Вибіркові навчальні дисципліни

Загальноуніверситетські вибіркові дисципліни (ДВВС)

Подаємо перелік обраних кожним студентом на 2021/2022 навчальний рік загальноуніверситетських вибіркових дисциплін.

ДВВС 21-22 н.р.

 

Тимчасове положення про порядок вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Розподіл студентів на групи  ВНД:

2 курс 2 семестр групи ВНД

3 курс 2 семестр групи ВНД

4 курс 2 семестр групи ВНД

ДВВС 20-21 н.р.

Розподіл студентів англійська юридична мова 4 курс: 

Посилання

Розподіл студентів англійська юридична мова 3 курс: 

Раду

Мисик

Максимук

Кузнецова

Гриня

Арцишевська

Вибіркові навчальні дисципліни на 2021-2022 навчальний рік. 

3 семестр

Назва предмету Викладач
1 Спадкове право Кравчик М.Б.
2 Інтернет-право Тарасенко Л.Л.
3 Конституційне право зарубіжних країн Рабінович С. П., Слюсарчук Х. Т.
4 Службове право Янюк Н.В.
5 Правова соціологія Настасяк І. Ю.
6  Юридичне документування Левицька Н.О.
7 Основні тенденції розвитку зарубіжних державностей і права у Новий та Новітній період. Тищик Б.Й.
8 Дотримання прав людини в процесі кримінального переслідування: історично-правові аспекти Федущак-Паславська Г. М.
9 Розвиток ораторського мистецтва для юристів Бойко І.Й.
10 Розвиток кримінальних покарань в Україні (9-20 століття) Бойко І. Й.
11 Права людини та їх захист в Україні Гончаров В. В.

 

4 семестр

Назва предмету Викладач
1 Особисті немайнові права: питання теорії та практики Паєнок А.О.
2 Речове право Мартин В.М.
3 Органи кримінальної юстиції Багрій М. В., Баєва Н. П.,  Мурадов В. В., Максимишин Н. М.
4 Конституційно–процесуальне право України Бориславський Л. В.
5 Соціальне страхове право Стрепко В. Л.
6 Захист цивільних прав та інтересів фізичних осіб Гнатів О.М.
7 Адміністративні послуги Хлібороб Н.Є.
8 Захист прав людини Судом Європейського Союзу Добрянський С.П.
9 Правові засади інтеграції України до Європейського Союзу: проблеми та перспективи Добрянський С.П.
10 Вступ до практики Європейського суду з прав людини Дудаш Т.І.
11 Розвиток кодифікаційної думки в європейських державах Моряк-Протопопова Х.М.
12 Ювенальне право Левицька Н.О.
13 Захист від дискримінації в Україні Гончаров В. В.
14 Захист прав учасників дорожнього руху Решота В.В.

 

5 семестр

Назва предмету Викладач
1 Інформаційне право Самагальська Ю.Я., Суханов М.О.
2 Господарське право Цікало В.І.
3 Юридичні особи Грущинська Н.І.
4 Соціальне медичне право Кульчицька О.І.
5 Право соціального забезпечення України Ласько І.М.
6 Основи декларування фізичними особами доходів та майна Ільницький О.В.
7 Митне право України Мостовий А.С.
8 Практика Європейського суду з прав людини Гудима Д.А., Дудаш Т.І.
9 Виборче право Кобрин В.С., Дубас В.В.
10 Кримінальна відповідальність за політичні злочини в Українській РСР (1917-1991) Кольбенко А.В.
11 Історія української політичної та правової думки Коваль А.Ф.
13 Захист прав дитини: історико-правовий аспект Ригіна О.М.
14 Міграційне право Бедрій М.М.
15 Цивілістична термінологія Ромовська З. В.
16 Кримінально-виконавче право України Палюх Л.М., Бондарчук Р. О.
17 Англійська юридична мова Мисик Л.В., Гриня Н.О., Кузнєцова Л.Р., Максимук В.М., Девлиш І.А..

