Вибіркові навчальні дисципліни

Тимчасове положення про порядок вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 

Поділ на групи з ВНД

Увага!!! зміни в групах з Критичного юридичного мислення та Судової психіатрії для усунення накладок!

 

Результати вибору дисциплін

Результати вибору МАГІСТРАМИ загальноуніверситетських дисциплін вільного вибору студента (ДВВС) на 2023-24 нав.рік.

ДВВС магістри 2023-24 списки для студентів

 

Результати вибору загальноуніверситетських дисциплін вільного вибору студента (ДВВС) на 2023-24 нав.рік.

ДВВС 23-24 нр, денна форма, станом на 30.03.2023

 

Результати вибору ВНД на 2024-25 нав.рік.

1 курс ВНД Хто Що вибрав на 2024-25 2 курс

2 курс ВНД Хто Що вибрав на 2024-25 3 курс

3 курс ВНД Хто Що вибрав на 2024-25 4 курс

 

 

Вибіркові навчальні дисципліни на 2024-2025 навчальний рік (ОКР “Бакалавр”)

Професійні (факультетські)

3 семестр

Конституційне право зарубіжних країн Силабус

Ораторське мистецтво у професійній діяльності юриста_Силабус

Права людини та їх захист в Україні Силабус

Правова соціологія Силабус

Службове право_Силабус

Спадкове право Силабус

Юридичне документування_Силабус

Гендерна рівність та права жінок_Силабус

Військове право_Силабус

Цифрове (інтернет) право_Силабус

Штучний інтелект, соціальні мережі та право_Силабус

Захист персональних даних працівників_Силабус

Принципи права: від доктрини до практики_Силабус

4 семестр

Адміністративні послуги_Силабус

Вступ до практики ЄСПЛ Силабус

Дотримання прав людини в процесі кримінального переслідування історично-правові аспекти_Силабуси

Захист від дискримінації в Україні Силабус

Захист прав учасників дорожнього руху_Силабус

Захист цивільних прав та інтересів фізичних осіб Силабус

Конституційно процесуальне право України Силабус

Правове регулювання охорони історичної та культурної спадщини України_Силабус

Ювенальне право_Силабус

Містобудівне право_Силабус

Речове право_Силабус

Медіаграмотність юриста_Силабус

Правове забезпечення трудових відносин в органах поліції_Силабус

Правові колізії_Силабус

Захист прав дитини_Силабус

5 семестр

Виборче право Силабус

Практика ЄСПЛ_Силабус

Господарське право Силабус

Іноземна мова(англійська) Силабус

Кримінально-виконавче право України_Силабус

Митне право України_Силабус

Адміністративно-процедурне право_Силабус

Правове забезпечення відносин зайнятості у сфері цифрової економіки_Силабус

Соціальне медичне право_Силабус

Історія української політичної та правової думки_Силабус

Цивілістична термінологія Силабус

Юридичні особи Силабус

Енергетичне право_Силабус

Будівельне право_Силабус

Правовий режим ДІЯ. Сіті._Силабус

Соціологічні теорії: історичні витоки та сучасність_Силабус

Оподаткування ІТ індустрії_Силабус

Правове регулювання орендних відносин_Силабус

Історія розвитку кримінальних покарань_Силабус

6 семестр

Адмін.-правове забезпечення запобігання корупції_Силабус

Англо-американська правова система історія та тенденції розвитку у XX ст._Силабус

Банківське право_Силабус

Іноземна мова(англійська) Силабус

Конституційна конфліктологія Силабус

Корупція запобігання та протидія в Україні_Силабус

Кримінологія_Силабус

Податкове право_Силабус

Сімейне право України Силабус

Юридичні інновації_Силабус

Інформаційне право_Силабус

Техніко-технологічні аспекти нормотворення в Україні_Силабус

Цифрові інструменти в роботі юриста_Силабус

Адвокація у трудових правовідносинах_Силабус

Організація роботи з персоналом_Силабус

Основи взаємодії правового регулювання, потреб та інтересів_Силабус

Захист прав людини Судом ЄС_Силабус

7 семестр

Земельне право України_Силабус

Іноземна мова(англійська) Силабус

Кримінально-правові ризики господарської діяльності в Україні_Силабус

Політична ідеологія націоналізму історія і перспективи розвитку_Силабус

Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу_Силабус

Провадження у справах про адміністративне правопорушення_Силабус

Розрахунки у цивільному обороті Силабус

Спортивне право_Силабус

Судова медицина (силабус)

