Вибіркові навчальні дисципліни

Тимчасове положення про порядок вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Результати вибору загальноуніверситетських дисциплін вільного вибору студента (ДВВС) на 2022-23 нав.рік.

ДВВС на 22-23 н.р. станом на 20220526

 

Розподіл студентів на групи  ВНД:

2 курс 2 семестр групи ВНД

3 курс 2 семестр групи ВНД

4 курс 2 семестр групи ВНД

 

Розподіл студентів англійська юридична мова 4 курс: 

Посилання

Розподіл студентів англійська юридична мова 3 курс: 

Раду

Мисик

Максимук

Кузнецова

Гриня

Арцишевська

Вибіркові навчальні дисципліни на 2022-2023 навчальний рік

3 семестр

Назва предмету Викладач
1 Службове право Янюк Н.В.
2 Гендерна рівність та права жінок Паславська Н.Т.
3 Правова соціологія Настасяк І.Ю.
4 Інтернет право Тарасенко Л. Л.
5 Ораторське мистецтво в професійній діяльності юриста Бойко І.Й.
6 Дотримання прав людини в процесі кримінального переслідування:історично-правові аспекти Федущак-Паславська Г. М.
7 Основи академічного письма Моряк-Протопопова Х. М.
8 Юридичне документування Левицька Н. О.
9 Захист прав дитини: історія та сучасність Ригіна О. М.
10 Права людини та їх захист в Україні Гончаров В. В.
11 Конституційне право зарубіжних країн Гураль П. Ф., Заяць І. Я.
13 Спадкове право Кравчик М.Б., 

Михайлів М.О, Шама Н.П.

14 Правове регулювання самозайнятості в Україні проф. Синчук С.М.

4 семестр

Назва предмету Викладач
1 Адміністративні послуги Хлібороб Н.Є.
2 Захист прав учасників дорожнього руху Решота В.В.
3 Вступ до практики Європейського суду з прав людини Дудаш Т.І.
4 Особисті немайнові права: проблеми теорії і практики Паєнок А. О.
5 Речове право Мартин В. М.
6 Інформаційне право Самагальська Ю. Я.
7 Видатні кодифікації світу Моряк-Протопопова Х. М.
8 Дотримання прав людини в процесі кримінального переслідування: історично-правові аспекти Федущак-Паславська Г. М.
9 Ювенальне право Левицька Н. О.
10 Захист від дискримінації в Україні Гончаров В. В.
11 Конституційно-процесуальне право України Бориславський Л. В.
12 Захист цивільних прав та інтересів фізичних осіб  Гнатів О.М.
13 Соціальне страхове право доц. Стрепко В. Л.

5 семестр

Назва предмету Викладач
1 Митне право України Мостовий А.С.
2 Енергетичне право Паславська Н.Т.
3 Практика Європейського суду з прав людини Дудаш Т.І.
4 Будівельне право Тарасенко Л. Л.
5 Кримінальна відповідальність за політичні злочини в Українській РСР (1917-1991) Кольбенко А. В.
6 Історія української політичної та правової думки Коваль А.Ф. 
7 Основні тенденції розвитку зарубіжних державностей і права у Новий та Новітній період Тищик Б. Й.
8 Кримінально-виконавче право України Палюх Л.М.
9 Конституційна скарга Рабінович С. П.
10 Господарське право Цікало В.І.
11 Юридичні особи Грущинська Н.І.
12 Цивілістична термінологія Ромовська З.В.
13 Соціальне медичне право доц. Раневич О.Ю.

6 семестр

Назва предмету Викладач
1 Юридичні інновації Хлібороб Н.Є.
2 Банкіське право Ільницький О.В.
3 Податкове право Полянський Т.Т.
4 Адміністративна процедур Школик А.М.
5 Техніко-технологічні аспекти нормотворення в Україні Косович В.М.
6 Правове регулювання ринків капіталів Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
7 Polskie prawo karne (materialne) Бурдін В. М., Моряк-Протопопова Х. М.
8 Англо-американська правова система: історія та тенденції розвитку у XX ст.правова система Моряк-Протопопова Моряк-Протопопова Х. М.
9 Історія розвитку європейського приватного права Федущак-Паславська Г. М.
10 Міграційне право Бедрій М. М.
11 Кримінологія Шуп‘яна М.Ю.
12 Корупція: запобігання та протидія в Україні Денис С.Р.
13 Конституційна конфліктологія Кобрин В. С.
14 Сімейне право Дякович М.М., 

Квіт Н.М., Кравчик М.Б., Ромовська З.В.