 

6 семестр

Назва предмету Викладач
1 Біржове право Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
2 Сімейне право Дякович М.М., Лепех С.М., Верес І.Я.
3 Юридичні інновації Хлібороб Н.Є.
4 Банківське право Ільницький О.В.
5 Polskie prawo karne (materialne)

(Польське кримінальне право (матеріальне))

Бурдін В.М., Моряк-Протопопова Х.М.
6 Кримінологія Шуп’яна М.Ю., Леськів С.Р., Крикливець Д.Є., Гордієнко В.В.
7 Конституційна конфліктологія Кобрин В.С.
8 Податкове право Полянський Т.Т.
9 Креативне право Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
10 Становлення та розвиток міжнародної правосуб’єктності України Шевчук Л. Е.
11 Відповідальність за порушення митних правил в Україні Мостовий А.С.
12 Англійська юридична мова Мисик Л.В., Гриня Н.О., Кузнєцова Л.Р., Максимук В.М., Девлиш І.А..

 

7 семестр

Назва предмету Викладач
1 ІТ право Тарасенко Л.Л.
2 Цивільно-правові засоби захисту споживачів в Україні Яновицька Г.Б.
3 Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб в Україні Бориславський Л. В.
4 Техніко-технологічні аспекти юридичного нормотворення в Україні Косович В.М.
5 Спортивне право Ригіна О.М.
6 Розвиток інституту адвокатури в Україні Коваль А.Ф.
7 Провадження у справах про адміністративні правопорушення Гудз Б.Д.
8 Розрахунки в цивільному обороті Гнатів О.М.
9 Судова медицина Найда А.І.
10 Ефективна аргументація в кримінальному праві Марін О.К.
11  Земельне право України Федорович В.І.
12 Логіка правового мислення Семків В.О.
13 Податкове право ЄС Полянський Т.Т.
14 Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу Джох Р.В.
15 Юридична психологія Мазур М.Р., Жолнович І.В.
16 Представництво інтересів заявника в Європейському суді з прав людини Гудима Д.А.
17 Англо-американська правова система: історія та тенденції розвитку у XX ст. Моряк-Протопопова Х. М.
18 Адміністративна відповідальність за порушення антикорупційного законодавства Янюк Н.В.
19 Гендерна рівність та права жінок Паславська Н. Т.
20 Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві Труш М.І.
21 Англійська юридична мова Мисик Л.В., Гриня Н.О., Кузнєцова Л.Р., Максимук В.М., Девлиш І.А..

8 семестр

Назва предмету Викладач
1 Порівняльне корпоративне право Гладьо Ю.О., Суханов М.О.
2 Правове регулювання окремих галузей господарської діяльності Юркевич Ю.М.
3 Правове регулювання здійснення публічних закупівель Гнатів О.М.
4 Договірне право Герц А.А.
5 Правове письмо Ничка Ю. В.
6 Енергетичне право Паславська Н.Т.
7 Трансферне ціноутворення Джох Р.В.
8 Судова психіатрія Найда А.І.
9 Практика Верховного Суду: особливості її формування, застосування та пошуку Гудима Д.А.
10 Способи і форми прийняття рішення: юридичний і психологічний аспекти Федущак-Паславська Г. М.
11 Право екологічної безпеки Чопко  Х. І.
12 Лісове право України Чопко  Х. І.
13 Критичне юридичне мислення Шандра Р.С.
14 Розвиток інституту демократії у сучасних правових концепціях Коваль А. Ф.
15 Господарське процесуальне право України Сеник С.В., Богдан Й.Г.
16 Європейські моделі корпоративного управління Гладьо Ю.О.
17 Criminal risks for business practices in Ukraine (Кримінально-правові ризики господарської діяльності в Україні) Денькович О. І.
18 Кримінальне право держав – членів Європейського Союзу Сенько М.М.
19 Англійська юридична мова Мисик Л.В., Гриня Н.О., Кузнєцова Л.Р., Максимук В.М., Девлиш І.А..

 

Загальноуніверситетські дисципліни

Назва предмету Викладач
1 Ораторське мистецтво Бойко І.Й.
2 Європейське міграційне право (англомовний курс) Решота В.В.
3 Правове регулювання сімейних відносин Верес І.Я.
4 Договори про передання майна у користування Гнатів О.М.
5 Демократія: від теорії до практики Чорненький В.І., Кобрин В.С.
6 Юридичний самозахист Шандра Р.С.
7 Правове регулювання відносин власності в Україні Яворська О.С.
8 Правнича політологія Семків В.О.
9 Основи адміністративного права України Гудз Б.Д.
10 Європейські стандарти права на приватність Дудаш Т.І.
11 Права людини на Інтернет Ничка Ю.В.
12 Становлення і розвиток міського права в країнах Європи та Україні Кобилецький М.М.

