молодшого спеціаліста)

ДВВС 1-й семестр 2020-2021

Розподіл студентів англійська юридична мова 4 курс: 

Посилання

Розподіл студентів англійська юридична мова 3 курс: 

Раду

Мисик

Максимук

Кузнецова

Гриня

Арцишевська

 

3 семестр

Назва предмету Викладач
1 Спадкове право Кравчик М.Б.
2 Інтернет право Тарасенко Л.Л.
3 Конституційне право зарубіжних країн Рабінович С. П.
4 Службове право Янюк Н.В.
5 Правова соціологія Настасяк І. Ю.
6 Захист прав дитини: історико-правовий аспект» Ригіна О.М.
7 Юридичне документування Левицька Н.О.
8 Права людини та їх захист в Україні Гончаров В.В.
9 Основні тенденції розвитку зарубіжних державностей і права у Новий та Новітній період Тищик Б.Й.
10 Історія ораторського мистецтва юристів Бойко І.Й.
11 Історія кримінальних покарань в Україні (ІХ-ХХ ст.) Бойко І.Й.
12 Сталінські репресії в Україні: наслідки та правова оцінка Кольбенко А.В.
13 Дотримання прав людини в процесі кримінального переслідування: історично-правові аспекти Федущак-Паславська Ганна
14 Гендерна рівність та права жінок Паславська Наталя Тарасівна

 

4 семестр

Назва предмету Викладач
1 Особисті немайнові права: питання теорії та практики Паєнок А.О.
2 Речове право Мартин В.М.
3 Органи кримінальної юстиції Багрій М. В., Баєва Н. П.,  Мурадов В. В., Максимишин Н. М.
4 Конституційно-процесуальне право Бориславський Л. В.
5 Соціальне страхове право Стрепко В. Л.
6 Охорона прав учасників дорожнього руху Решота В.В.
7 Адміністративні послуги: організаційно-правові аспекти Хлібороб Н.Є.
8 Захист від дискримінації в Україні Гончаров В.В.

5 семестр

Назва предмету Викладач
1 Інформаційне право Самагальська Ю.Я.
2 Господарське право Цікало В.І.
3 Юридичні особи Клапатий Д.Й., Яновицька І.Я.
4 Соціальне медичне право Кульчицька О.І.
5 Право соціального забезпечення України Ласько І.М.
6 Основи декларування фізичними особами доходів та майна Ільницький О.В.
7 Митне право України Мостовий А.С.
8 Практика Європейського суду з прав людини Гудима Д.А., Дудаш Т.І.
9 Кримінально-виконавче право України Палюх Л.М., Гриниха І.М., Кондра О.Я.
10 Англійська юридична мова
Мисик Л.В., Поплавська Л.Л., Кузнєцова Л.Р., Гриня Н.О,. Савка І.В., Арцишевська А.Л.

6 семестр

Назва предмету Викладач
1 Біржове право Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
2 Сімейне право Дякович М.М., Лепех С.М., Верес І.Я.
3 Англо-американська правова система: історія та тенденції розвитку у XX ст. Моряк-Протопопова Х. М.
4 Міграційне право Бедрій М.М.
5 Банківське право Ільницький О.В.
6 Polskie prawo karne (materialne) Бурдін В.М.
7 Кримінологія Шуп’яна М.Ю., Леськів С.Р., Крикливець Д.Є., Гордієнко В.В.
8 Конституційна конфліктологія Кобрин В.С.
9 Податкове право Полянський Т.Т.
10 Англійська юридична мова Мисик Л.В., Поплавська Л.Л., Кузнєцова Л.Р., Гриня Н.О,. Савка І.В., Арцишевська А.Л.

