Вступ в аспірантуру

Вступ в аспірантуру в 2020 році

Заяви про прийом до аспірантури із зазначеними нижче документами прийматимуться у відділі аспірантури та докторантури (кім. 210, вул. Університетська, 1) з 10 серпня по 21 серпня щодня, крім суботи та неділі, з 9.00 до 18.00.
Вступні випробування проводитимуться з 31 серпня по 5 вересня 2020 року.

Перелік необхідних документів:

1.       Заява встановленого зразка.

2.       Особовий листок з обліку кадрів.

3.       Список опублікованих наукових праць (за наявності), завірений в деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подають на кафедру в друкованому вигляді, а у відділ аспірантури та докторантури надіслати на електронну пошту: postgraduate.dep@lnu.edu.ua;

4.       Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.

5.       Засвідчені копії дипломів та додатків до дипломів (бакалавра і магістра/спеціаліста).

6.       Фотокартка розміром 3×4 см;

7.       Копії паспорта (стор. 1, 2, 11) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Телефон для довідок: (032) 239 47 73.
Більш детально дивіться Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2020 році

 

Вступ в аспірантуру в 2019 році

Вступ в аспірантуру в 2019 році

Заяви про прийом до аспірантури із зазначеними нижче документами приймають у відділі аспірантури та докторантури (кім. 210, вул. Університетська, 1) з 09 серпня по 23 серпня щодня, крім суботи та неділі, з 9.00 до 18.00. Телефон для довідок: (032) 2394773.
Вступний іспит в аспірантуру зі спеціальності відбудеться  30 серпня о 10.00 в комп’ютерному класі юридичного факультету (415 ауд.)

Перелік необхідних документів:

1.       Заява встановленого зразка.

2.       Особовий листок з обліку кадрів.

3.       Список опублікованих наукових праць (за наявності), завірений в деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подають на кафедру в друкованому вигляді, а у відділ аспірантури та докторантури надіслати на електронну пошту: (dep@lnu.edu.ua);

4.       Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.

5.       Засвідчені копії дипломів та додатків до дипломів (бакалавра і магістра/спеціаліста).

6.       Фотокартка розміром 3×4 см;

7.       Копії паспорта (стор. 1, 2, 11) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Обсяг ліцензованого набору становить 50 місць, з них у 2019 році 5 місць державного замовлення на очній формі навчання.
Телефон для довідок: (032) 239 47 73.
07 серпня 2019 року о 14.00 в 409 аудиторії відбудеться консультація щодо умов та порядку вступу в аспірантуру зі спеціальності «Право».
07 серпня на юридичному факультеті відбулась консультація для вступників в аспірантуру, на якій було роз’яснено основні умови та порядок вступу.

Звернуто увагу на те, що тестування 30 серпня 2019 році зі спеціальності “Право” відбудеться відповідно до навчальних програм та тестових баз з таких навчальних дисциплін: теорія права та держави; конституційне право; адміністративне право; трудове прав; цивільне право та цивільний процес; кримінальне право та кримінальний процес.

Вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії для вступників 2019 року

вартість навчання в гривнях

рік навчання

очна (денна, вечірня) форма навчання

заочна форма навчання

1

перший 22 168 16 041

2

другий

25 050

16 907

3

третій

19 605

15 110

4

четвертий 18 591

14 772

Більш детально дивіться Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2019 році

 

Результати вступних іспитів в аспірантуру у 2019 році

за результатами проведення трьох вступних іспитів до аспірантури за спеціальністю «Право» та оцінки майбутнього наукового керівника (з рецензії на реферат або відгуку на наукові праці)

Денна форма навчання:

1. Шуневич Катерина Андріївна

2. Пліш Юлія Михайлівна

3. Зборівський Юрій Ярославович

4. Мирцало Павло Романович

5. Балог Катерина Сергіївна

бюджетне навчання

бюджетне навчання

бюджетне навчання

бюджетне навчання

бюджетне навчання

6. Гузик Ірина Михайлівна

7. Доль Ірина Ростиславівна

8. Карасюк  Марта Володимирівна

9. Шегедин Андрій Володимирович

на умовах контракту

на умовах контракту

на умовах контракту

на умовах контракту

Заочна форма навчання:

1.       Демчук Павло Володимирович

2.       Филипець Євген Юрійович

3.       Гарасимчук Назарій Андрійович

4.       Гринишин Христина Михайлівна

5.       Лесик Оксана Володимирівна

6.       Камінська Марія Степанівна

7.       Батюк Степан Юрійович

8.       Борщевський Олег Анатолійович

9.       Кінаш Дмитро Вадимович

10.   Стафійчук Катерина Володимирівна

на умовах контракту

на умовах контракту

на умовах контракту

на умовах контракту

на умовах контракту

на умовах контракту

на умовах контракту

на умовах контракту

на умовах контракту

на умовах контракту

 

Вступ в аспірантуру в 2018 році

Вступ в аспірантуру в 2018 році

Заяви про прийом до аспірантури подаються з 09 серпня по 23 серпня 2018 року щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1800 у відділі аспірантури та докторантури (кім. 210, вул. Університетська, 1) із зазначеними нижче документами.

Вступні випробування проводитимуться з 30 серпня по 6 вересня 2018 року.

Перелік необхідних документів:

  1. Заява встановленого зразка.
  2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до аспірантури працює.
  3. Список опублікованих наукових праць (за наявності), завірений в деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подають на кафедру в друкованому вигляді, а у відділ аспірантури та докторантури –на електронному носії.
  4. Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.
  5. Засвідчені копії дипломів і додатків до дипломів (бакалавра і магістра/спеціаліста).
  6. Дві фотокартки: 3×4 см та 4×6 см.
  7. Копії паспорта (стор. 1, 2, 11) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії для вступників 2018 року (вартість навчання в гривнях)

рік навчання очна (денна, вечірня) форма навчання заочна форма навчання
1 перший 20189,00 14609,00
2 другий 22814,00 15398,00
3 третій 17855,00 13761,00
4 четвертий 16932,00 13454,00
Обсяг ліцензованого набору становить 50 місць, з них у 2018 році 5 місць державного замовлення на очній формі навчання.
Телефон для довідок: (032) 239 47 73.

Роз’яснення щодо порядку подання документів для вступу в аспірантуру 

1. Для допуску до складання вступних іспитів до аспірантури вступник повинен подати відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензію майбутнього наукового керівника на реферат з оцінкою (п. 4 Переліку необхідних документів). Для отримання такого відгуку чи рецензії вступник зобов’язаний завчасно, тобто не пізніше 16 години 20 серпня 2018 року, подати на кафедру, на якій працює майбутній науковий керівник, опубліковані наукові праці або реферат. Як опубліковані наукові праці, так і реферат повинні бути виконані за тематикою дисциплін, що викладаються на обраній кафедрі. Ксерокопії опублікованих наукових праць подаються разом із копіями титульних сторінок та сторінок змісту відповідного наукового джерела (журналу). Реферат подається обсягом 25-30 сторінок машинописного тексту і оформляється за зразком студентської курсової роботи;
2. З урахуванням відгуку майбутнього наукового керівника на наукові праціабо рецензії на реферат, зі вступниками до аспірантури за всіма спеціальностями о 10:00 дня, визначеного відділом аспірантури та докторантури, в 409 ауд. буде проводитися співбесіда. Протокол співбесіди подається вступником у Відділ аспірантури та докторантури;
3. Іспит зі спеціальності відбуватиметься 30 серпня 2018 р. в тестовій формі в межах бакалаврської та магістерської (спеціаліста) навчальної програми за такими навчальними дисциплінами: теорія права та держави; конституційне право України; цивільне право України (дві частини); цивільне процесуальне право України; трудове право України; адміністративне право України; кримінальне право України (Загальна та Особлива частини); кримінальне процесуальне право України.
Іспит складатиметься з 50-ти тестових запитань. Кожне питання оцінюватиметься 2-ма балами, а весь іспит – за 100-бальною національною шкалою оцінювання, яка переводиться у чотирибальну систему.
Більш детально дивіться Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2018 році