Юридична психологія (силабус)

ІТ право_Силабус

Бізнес право_Силабус

Правове забезпечення відносин зайнятості в органах прокуратури_Силабус

Кримінально-правові та кримінологічні проблеми запобігання і протидії домашньому насильству_Силабус

Розвиток інституту адвокатури в Україні_Силабус

Розвиток інституту демократії в сучасних правових концепціях_Силабус

Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб_Силабус

Основи декларування фізичними особами доходів та майна_Силабус

Процесуальні документи в адміністративному судочинстві_Силабус

8 семестр

Висновки ВС щодо застосування норм кримінального права Силабус

Господарське процесуальне право України_Силабус

Договірне право_Силабус

Іноземна мова(англійська) Силабус

Кримінальне право держав-членів ЄС_Силабус

Критичне юридичне мислення_Силабус

Перегляд судових рішень в адмін.судочинстві_Силабус

Правове письмо Силабус

Правове регулювання здійснення публічних закупівель_Силабус

Правове регулювання окремих галузей господарської діяльності_Силабус

Способи і форми прийняття рішення юридичний і психологічний аспекти_Силабус

Судова психіатрія (силабус)

Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів_Силабус

Договори в ІТ сфері_Силабус

Право компаній_Силабус

Судовий захист ІВ, інформаційних та ІТ прав_Силабус

Службово-трудові відносини в органах судової влади_Силабус

Правовідносини зайнятості в сфері комерційного права_Силабус

Правові засади інтеграції України до ЄС_Силабус

Становлення та розвиток міжнародної правосуб’єктності України_Силабус

Трансфертне ціноутворення_Силабус

Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві_Силабус

Комп’ютерна криміналістика_Силабус

Конституційний практикум з верховенства права_Силабус

Політичні партії і парламентаризм в Україні_Силабус

Докази і доказування в цивільному процесі України_Силабус

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин_Силабус

Загальноуніверситетські

3 семестр

Ораторське мистецтво у професійній діяльності_Силабус

Основи академічного письма_Силабус

Онлайн послуги і державні цифрові застосунки_Силабус

Правове забезпечення гендерної рівності у сфері зайнятості: Європейський досвід_Силабус

Вибори та виборчий процес_Силабус

Основи адміністративного права України (для неюридичних спеціальностей)_Силабус

4 семестр

Медіа право Силабус

Юридичний захист прав водіїв_Силабус

Способи формування особистості у сучасному суспільстві: Морально-психологічні аспекти_Силабус

Конституційне право для неюристів_Силабус

Право екологічної безпеки_Силабус

5 семестр

Демократія від теорії до практики Силабус

Юридичний самозахист_Силабус

Креативне право_Силабус

Військове право в умовах воєнного стану_Силабус

Новітні системи оплати праці та їх роль у забезпеченні ефективності відносин зайнятості_Силабус

Захист прав та інтересів військовослужбовців та членів їхніх сімей_Силабус

Психологія особистості злочинця_Силабус

6 семестр

Захист прав жінок_Силабус

Сім’я і право_Силабус

Правові стандарти оподаткування доходів фізичних осіб в Україні_Силабус

Інвестиції в нерухомість: правові аспекти_Силабус

Незалежна професійна діяльність адвоката та приватного нотаріуса, як форма самозайнятості_Силабус

Правове забезпечення трудових відносин в органах державної митної служби_Силабус

Українська державність: історико-правові засади Силабус

 

