Теми та напрями досліджень

ТЕМА «Техніка та технологія юридичної практики»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Луць Л. А.

ТЕМА «Актуальні проблеми історії державності і права України та зарубіжних країн, правових вчень і української правової думки»

Науковий керівник – проф. Тищик Б. Й.

ТЕМА «Реалізація свободи творчості і науки в Україні: історико-правовий та порівняльно-правовий аспекти»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Кобилецький М. М.

ТЕМА «Удосконалення конституційного процесу, парламентаризму, конституційної юстиції та децентралізації публічної влади в Україні»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Гураль П. Ф.

ТЕМА «Проблеми уніфікації цивільного законодавства України з правом ЄС»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Коссак В. М.

ТЕМА «Проблеми охорони і захисту прав інтелектуальної власності»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Яворська О. С.

ТЕМА «Проблеми гармонізації законодавства України та ЄС у сфері регулювання соціально-трудових та екологічних відносин»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Пилипенко П. Д.

ТЕМА «Правове забезпечення реформування публічної адміністрації»

Науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Школик А. М.

ТЕМА «Проблеми кримінально-правової охорони особи, суспільства та держави»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Бурдін В. М.

ТЕМА «Проблеми реалізації нового кримінального процесуального законодавства України (КПК 2012 р.) щодо захисту прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Нор В. Т.

ТЕМА «Практичне використання положень криміналістичних знань у кримінальному провадженні і у судовому розгляді кримінальних справ»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Когутич І. І.

 

На факультеті працюють відомі в Україні та світі наукові школи:

Загальна теорія прав людини

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Рабінович П. М.

Захист прав і законних інтересів потерпілого та інших суб’єктів кримінального процесу

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Нор В. Т.

 

“Українська правова спадщина: замовчувана, але не забута”

Наукові праці за іменами

Вергановський Володимир

Вітошинський Борис

Войнаровський Тит

Волошин Михайло

Глушкевич Маріян

Давидяк Іван

Дністрянський Станіслав

Дольницький Михайло

Домбчевський Роман

Драгомирецький Роман

Ейхельман Отто

Зобков Михайло

Кулик Данило

Лащенко Ростислав

Левицький Кость

Левицький Лев

Ліськевич Михайло

Лозинський Михайло

Лоський Кость

Менцинський Олександр

Назарук Осип

Наріжний Симон

Насада Данило

Огоновський Олександр

Окіншевич Лев

Орелецький Василь

Охримович Володимир

Падох Ярослав

Панейко Василь

Старосольський Володимир

Старосольський Юрій

Стахур Данило

Стебельський Петро

Чайковський Андрій

Черкаський Іринарх

Юрченко Олександр

Яковлів Андрій

 

Наукові праці за галузями правової науки

Теорія та філософії права та держави

Історія держави і права України, зарубіжних країн, римське право

Конституційне та адміністративне право

Цивільне право

Кримінальне право

Цивільний процес

Кримінальний процес

Міжнародне право

Адвокатура

Питання української мови

Словники, збірники, довіники