Організаційно-правове забезпечення органів публічної влади (обирають 5 з 10)

Назва предмету Викладач
1 Децентралізація публічної влади Гураль П.Ф.
2 Конституційний практикум із верховенства права Рабінович С.П.
3 Практичний конституціоналізм Бориславська О.М.
4 Конституційна юстиція Різник С.В.
5 Конституційні основи взаємодії держави з громадянським суспільством Заяць І.Я.
6 Система стримувань і противаг в Україні Мочульська М.Є.
7 Конституційно-правова відповідальність глави держави, члена парламенту та уряду Бориславський Л.В.
8 Організаційно-правова діяльність ОМС Бедрій Р.Б.
9 РНБО і захист конституційного ладу Кобрин В.С.
10 Виборчі системи України Чорненький В.І.

 Права людини та їх юридичне забезпечення (обирають 5 з 10)

Назва предмету Викладач
1 Загальна теорія прав людини
2 Філософія права
3 Імплементація міжнародних стандартів прав людини в Україні
4 Права людини і релігія
5 Міжнародно-судові гарантії
6 Європейські стандарти права на справедливий суд
7 Європейські стандарти свободи вираження поглядів та їх застосування в юридичній практиці
8 Європейські стандарти права на приватність
9 Правова доктрина та Верховенство права
10 Адвокат в Європейському суді з прав людини

 

Інтелектуальна власність (обирають 5 з 10)

Назва предмету Викладач
1 Договірні зобов’язання в сфері ІВ Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
2 Право інтелектуальної власності на комерційні позначення Мартин В.М.
3 Авторське право Яворська О.С.
4 Патентне право Тарасенко Л.Л.
5 Особливості судового захисту ІВ Тарасенко Л.Л.
6 Інтелектуальна власність у цифровому середовищі Тарасенко Л.Л.
7 Рекламне право Кметик-Подубінська Х.І.
8 Медіа-право Гринчак І.В.
9 Конкурентне право в ІВ Самагальська Ю.Я.
10 Селекційне право Мартин В.М.  

Корпоративне право  (обирають 5 з 10)

Назва предмету Викладач
1 Промислова власність Мартин В.М.
2 Право власності юридичних осіб Яворська О.С.
3 Правове регулювання обігу цінних паперів Яворська О.С.
4 Конкурентне право Самагальська Ю.Я.
5 Правове регулювання обігу цінних паперів Самагальська Ю.Я.
6 Судовий захист корпоративних прав Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
7 Акціонерне право Шпуганич І.І.
8 Страхове право Гладьо Ю.О.
9 Інститути спільного інвестування Гладьо Ю.О.
10 Право ТОВ Паєнок А.О.

Юридична служба у сфері соціального захисту та охорони довкілля (обирають 5 з 10)

Назва предмету Викладач
1 Право зайнятості та його роль у забезпеченні реалізації права на працю Пилипенко П.Д.
2 Юридичні гарантії захисту прав та інтересів безробітних в Україні Пилипенко П.Д.
3 Правові механізми запобігання змінам клімату Ващишин М.Я.
4 Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства Ващишин М.Я.
5 Судовий захист права громадян на соціальні страхові виплати Синчук С.М.
6 Судова практика захисту пенсійних прав громадян Синчук С. М.
7 Трудове право Європейського Союзу Рим О.М.
8 Захист трудових прав та інтересів роботодавців Рим О. М.
9 Нетипові форми зайнятості та їх правове забезпечення Парпан Т.В.
10 Правове регулювання трудових відносин державних службовців та їх соціальний захист Парпан Т.В.

Нотаріат (обирають 5 з 10)

Назва предмету Викладач
1 Договори в нотаріальній діяльності
2 Правове регулювання діяльності нотаріату
3 Проблеми застосування Сімейного кодексу України
4 Обмеження речових прав
5 Іпотечні відносини в нотаріальній практиці
6 Проблеми застосування Цивільного кодексу України
7 Захист прав та інтересів особи в суді
8 Захист в сімейному праві
9 Спадкові процедури в нотаріальній діяльності
10 Заставні відносини в нотаріальній діяльності

Господарське судочинство (обирають 5 з 10)