Вибіркові навчальні дисципліни на 2022-2023 навчальний рік ОКР Магістр

силабус_дввс_інформаційне єс

Силабус_Правнича політологія

Силабус_СІм’я і право

Адвокатура

Діяльність адвоката-захисника у кримінальному провадженні_Силабус_2022_Войнарович

Криміналістичне забезпечення діяльності адвоката_Силабус_2022_Фігурський

Міжнародні стандарти кримінально-правової охорони прав людини_Силабус

Порядок захисту прав та свобод платників податків

Призначення покарання (Адвокатура)_Силабус (2022 рік)

Силабус Набуття права на заняття та здійснення адвокатської діяльності

Силабус_Житлове право .

Силабус_Перегляд судових рішень в цивільному та господарському судочинстві (1)

Силабус_Правове регулювання медичних послуг

Силабус_Правове регулювання співробітництва України та ЄС з питань надання міжнародної технічної допомоги

Адміністративна юстиція

Адмін-деліктне право

Адміністративне та судове оскарження рішень податкових органів

Історія міського права

Митне право України та ЄС

Особливості провадження в окремих категоріях адм справ

Правове регулювання бюджетних видатків

Правове регулювання містобудівної діяльності

Правове регулювання фін контролю в Укр

Публічне адмінстрування у сфері підприємництва

Янюк_Н. Силабус_Прав._регулювання_ держслужби

Господарське судочинство

Силабус _Субєкти господарської діяльності

Силабус_Вексельне право

Силабус_Господарські договори

Силабус_Захист прав учасників господарських товариств….

Силабус_Недійсні правочини……..

Силабус_Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Силабус_Правове регулювання інвестиційної діяності

Силабус_Правове регулювання надання міжнародної технічної допомоги

Силабус_Розгляд спорів міжнародним комерційним арбітражем .

Силабус_Цивільно-правове регулювання електронної комерції

Досудове слідство

АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ_Силабус_2022_Нор

Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні_Силабус_2022_Калужна

Докази і доказування у кримінальному провадженні_Силабус_2022_Павлишин, Нор

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ_Силабус_2022_Бойко

Криміналістична техніка в діяльності слідчого_Силабус_2022_Береський

Кримінально-правова охорона власності_Силабус

Кримінально-правова охорона особи_Силабус

Негласні слідчі (розшукові) дії_Силабус_2022_Багрій

Призначення покарання (Досудове слідство)_Силабус (2022 рік)

Теорія кримінально-правової кваліфікації_Силабус

Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність у цифровому середовищі

силабус_ право ів на комерційні позначення

силабус_авторське та суміжні права

силабус_договірні зобовязання

силабус_конкурентне право в ів

силабус_патентне

силабус_рекламне право

силабус_Селекційне право

силабус_судовий захист ів

cилабус_медіа право

Корпоративне право

Правове регулювання обігу цінних паперів

силабус_акціонерне право

силабус_конкурентне

силабус_право власності юр осіб

силабус_право тов

силабус_правове регулювання РД

силабус_промислова власність

силабус_спільне інвестування

силабус_страхове

силабус_судовий захист кор прав

Нотаріат

Силабус_ Заставн відносини в нотаріальній практиці

Силабус_ Обмеження речових прав

Силабус_Захист в сімейному праві

Силабус_Захист прав та інтересів осіб в суді

Силабус_Зобовязальне право

Силабус_Комерційне представництво

Силабус_Правове регулювання надання репродуктивних послуг

Силабус_Проблеми застос ЦКУ

Силабус_Проблеми застосування СІмейного кодексу України

Силабус_Спадкові процедури в нотаріальній діяльності….

Організаційно-правове забезпечення органів публічної влади

!Силабус Виборчі системи України_2022_Чорненький В.І.

!Силабус_Громадянське суспільство в Україні та його взаємодія з державою конституційно-правовий аспект_2022_Заяць І.Я.