15 Право соціального забезпечення України доц. Ласько І.М.
16 Правове регулювання праці у сфері цифрової економіки доц. Олексів І.І.
17 Англійська юридична мова Мисик Л.В, Арцищевська А.Л, Гриня Н.О, Кузнецова Л.Р, Савка І.В, Поплавська Л.Л.

7 семестр

Назва предмету Викладач
1 Провадження у справах про адміністративні правопорушення Гудз Б.Д.
2 Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу Джох Р.В.
3 Податкове право ЄС Полянський Т.Т.
4 Адміністративно-правове забезпечення запобігання корупції Янюк Н.В
5 Права людини та Інтернет Ничка Ю.В.
6 ІТ право Тарасенко Л. Л.
7 Креативне право Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
8 Розвиток інституту адвокатури в Україні Коваль А.Ф. 
9 Розвиток міжнародної правосуб’єктності в Україні Шевчук Л. Е.
10 Розвиток інституту демократії в сучасних правових концепціях Коваль А.Ф
11 Спортивне право Ригіна О. М.
12 Юридична психологія Мазур М.Р.

Жолнович І.В.

13 Судова медицина Найда А.І.
14 Порівняльне кримінальне процесуальне право Мазур М.Р.
15 Кримінально-правові ризики здійснення господарської діяльності в Україні (Criminal risks for business practices in Ukraine) Денькович О.І.
16 Ефективна аргументація в кримінальному праві Марін О.К.
17 Виборче право України Кобрин В. С., Дубас В. В.
18 Цивільно-правові засоби захисту споживачів в Україні Яновицька Г.Б.
19 Розрахунки в цивільному обороті Гнатів О.М.
20 Земельне право України доц. Федорович В.І.
21 Відновне правосуддя у сфері трудових правовідносин доц. Бурак В.Я.

8 семестр

Назва предмету Викладач
1 Трансфертне ціноутворення Джох Р.В.
2 Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві Труш М.І.
3 Основи декларування фізичними особами доходів та майна Ільницький О.В.
4 Критичне юридичне мислення Шандра Р.С.
5 Правове письмо Ничка Ю.В.
6 Порівняльне корпоративне право Гладьо Ю.О., Суханов М.О.
7 Патентна юстиція Тарасенко Л.Л., Суханов М.О.
8 Способи і форми прийняття рішення: юридичний і психологічний аспекти Федущак-Паславська Г. М.
9 Становлення та розвиток інституту нотаріату Шевчук Л. Е.
10 Судова психіатрія Найда А.І.
11 Теорія і практика відновного правосуддя Мазур М.Р.
12 Висновки Верховного Суду щодо застосування норм кримінального права Сень І.З.
13 Кримінальне право держав-членів Європейського Союзу Сенько М.М.
14 Правове регулювання окремих галузей господарської діяльності Юркевич Ю.М.
15 Правове регулювання здійснення публічних закупівель Гнатів О.М.
16 Договірне право Герц А.А.
17 Господарське процесуальне право України  Сеник С.В., Богдан Й.Г.
18 Право екологічної безпеки доц. Шпарик Н.Я. 
19 Лісове право України доц. Чопко  Х. І.
20 Правовідносини зайнятості у сфері комерційного права доц. Швець Д.Ю.
21 Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб Бориславський Л. В.
22  Англійська юридична мова Мисик Л.В, Арцищевська А.Л, Гриня Н.О, Кузнецова Л.Р, Максимук В.М, Девлиш І.А.

Загальноуніверситетські дисципліни

3 семестр

Назва предмету Викладач
1 Право інформаційних технологій Кметик-Подубінська Х.І.
2 Ораторське мистецтво Бойко І. Й.
3 Академічне письмо Моряк-Протопопова Х. М.
4 Містобудування, сталий розвиток і довкілля доц. Шпарик Н.Я.