Назва предмету Викладач
1 Правове регулювання інвестиційної діяльності
2 Цивільно-правовий статус засновників (учасників) господарських товариств
3 Цивільно-правове регулювання електронної комерції
4 Суб’єкти господарської діяльності
5 Зовнішньоекономічні договори
6 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
7 Розгляд спорів міжнародним комерційним арбітражем
8 Захист прав учасників господарських товариств
9 Правовий захист економічної конкуренції
10 Правове регулювання надання міжнародної технічної допомоги

«Адміністративна юстиція» (обирають 5 з 10)

Назва предмету Викладач
1 Історія міського права  Кобилецький М.М.
2 Правове регулювання та функціонування державної служби Янюк Н.В.
3 Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ  Янюк Н. В.
4 Митне право України та ЄС  Мостовий А. Ф.
5 Публічне адміністрування у сфері підприємництва та бізнесу  Хлібороб Н.Є.
6 Оскарження рішень,дій та бездіяльності контролюючих органів при здійсненні податкового контролю Паславська Н.Т.
7 Правове регулювання фінансового контролю в Україні Ільницький О.В.
8 Правове регулювання бюджетних видатків в Україні Ільницький О.В.
9 Правове регулювання містобудівної діяльності Школик А. М.
10 Адміністративно-деліктне право Школик А. М.

Юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів (обирають 1 з 2)

Назва предмету Викладач
1 Теорія і практика медіації у трудових правовідносинах Буряк В. Я
2 Альтернативні способи вирішення трудових спорів Буряк В. Я

Обирають 3 з 6

Назва предмету Викладач
1 Теорія і практика медіації у трудових правовідносинах проф. Коссак В.М., доц. Михайлів М.О.
2 Альтернативні способи вирішення трудових спорів Цікало В.І.
3 Гармонізація договірного права з правом ЄС Кравчик М.Б.
4 Третейське судочинство Лемик Р.Я.
5 Теорія і практика посередництва і медіації Верес І.Я.
6 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності Михайлів М.О.

Обирають 1 з 2

Назва предмету Викладач
1 Комунікативна практика та техніка переговорів у відновному правосудді доц. Мазур М.Р
2 Охорона прав і свобод людини у публічному праві доц. Бойко В.П, к.ю.н. Слюсарчук Х.Р

Правосуддя і судове адміністрування

Обирають 1 з 2

Назва предмету Викладач
1 Судовий захист земельних прав громадян Федорович В. І.
2 Правові форми використання земель в Україні  Федорович В. І.

Обирають 2 з 4

Назва предмету Викладач
1 Проблеми теорії та практики застосування Цивільно процесуального кодексу України Сеник С.В.
2 Суб’єкти господарських процесуальних відносин Сеник С.В.
3 Виконавче провадження Угриновська О.І.
4 Позовне провадження Угриновська О.І.

Обирають 1 з 2

Назва предмету Викладач
1 Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень за правилами адміністративного судочинства Труш М.І.
2 Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ Янюк Н.В.

Обирають 1 з 2

Назва предмету Викладач
1 Провадження у контрольних судових стадіях кримінального судочинства Бобечко Н.Р.
2 Конвенційні стандарти захисту прав людини у кримінальному провадженні Шевчук М.І.

Адвокатура:

Обирають 2 з 4

Назва предмету Викладач
1 Правове регулювання співробітництва України з ЄС з питань надання міжнародної технічної допомоги  Сеник С.В.
2 Розгляд судом справ окремого провадження  Сеник С.В.
3 Житлове право  Михайлів М.О.
4 Правове регулювання співробітництва України з ЄС з питань надання міжнародної технічної допомоги  Михайлів М.О.

Обирають 1 з 2

Назва предмету Викладач
1 Захист прав та інтересів платників податків Мостовий А.С.
2 Набуття права на заняття та здійснення адвокатської діяльності Решота В.В

Обирають 1 з 2

Назва предмету Викладач
1 Застосування норм кримінального права у практиці Верховного Суду
2 Міжнародні стандарти кримінально-правової охорони прав людини

 

Обирають 1 з 2

Назва предмету Викладач
1 Діяльність адвоката-захисника у кримінальному провадженні Войнарович А.Б
2 Криміналістичне забезпечення діяльності адвоката  Фігурський В.М.