!Силабус Принципи розподілу функцій держ влади в Укр

!Силабус_Децентралізація влади в Україні проблеми завершення_2022_Гураль П.Ф. !

Силабус_Захист конституційного ладу в Україні_2022_Кобрин В.С.

!Силабус_Конституційна юстиція в Україні теорія і практика_2022_Різник С.В.

!Силабус_Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування_2022_Бедрій Р.Б.

!Силабус_Практичний конституціоналізм_2022_Бориславська О.М.

!Силабус_Роль державного лідера у розвитку держави і суспільства_2022_Гураль П.Ф.

Права людини та їхнє юридичне забезпечення

Силабус_ Правотворчі, правотлумачні та правозастосовні засоби

Силабус_Імплементація

Силабус_Права людини і релігія

Силабус_Свобода вираження поглядів

Правосуддя і судове адміністрування

Апеляційне та касаційне оскарження суд рішень

КОНВЕНЦІЙНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ_Силабус_2022_Шевчук

Особливості провадження в окремих категоріях адм справ

Провадження в контрольних судових стадіях кримінального судочинства_Силабус_2022_Бобечко

Силабус Правові форми використання земель в Україні Федорович В.І.

Силабус Судовий захист земельних прав громадян Федорович В.І.

Силабус_Виконавче_провадження

Силабус_Позовне_провадження

Силабус_Проблеми теорії та практики застосування ЦПК України

Силабус_Субєкти господарських процесуальних відносин

Прокуратура

Відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності_Силабус (2022-2023)

Звільнення від покарання та його відбування_Силабус (2022 рік)

Кримінальна відповідальність за міжнародні злочини_Силабус

Кримінально-правова охорона громадської безпеки_Силабус

Кримінально-правова охорона особи_Силабус

МЕТОДИКА ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ__Силабус_2022_Когутич

Організація роботи прокурутури_Силабус_2022_Павлишин

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх_Силабус

Процес прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні_Силабус_2022_Слюсарчук

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням (силабус)

Юридична служба у сфері соц захисту та охорони довкілля

Силабус Захист трудових прав та інтересів роботодавців Рим О.М.

Силабус Нетипові форми зайнятості та їх правове забезпечення Парпан Т.В.

Силабус Право зайнятості та його роль у забезпеченні реалізації права на працю Пилипенко П.Д.

Силабус Правове регулювання трудових відносин державних службовців та їх соціальний захист Парпан Т.В.

Силабус Правові механізми запобігання змінам клімату Ващишин М.Я.

Силабус Судова практика захисту пенсійних прав громадян Синчук С.М.

Силабус Трудове право Європейського Союзу Рим О.М.

Силабус Форми та способи захисту права особи на соціальний захист в Україні Синчук С.М.

Силабус Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства Ващишин М.Я.

Силабус Юридичні гарантії захисту прав та інтересів безробітних в Україні Пилипенко П.Д.

Юридичне забезпечення євроінтеграції України

Міжнародне договірне право

Силабус Співпраця з ЄС щодо міграції, біженців та боротьби із злочинністю

Силабус_ Правові аспекти господарських договорів……..

Силабус_Розвиток демократії в Україні в контексті європейської інтеграції

Силабус_Правові стандарти ЄС

Силабус_Управління публічною службою та стандарти ЄС з належного врядування

Силабус_Європейські стандарти права на приватність

Силабус_Політика європейського добросусідства

Силабус_Політико-правова система Європейського Союзу

Система юстиції та внутрішніх справ ЄС_Силабус_2022_Мазур

Юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів

Комунікативна практика та техніка переговорів у відновному правосудді_Силабус_2022_Мазур

Силабус _Гармонізація договірного права з правом ЄС

Силабус Альтернативні способи вирішення трудових спорів Бурак В.Я.

Силабус Теорія і практика медіації у трудових правовідносинах Бурак В.Я.

