Ничка Юрій Вадимович

Посада: доцент кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: yurii.nychka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

заг. теорія держави і права, нормотворча діяльність і техніка, європ. право

Курси

Публікації

Статті:
1. Ничка Ю.В. Поняття «Правотворчість»: загальнотеоретична характеристика / Ю.В. Ничка // Митна справа : Науково-аналітичний журнал – 2010 р. – №4 (час.2). – С. 208-212.
2. Ничка Ю.В. Правотворчість в європейських правових системах континентального типу: теоретичні та порівняльні правові аспекти / Ю.В. Ничка // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія : юридична. – Львів, 2010. – Вип. 3. – С. 82-89.
3. Ничка Ю.В. Європейська міжнародна правотворчість: загальнотеоретична характеристика / Ю.В. Ничка // Науковий вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: юридична. – Львів, 2010. – Вип. 51. – С. 10-14.
4. Ничка Ю.В. Правотворчість в європейських правових системах англійського типу: загальнотеоретична характеристика / Ю.В. Ничка // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – Вип. 9 (4).
5. Ничка Ю.В. Межі європейської міжнародної та національної правотворчості: загальнотеоретична характеристика / Ю.В. Ничка // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – Вип. 10 (1).
6. Ничка Ю.В. Міжнародна правотворчість: загальнотеоретична характеристика/ Ю.В. Ничка // Порівняльно-правові дослідження: Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал – 2011. – Вип. 1. – С. 92-96.
7. Ничка Ю.В. Підзаконна правотворчість: загальнотеоретична характеристика / Ю.В. Ничка // Науковий вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: юридична. – Львів, 2015. – Вип. 61. – С. 45-49.

Тези доповідей:
8. Ничка Ю.В. Міжнародна правотворчість: загальнотеоретичні аспекти / Юрій Ничка // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (4-5 лютого 2009 р.) : Матеріали наукової конференції. – юридичний факультет. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2009. – С. 29-30
9. Ничка Ю.В. Сфери та межі правотворчості: загальнотеоретичні аспекти / Юрій Ничка // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (8-9 лютого 2010 р.) : Матеріали наукової конференції. – юридичний факультет. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. – С. 27-28
10. Ничка Ю.В. Міжнародна та національна правотворчість: загальнотеоретичні та порівняльно-правові аспекти (на матеріалах європейської практики) / Ю.В. Ничка // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка, М.Б. Бучка; упор. О.В. Кресін. – К.: Логос, 2010 – С. 219-221.
11. Ничка Ю.В. Правотворчість у правових системах скандинавського типу: порівняльно-правові аспекти / Юрій Ничка // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (3-4 лютого 2011 р.) : Матеріали наукової конференції. – юридичний факультет. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. –С. 29-31.
12. Ничка Ю.В. Механізм встановлення та зміни меж міжнародної та національної правовторчості: загальнотеоретичні аспекти / Юрій Ничка // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (26-27 січня 2012 р.) : Матеріали наукової конференції. – юридичний факультет. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2012. – С. 42-43.
13. Ничка Ю.В. Галузеві принципи права: деякі теоретичні аспекти / Юрій Ничка // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (6-7 лютого 2014 р.) : Матеріали наукової конференції. – юридичний факультет. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2014. – С. 40-43.
14. Ничка Ю.В. Підзаконна правотворчість: деякі теоретичні аспекти / Юрій Ничка // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (12-13 лютого 2015 р.) : Матеріали наукової конференції. – юридичний факультет. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2015. – С. 53-55.

Біографія

Ничка Юрій Вадимович (24.V.1982, м. Львів) – юрист, канд. юрид. наук (Межі національної та міжнародної правотворчості: загальнотеоретичні аспекти (на матеріалах європейської практики), 2011), доц. (2015). Закінчив з відзнакою юрид. ф-т Львів. ун-ту (2004), аспірантуру (2010). У 2003–2008 юрисконсульт ТОВ “Видавнича група “Експрес”; з 2006 адвокат; 2009–2015 асист., з 2015 доц. каф. теорії та філософії права Львів. ун-ту.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!