7 семестр

Назва предмету Викладач
1 ІТ право Тарасенко Л.Л.
2 Цивільно-правові способи захисту прав споживачів в Україні Яновицька Г.Б.
3 Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб Бориславський Л. В.
4 Техніко-технологічні аспекти юридичного нормотворення в Україні Косович В.М.
5 Кримінально-правові ризики здійснення господарської діяльності в Україні (мова викладання АНГЛІЙСЬКА) Денькович О.І.
6 Cпортивне право Ригіна О.М.
7 Політологія Коваль А.Ф.
8 Історія української політико-правової думки Коваль А.Ф.
9 Історія формування європейської та української адвокатури Коваль А.Ф.
10 Історія політичних і правових вчень Коваль А.Ф.
11 Провадження у справах про адміністративні правопорушення Гудз Б.Д.
12 Енергетичне право Паславська Н.Т.
13 Антикорупційне законодавство: адміністративно-правовий аспект Янюк Н.В.
14 Електронне урядування Хлібороб Н.Є.
15 Судова медицина Найда А.І.
16 Ефективна аргументація в кримінальному праві Марін О.К.
17 Земельне право України Федорович В.І.
18 Логіка правового мислення Семків В.О.
19 Податкове право ЄС Полянський Т.Т.
20 Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу Джох Р.В.
21 Митні платежі: порядок справлянн Мостовий А.С.
22 Енергетичне право Паславська Н.Т.
23 Англійська юридична мова Мисик Л.В., Гриня Н.О., Кузнєцова Л.Р., Максимук В.М., Девлиш І.А..

8 семестр

Назва предмету Викладач
1 Порівняльне корпоративне право Гладьо Ю.О., Суханов М.О.
2 Правове регулювання окремих галузей господарської діяльності Цікало В.І.
3 Правове регулювання здійснення публічних закупівель Гнатів О.М.
4 Договірне право Герц А.А.
5 Правове письмо Ничка Ю. В.
6 Права людини та Інтернет Ничка Ю. В.
7 Ювенальне право Левицька Н.О.
8 Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві Труш М.І.
9 Трансфертне ціноутворення Джох Р.В.
10 Кримінальне право держав – членів Європейського Союзу Сенько М.М.
11 Судова психіатрія Найда А.І.
12 Юридична психологія Мазур М.Р., Жолнович І.В.
13 Способи і форми прийняття рішення: юридичний і психологічний аспекти Федущак-Паславська Ганна
14 Право екологічної безпеки Чопко  Х. І., Барабаш Н. П.
15 Лісове право України Чопко  Х. І.
16 Критичне юридичне мислення Шандра Р.О.
17 Господарське процесуальне право України Сеник С.В., Богдан Й.Г.
18 Адміністративне судочинство України Труш М.І.
19 Англійська юридична мова Мисик Л.В., Гриня Н.О., Кузнєцова Л.Р., Максимук В.М., Девлиш І.А..


Загальноуніверситетські дисципліни

Назва предмету Викладач
1 Захист цивільних прав та інтересів фізичних осіб Романів В.Я.
2 Ораторське мистецтво Бойко І.Й.
3 Правове регулювання сімейних відносин Верес І.Я.
4 Договори про передання майна у користування Гнатів О.М.
5 Демократія: від теорії до практики Чорненький В.І., Кобрин В.С.
6 Юридичний самозахист Шандра Р.С.
7 Право власності Яворська О.С.
8 Правові аспекти створення та захисту приватного бізнесу Шандра Р.С.

Процедура обрання факультетських вибіркових дисциплін

1) Ознайомтеся з переліком вибіркових дисциплін та змістом їхніх силабусів (вказано вище)

2) Зробіть свій вибір

3) Роздрукуйте та заповніть бланк заяви про обання вибіркових дисциплін

4) Заповнені заяви староста академічної групи збирає і передає до 20 лютого у 215 кабінет

5) Друга хвиля обрання дисциплін проходитиме в період з 21 по 27 лютого (студенти, які вибрали дисципліни, на які записалися менше 25 осіб, переобиратимуть з дисциплін, на які записалося 25 і більше осіб)

заява на вибіркові на 4 курс 20-21 н.р. 2 хвиля

заява на вибіркові на 3 курс 20-21 н.р. 2 хвиля

заява на вибіркові на 2 курс 20-21 н.р. 2 хвиля

1 хвиля 3 курс

1 хвиля 4 курс