Силабус_Міжнародний комерційний арбітраж

Силабус_Міжнароний цивільний процес

Силабус Охорона прав і свобод людини у публічному праві

Силабус_Розгляд судом справ окремого провадження

Силабус_Теорія і практика посередництва та медіації

Силабус_Третейське судочинство

 

Вибіркові навчальні дисципліни на 2022-2023 навчальний рік (ОКР “Бакалавр”)

3 семестр

Назва предмету Викладач
1 Службове право Янюк Н.В.
2 Гендерна рівність та права жінок Паславська Н.Т.
3 Правова соціологія Настасяк І.Ю.
4 Інтернет право Тарасенко Л. Л.
5 Ораторське мистецтво в професійній діяльності юриста Бойко І.Й.
6 Дотримання прав людини в процесі кримінального переслідування:історично-правові аспекти Федущак-Паславська Г. М.
7 Основи академічного письма Моряк-Протопопова Х. М.
8 Юридичне документування Левицька Н. О.
9 Захист прав дитини: історія та сучасність Ригіна О. М.
10 Права людини та їх захист в Україні Гончаров В. В.
11 Конституційне право зарубіжних країн Гураль П. Ф., Заяць І. Я.
13 Спадкове право Кравчик М.Б., 

Михайлів М.О, Шама Н.П.

14 Правове регулювання самозайнятості в Україні проф. Синчук С.М.

4 семестр

Назва предмету Викладач
1 Адміністративні послуги Хлібороб Н.Є.
2 Захист прав учасників дорожнього руху Решота В.В.
3 Вступ до практики Європейського суду з прав людини Дудаш Т.І.
4 Особисті немайнові права: проблеми теорії і практики Паєнок А. О.
5 Речове право Мартин В. М.
6 Інформаційне право Самагальська Ю. Я.
7 Видатні кодифікації світу Моряк-Протопопова Х. М.
8 Дотримання прав людини в процесі кримінального переслідування: історично-правові аспекти Федущак-Паславська Г. М.
9 Ювенальне право Левицька Н. О.
10 Захист від дискримінації в Україні Гончаров В. В.
11 Конституційно-процесуальне право України Бориславський Л. В.
12 Захист цивільних прав та інтересів фізичних осіб  Гнатів О.М.
13 Соціальне страхове право доц. Стрепко В. Л.

5 семестр

Назва предмету Викладач
1 Митне право України Мостовий А.С.
2 Енергетичне право Паславська Н.Т.
3 Практика Європейського суду з прав людини Дудаш Т.І.
4 Будівельне право Тарасенко Л. Л.
5 Кримінальна відповідальність за політичні злочини в Українській РСР (1917-1991) Кольбенко А. В.
6 Історія української політичної та правової думки Коваль А.Ф. 
7 Основні тенденції розвитку зарубіжних державностей і права у Новий та Новітній період Тищик Б. Й.
8 Кримінально-виконавче право України Палюх Л.М.
9 Конституційна скарга Рабінович С. П.
10 Господарське право Цікало В.І.
11 Юридичні особи Грущинська Н.І.
12 Цивілістична термінологія Ромовська З.В.
13 Соціальне медичне право доц. Раневич О.Ю.

6 семестр

Назва предмету Викладач
1 Юридичні інновації Хлібороб Н.Є.
2 Банкіське право Ільницький О.В.
3 Податкове право Полянський Т.Т.
4 Адміністративна процедур Школик А.М.
5 Техніко-технологічні аспекти нормотворення в Україні Косович В.М.
6 Правове регулювання ринків капіталів Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
7 Polskie prawo karne (materialne) Бурдін В. М., Моряк-Протопопова Х. М.
8 Англо-американська правова система: історія та тенденції розвитку у XX ст.правова система Моряк-Протопопова Моряк-Протопопова Х. М.
9 Історія розвитку європейського приватного права Федущак-Паславська Г. М.
10 Міграційне право Бедрій М. М.
11 Кримінологія Шуп‘яна М.Ю.
12 Корупція: запобігання та протидія в Україні Денис С.Р.
13 Конституційна конфліктологія Кобрин В. С.
14 Сімейне право Дякович М.М., 

Квіт Н.М., Кравчик М.Б., Ромовська З.В.