Досудове слідство

Обирають 2 з 4

Назва предмету Викладач
1 Теорія кримінально-правової кваліфікації
2 Кримінально-правова охорона власності
3 Кримінально-правова охорона особи
4 Застосування норм кримінального права у практиці Верховного Суду

Обирають 3 з 6

Назва предмету Викладач
1 Альтернативне вирішення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні Нор В.Т.
2 Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні Калужна О.М.
3 Докази і доказування у кримінальному провадженні Нор В.Т.,  Павлишин А.А.
4 Негласні слідчі (розшукові) дії Багрій М.В.
5 Криміналістична техніка в діяльності слідчого Береський Я.,О,  Мурадов В.В.
6 Забезпечення прав учасників досудового провадження Бойко В.П.

ПРОКУРАТУРА:

Обирають 3 з 6

Назва предмету Викладач
1 Теорія кримінально-правової кваліфікації
2 Сучасний механізм протидії корупції
3 Відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності
4 Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
5 Реалізація форм кримінальної відповідальності
6 Міжнародне кримінальне право

Обирають 2 з 4

Назва предмету Викладач
1 Методика підтримання публічного обвинувачення в суді Когутич І.І.
2 Організація роботи прокуратури Павлишин А.А.
3 Процес прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні Слюсарчук Х.Р.
4 Процесуальне керівництво досудовим розслідування корупційних злочинів Жолнович І.В.

Юридичне забезпечення євроінтеграції України (Литовська магістратура):

Назва предмету Викладач
1 Правові аспекти господарських договорів між підприємствами ЄС (англійською мовою)  Квіт Н.М.
2 Система юстиції та внутрішніх справ ЄС  (англійською мовою) Мазур М.Р.
3 Розвиток демократії в Україні в контексті європейської інтеграції Мочульська М. Є.
4 Правові стандарти ЄС Добрянський С. П.
5 Міжнародне договірне право Шандра Р. С.

 

Загальноуніверситетські вибіркові навчальні дисципліни для другого

(магістерського) рівня освіти

1.Правове регулювання надання репродуктивних послуг з використанням біобанків, доц. Квіт Н. М.

2.Вексельне право, проф. Якубівський І. Є.

3.Господарські договори, доц. Бек Ю. Б.

4.Гендерна рівність та права жінок, доц. Паславська Н.Т.

5.Правнича політологія, доц. Семків В. О.

6.Вступ України до Європейського Союзу: проблеми та перспективи, доц.
Добрянський С. П.

7.Політична юриспруденція в Україні, проф. Рабінович С. П.

8.Інформаційне право України та Європейського Союзу, доц. Самагальська Ю. Я.

9.Розвиток інституту демократії в сучасних правових концепціях, доц. Коваль А. Ф.

10.Історія розвитку конституціоналізму в Україні, проф. Бойко І. Й.

11.Історія європейського права, проф. Бойко І. Й.

12.Розвиток судової влади в Україні та європейських державах (порівняльно-правовий аналіз), доц. Липитчук О. В.

13.Адвокація у трудових правовідносинах – к. ю.н. Фурик І.Я.

14.Довкілля, містобудування, сталий розвиток – Шпарик Н.Я.

15.Захист персональних даних працівників –доц. Ласько І.М.

16.Організація роботи з персоналом – доц. Стасів О.В.

 

Процедура обрання факультетських вибіркових дисциплін

До уваги студентів 1-3 курсів!

10 лютого о 12 годині розпочнеться перша хвиля обрання факультетських вибіркових навчальних дисциплін, яка триватиме до 20 лютого.

Вибір дисциплін здійснюється через систему «Деканат» згідно  інструкції, яку можна переглянути тут – Реєстрація на вибіркові дисципліни

Мінімальна кількість студентів, яка необхідна для того, щоб ВНД відбулася – 25 осіб, максимальна межа не встановлюється.

Студенти  обирають по 1 ВНД з кожного блоку.

Студенти, які оберуть ВНД, що не відбудуться через недостатню кількість студентів, візьмуть участь в другій хвилі вибору та зможуть обрати серед тих ВНД, які відбудуться за результатами першої хвилі. Друга хвиля обрання ВНД завершиться 27 лютого.

Обрання загальноуніверситетських вибіркових дисциплін очікуємо згодом після обрання факультетських ВНД.

У випадку проблем із доступом до системи “Деканат” просимо звертатись до відділу по роботі з ЄДЕБО  за такими контактами edebo.lnu@gmail.com+38 032 239 44 92