Вибіркові навчальні дисципліни

Загальноуніверситетські вибіркові дисципліни (ДВВС)

Подаємо перелік обраних кожним студентом на 2021/2022 навчальний рік загальноуніверситетських вибіркових дисциплін.

ДВВС 21-22 н.р.

 

Тимчасове положення про порядок вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Розподіл студентів на групи  ВНД:

2 курс 2 семестр групи ВНД

3 курс 2 семестр групи ВНД

4 курс 2 семестр групи ВНД

ДВВС 20-21 н.р.

Розподіл студентів англійська юридична мова 4 курс: 

Посилання

Розподіл студентів англійська юридична мова 3 курс: 

Раду

Мисик

Максимук

Кузнецова

Гриня

Арцишевська

Вибіркові навчальні дисципліни на 2021-2022 навчальний рік. 

3 семестр

Назва предмету Викладач
1 Спадкове право Кравчик М.Б.
2 Інтернет-право Тарасенко Л.Л.
3 Конституційне право зарубіжних країн Рабінович С. П., Слюсарчук Х. Т.
4 Службове право Янюк Н.В.
5 Правова соціологія Настасяк І. Ю.
6  Юридичне документування Левицька Н.О.
7 Основні тенденції розвитку зарубіжних державностей і права у Новий та Новітній період. Тищик Б.Й.
8 Дотримання прав людини в процесі кримінального переслідування: історично-правові аспекти Федущак-Паславська Г. М.
9 Розвиток ораторського мистецтва для юристів Бойко І.Й.
10 Розвиток кримінальних покарань в Україні (9-20 століття) Бойко І. Й.
11 Права людини та їх захист в Україні Гончаров В. В.

 

4 семестр

Назва предмету Викладач
1 Особисті немайнові права: питання теорії та практики Паєнок А.О.
2 Речове право Мартин В.М.
3 Органи кримінальної юстиції Багрій М. В., Баєва Н. П.,  Мурадов В. В., Максимишин Н. М.
4 Конституційно–процесуальне право України Бориславський Л. В.
5 Соціальне страхове право Стрепко В. Л.
6 Захист цивільних прав та інтересів фізичних осіб Гнатів О.М.
7 Адміністративні послуги Хлібороб Н.Є.
8 Захист прав людини Судом Європейського Союзу Добрянський С.П.
9 Правові засади інтеграції України до Європейського Союзу: проблеми та перспективи Добрянський С.П.
10 Вступ до практики Європейського суду з прав людини Дудаш Т.І.
11 Розвиток кодифікаційної думки в європейських державах Моряк-Протопопова Х.М.
12 Ювенальне право Левицька Н.О.
13 Захист від дискримінації в Україні Гончаров В. В.
14 Захист прав учасників дорожнього руху Решота В.В.

 

5 семестр

Назва предмету Викладач
1 Інформаційне право Самагальська Ю.Я., Суханов М.О.
2 Господарське право Цікало В.І.
3 Юридичні особи Грущинська Н.І.
4 Соціальне медичне право Кульчицька О.І.
5 Право соціального забезпечення України Ласько І.М.
6 Основи декларування фізичними особами доходів та майна Ільницький О.В.
7 Митне право України Мостовий А.С.
8 Практика Європейського суду з прав людини Гудима Д.А., Дудаш Т.І.
9 Виборче право Кобрин В.С., Дубас В.В.
10 Кримінальна відповідальність за політичні злочини в Українській РСР (1917-1991) Кольбенко А.В.
11 Історія української політичної та правової думки Коваль А.Ф.
13 Захист прав дитини: історико-правовий аспект Ригіна О.М.
14 Міграційне право Бедрій М.М.
15 Цивілістична термінологія Ромовська З. В.
16 Кримінально-виконавче право України Палюх Л.М., Бондарчук Р. О.
17 Англійська юридична мова Мисик Л.В., Гриня Н.О., Кузнєцова Л.Р., Максимук В.М., Девлиш І.А..

 

6 семестр

Назва предмету Викладач
1 Біржове право Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
2 Сімейне право Дякович М.М., Лепех С.М., Верес І.Я.
3 Юридичні інновації Хлібороб Н.Є.
4 Банківське право Ільницький О.В.
5 Polskie prawo karne (materialne)

(Польське кримінальне право (матеріальне))

Бурдін В.М., Моряк-Протопопова Х.М.
6 Кримінологія Шуп’яна М.Ю., Леськів С.Р., Крикливець Д.Є., Гордієнко В.В.
7 Конституційна конфліктологія Кобрин В.С.
8 Податкове право Полянський Т.Т.
9 Креативне право Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
10 Становлення та розвиток міжнародної правосуб’єктності України Шевчук Л. Е.
11 Відповідальність за порушення митних правил в Україні Мостовий А.С.
12 Англійська юридична мова Мисик Л.В., Гриня Н.О., Кузнєцова Л.Р., Максимук В.М., Девлиш І.А..