4 семестр

Назва предмету Викладач
1 Європейське міграційне право (англійською мовою)  Решота В.В.
2 Вступ України до Європейського Союзу: проблеми та перспективи 

Joining of Ukraine to European Union: problems and perspectives (чит. англ. мовою) 

Добрянський С.П.
3 Медіа право Самагальська Ю.Я.
4 Правове забезпечення гендерної рівності у сфері реалізації права на працю  доц. Бук М.О.
5 Право на працю в умовах цифрової трансформації проф. Синчук С.М.
6 Правове регулювання сімейних відносин Шама Н. П.
7 Договори про передання майна у користування Гнатів О. М.
 5 семестр
1 Основи адміністративного права України Гудз Б.Д.
2 Юридичний самозахист Шандра Р.С.
3 Оподаткування ІТ індустрії в Україні Полянський Т.Т.
4 Бізнес право Суханов М.О., Шпуганич І.І.
5 Демократія: від теорії до практики Чорненький В. І., Кобрин В. С.
6 Сучасні напрями адвокатської діяльності у захисті соціальних прав громадян доц. Раневич О.Ю.
7 Правове забезпечення економічної безбар’єрності в Україні  доц. Гірник О.О.
6 семестр
1 Правові стандарти оподаткування доходів фізичних осіб в Україні Мостовий А.С.
2 Захист прав жінок Паславська Н.Т.
3 Юридичний захист прав водіїв Решота В.В.
4 Human Rights Protection in the case-law of European Union (чит. англ. мовою) 

Захист прав людини Судом Європейського Союзу

Добрянський С.П.
5 Авторське право Яворська О.С.
6 Правові засади застосування механізму блокчейну у сфері регулювання відносин зайнятості доц. Швець Д.Ю.
7 Юридичний супровід у правовідносинах з нерухомістю та будівництвом доц. Жиравецький Т.М.

Загальноуніверситетські вибіркові дисципліни

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра

3 семестр

1 Право інформаційних технологій Кметик-Подубінська Х.І. Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
2 Ораторське мистецтво Бойко І. Й. Кафедра історії держави, права та політико-правових учень
3 Правове забезпечення гендерної рівності у сфері реалізації права на працю  Бук М.О. Кафедра соціального права
4 Захист прав жінок Паславська Н.Т. Кафедра адміністративного та фінансового права

4 семестр

1 Юридичний захист прав водіїв Решота В. В. Кафедра адміністративного та фінансового права
2 Вступ України до Європейського Союзу: проблеми та перспективи 

Joining of Ukraine to European Union: problems and perspectives (чит. англ. мовою)

Добрянський С. П. Кафедра теорії та філософії права
3 Медіа право Самагальська Ю.Я. Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
4 Академічне письмо Моряк-Протопопова Х. М Кафедра історії держави, права та політико-правових учень
5 Правове забезпечення економічної безбар’єрності в Україні  доц. Гірник О.О. Кафедра соціального права
6 Правове регулювання сімейних відносин Шама Н. П. Кафедра цивільного права та процесу

5 семестр

1 Бізнес право Шпуганич І.І. Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
2 Демократія: від теорії до практики  Чорненький В. І. Кафедра конституційного права
3 Юридичний самозахист Шандра Р.С. Кафедра адміністративного та фінансового права
4 Право на працю в умовах цифрової трансформації Синчук С.М. Кафедра соціального права
5 Договори про передання майна у користування Гнатів О. М. Кафедра цивільного права та процесу

6 семестр

1 Human Rights Protection in the case-law of European Union

(чит. англ. мовою)

Захист прав людини Судом Європейського Союзу

Добрянський С.П. Кафедра теорії та філософії права
2 Авторське право Яворська О.С. Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
3 Оподаткування ІТ індустрії в Україні Полянський Т. Т. Кафедра адміністративного та фінансового права
4 Юридичний супровід у правовідносинах з нерухомістю та будівництвом Жиравецький Т.М. Кафедра соціального права