15 Право соціального забезпечення України доц. Ласько І.М.
16 Правове регулювання праці у сфері цифрової економіки доц. Олексів І.І.
17 Англійська юридична мова Мисик Л.В, Арцищевська А.Л, Гриня Н.О, Кузнецова Л.Р, Савка І.В, Поплавська Л.Л.

7 семестр

Назва предмету Викладач
1 Провадження у справах про адміністративні правопорушення Гудз Б.Д.
2 Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу Джох Р.В.
3 Податкове право ЄС Полянський Т.Т.
4 Адміністративно-правове забезпечення запобігання корупції Янюк Н.В
5 Права людини та Інтернет Ничка Ю.В.
6 ІТ право Тарасенко Л. Л.
7 Креативне право Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
8 Розвиток інституту адвокатури в Україні Коваль А.Ф. 
9 Розвиток міжнародної правосуб’єктності в Україні Шевчук Л. Е.
10 Розвиток інституту демократії в сучасних правових концепціях Коваль А.Ф
11 Спортивне право Ригіна О. М.
12 Юридична психологія Мазур М.Р.

Жолнович І.В.

13 Судова медицина Найда А.І.
14 Порівняльне кримінальне процесуальне право Мазур М.Р.
15 Кримінально-правові ризики здійснення господарської діяльності в Україні (Criminal risks for business practices in Ukraine) Денькович О.І.
16 Ефективна аргументація в кримінальному праві Марін О.К.
17 Виборче право України Кобрин В. С., Дубас В. В.
18 Цивільно-правові засоби захисту споживачів в Україні Яновицька Г.Б.
19 Розрахунки в цивільному обороті Гнатів О.М.
20 Земельне право України доц. Федорович В.І.
21 Відновне правосуддя у сфері трудових правовідносин доц. Бурак В.Я.

8 семестр

Назва предмету Викладач
1 Трансфертне ціноутворення Джох Р.В.
2 Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві Труш М.І.
3 Основи декларування фізичними особами доходів та майна Ільницький О.В.
4 Критичне юридичне мислення Шандра Р.С.
5 Правове письмо Ничка Ю.В.
6 Порівняльне корпоративне право Гладьо Ю.О., Суханов М.О.
7 Патентна юстиція Тарасенко Л.Л., Суханов М.О.
8 Способи і форми прийняття рішення: юридичний і психологічний аспекти Федущак-Паславська Г. М.
9 Становлення та розвиток інституту нотаріату Шевчук Л. Е.
10 Судова психіатрія Найда А.І.
11 Теорія і практика відновного правосуддя Мазур М.Р.
12 Висновки Верховного Суду щодо застосування норм кримінального права Сень І.З.
13 Кримінальне право держав-членів Європейського Союзу Сенько М.М.
14 Правове регулювання окремих галузей господарської діяльності Юркевич Ю.М.
15 Правове регулювання здійснення публічних закупівель Гнатів О.М.
16 Договірне право Герц А.А.
17 Господарське процесуальне право України  Сеник С.В., Богдан Й.Г.
18 Право екологічної безпеки доц. Шпарик Н.Я. 
19 Лісове право України доц. Чопко  Х. І.
20 Правовідносини зайнятості у сфері комерційного права доц. Швець Д.Ю.
21 Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб Бориславський Л. В.
22  Англійська юридична мова Мисик Л.В, Арцищевська А.Л, Гриня Н.О, Кузнецова Л.Р, Максимук В.М, Девлиш І.А.

Загальноуніверситетські дисципліни

3 семестр

Назва предмету Викладач
1 Право інформаційних технологій Кметик-Подубінська Х.І.
2 Ораторське мистецтво Бойко І. Й.
3 Академічне письмо Моряк-Протопопова Х. М.
4 Містобудування, сталий розвиток і довкілля доц. Шпарик Н.Я.