 

7 семестр

Назва предмету Викладач
1 ІТ право Тарасенко Л.Л.
2 Цивільно-правові засоби захисту споживачів в Україні Яновицька Г.Б.
3 Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб в Україні Бориславський Л. В.
4 Техніко-технологічні аспекти юридичного нормотворення в Україні Косович В.М.
5 Спортивне право Ригіна О.М.
6 Розвиток інституту адвокатури в Україні Коваль А.Ф.
7 Провадження у справах про адміністративні правопорушення Гудз Б.Д.
8 Розрахунки в цивільному обороті Гнатів О.М.
9 Судова медицина Найда А.І.
10 Ефективна аргументація в кримінальному праві Марін О.К.
11  Земельне право України Федорович В.І.
12 Логіка правового мислення Семків В.О.
13 Податкове право ЄС Полянський Т.Т.
14 Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу Джох Р.В.
15 Юридична психологія Мазур М.Р., Жолнович І.В.
16 Представництво інтересів заявника в Європейському суді з прав людини Гудима Д.А.
17 Англо-американська правова система: історія та тенденції розвитку у XX ст. Моряк-Протопопова Х. М.
18 Адміністративна відповідальність за порушення антикорупційного законодавства Янюк Н.В.
19 Гендерна рівність та права жінок Паславська Н. Т.
20 Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві Труш М.І.
21 Англійська юридична мова Мисик Л.В., Гриня Н.О., Кузнєцова Л.Р., Максимук В.М., Девлиш І.А..

8 семестр

Назва предмету Викладач
1 Порівняльне корпоративне право Гладьо Ю.О., Суханов М.О.
2 Правове регулювання окремих галузей господарської діяльності Юркевич Ю.М.
3 Правове регулювання здійснення публічних закупівель Гнатів О.М.
4 Договірне право Герц А.А.
5 Правове письмо Ничка Ю. В.
6 Енергетичне право Паславська Н.Т.
7 Трансферне ціноутворення Джох Р.В.
8 Судова психіатрія Найда А.І.
9 Практика Верховного Суду: особливості її формування, застосування та пошуку Гудима Д.А.
10 Способи і форми прийняття рішення: юридичний і психологічний аспекти Федущак-Паславська Г. М.
11 Право екологічної безпеки Чопко  Х. І.
12 Лісове право України Чопко  Х. І.
13 Критичне юридичне мислення Шандра Р.С.
14 Розвиток інституту демократії у сучасних правових концепціях Коваль А. Ф.
15 Господарське процесуальне право України Сеник С.В., Богдан Й.Г.
16 Європейські моделі корпоративного управління Гладьо Ю.О.
17 Criminal risks for business practices in Ukraine (Кримінально-правові ризики господарської діяльності в Україні) Денькович О. І.
18 Кримінальне право держав – членів Європейського Союзу Сенько М.М.
19 Англійська юридична мова Мисик Л.В., Гриня Н.О., Кузнєцова Л.Р., Максимук В.М., Девлиш І.А..

 

Загальноуніверситетські дисципліни

 

Назва предмету Викладач
1 Ораторське мистецтво Бойко І.Й.
2 Європейське міграційне право (англомовний курс) Решота В.В.
3 Правове регулювання сімейних відносин Верес І.Я.
4 Договори про передання майна у користування Гнатів О.М.
5 Демократія: від теорії до практики Чорненький В.І., Кобрин В.С.
6 Юридичний самозахист Шандра Р.С.
7 Правове регулювання відносин власності в Україні Яворська О.С.
8 Правнича політологія Семків В.О.
9 Основи адміністративного права України Гудз Б.Д.
10 Європейські стандарти права на приватність Дудаш Т.І.
11 Права людини на Інтернет Ничка Ю.В.
12 Становлення і розвиток міського права в країнах Європи та Україні Кобилецький М.М.

Процедура обрання факультетських вибіркових дисциплін

До уваги студентів 1-3 курсів!

10 лютого о 12 годині розпочнеться перша хвиля обрання факультетських вибіркових навчальних дисциплін, яка триватиме до 20 лютого.

Вибір дисциплін здійснюється через систему «Деканат» згідно  інструкції, яку можна переглянути тут – Реєстрація на вибіркові дисципліни

Мінімальна кількість студентів, яка необхідна для того, щоб ВНД відбулася – 25 осіб, максимальна межа не встановлюється.

Студенти  обирають по 1 ВНД з кожного блоку.

Студенти, які оберуть ВНД, що не відбудуться через недостатню кількість студентів, візьмуть участь в другій хвилі вибору та зможуть обрати серед тих ВНД, які відбудуться за результатами першої хвилі. Друга хвиля обрання ВНД завершиться 27 лютого.

Обрання загальноуніверситетських вибіркових дисциплін очікуємо згодом після обрання факультетських ВНД.

У випадку проблем із доступом до системи “Деканат” просимо звертатись до відділу по роботі з ЄДЕБО  за такими контактами edebo.lnu@gmail.com+38 032 239 44 92