4 семестр

Назва предмету Викладач
1 Європейське міграційне право (англійською мовою)  Решота В.В.
2 Вступ України до Європейського Союзу: проблеми та перспективи 

Joining of Ukraine to European Union: problems and perspectives (чит. англ. мовою) 

Добрянський С.П.
3 Медіа право Самагальська Ю.Я.
4 Правове забезпечення гендерної рівності у сфері реалізації права на працю  доц. Бук М.О.
5 Право на працю в умовах цифрової трансформації проф. Синчук С.М.
6 Правове регулювання сімейних відносин Шама Н. П.
7 Договори про передання майна у користування Гнатів О. М.
 5 семестр
1 Основи адміністративного права України Гудз Б.Д.
2 Юридичний самозахист Шандра Р.С.
3 Оподаткування ІТ індустрії в Україні Полянський Т.Т.
4 Бізнес право Суханов М.О., Шпуганич І.І.
5 Демократія: від теорії до практики Чорненький В. І., Кобрин В. С.
6 Сучасні напрями адвокатської діяльності у захисті соціальних прав громадян доц. Раневич О.Ю.
7 Правове забезпечення економічної безбар’єрності в Україні  доц. Гірник О.О.
6 семестр
1 Правові стандарти оподаткування доходів фізичних осіб в Україні Мостовий А.С.
2 Захист прав жінок Паславська Н.Т.
3 Юридичний захист прав водіїв Решота В.В.
4 Human Rights Protection in the case-law of European Union (чит. англ. мовою) 

Захист прав людини Судом Європейського Союзу

Добрянський С.П.
5 Авторське право Яворська О.С.
6 Правові засади застосування механізму блокчейну у сфері регулювання відносин зайнятості доц. Швець Д.Ю.
7 Юридичний супровід у правовідносинах з нерухомістю та будівництвом доц. Жиравецький Т.М.

Загальноуніверситетські вибіркові дисципліни

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра

3 семестр

1 Право інформаційних технологій Кметик-Подубінська Х.І. Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
2 Ораторське мистецтво Бойко І. Й. Кафедра історії держави, права та політико-правових учень
3 Правове забезпечення гендерної рівності у сфері реалізації права на працю  Бук М.О. Кафедра соціального права
4 Захист прав жінок Паславська Н.Т. Кафедра адміністративного та фінансового права

4 семестр

1 Юридичний захист прав водіїв Решота В. В. Кафедра адміністративного та фінансового права
2 Вступ України до Європейського Союзу: проблеми та перспективи 

Joining of Ukraine to European Union: problems and perspectives (чит. англ. мовою)

Добрянський С. П. Кафедра теорії та філософії права
3 Медіа право Самагальська Ю.Я. Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
4 Академічне письмо Моряк-Протопопова Х. М Кафедра історії держави, права та політико-правових учень
5 Правове забезпечення економічної безбар’єрності в Україні  доц. Гірник О.О. Кафедра соціального права
6 Правове регулювання сімейних відносин Шама Н. П. Кафедра цивільного права та процесу

5 семестр

1 Бізнес право Шпуганич І.І. Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
2 Демократія: від теорії до практики  Чорненький В. І. Кафедра конституційного права
3 Юридичний самозахист Шандра Р.С. Кафедра адміністративного та фінансового права
4 Право на працю в умовах цифрової трансформації Синчук С.М. Кафедра соціального права
5 Договори про передання майна у користування Гнатів О. М. Кафедра цивільного права та процесу

6 семестр

1 Human Rights Protection in the case-law of European Union

(чит. англ. мовою)

Захист прав людини Судом Європейського Союзу

Добрянський С.П. Кафедра теорії та філософії права
2 Авторське право Яворська О.С. Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
3 Оподаткування ІТ індустрії в Україні Полянський Т. Т. Кафедра адміністративного та фінансового права
4 Юридичний супровід у правовідносинах з нерухомістю та будівництвом Жиравецький Т.М. Кафедра соціального права