Хлібороб Наталія Євгенівна

Посада: асистент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: afl.dep.law@lnu.edu.ua

Курси

Біографія

Закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2009). Слухач Школи Польського і Європейського права при Факультеті права і адміністрації Яґеллонського університету (2008).

У 2012 році завершила навчаня в аспірантурі юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Публічно-правовий спір як предмет юрисдикційної діяльності адміністративного суду» (2012).

Співпрацює з Центром досліджень місцевого самоврядування (м. Львів) та Центром політико-правових реформ (м. Київ). У якості експерта Центру досліджень місцевого самоврядування працювала над проектами «Вдосконалення механізмів адміністративної юстиції, покращення інформованості громадян про їх можливості при вирішенні публічно-правових спорів» (2009 р.), та «Сприяння забезпеченню економічних прав громадян у відносинах з органами публічної адміністрації» (2011 p.)

 

 

Сфера наукових інтересів:

Захист прав, свобод, інтересів фізичних юридичних осіб у публічно-правових відносинах; проблеми функціонування адміністративного судочинства в Україні; Інноваційні технології у діяльності органів публічної адміністрації.

 

Окремі наукові праці:

 

  1. Хлібороб Н.Є. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративні послуги» – коментар до статей 2, 3, 13, 19 (у співавторстві)/ За заг. ред. В.П.Тимощука. – К.: ФОП Москаленко О.М. – 392 с. http://pravo.org.ua/files/Adminposlugy/Komentar_Final_.pdf
  2. Хлібороб Н.Є. Способи вирішення публічно-правових спорів з органами влади / Практичний посібник / Сало Л. Б., Сенюта І.Я., Хлібороб Н.Є., Школик А.М. – Дрогобич: Коло, 2009. – 112 с. http://issuu.com/irf_ua/docs/rol-2010-12-20_6
  3. Хлібороб Н. Є. Рішення суб’єкта владних повноважень як предмет публічно-правового спору / Н. Є. Хлібороб // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2012. – Вип. 55. – С. 127–133. http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/visnyk_55.pdf
  4. Хлібороб Н. Є. Суб’єкт владних повноважень як сторона у публічно-правовому спорі: теоретичні та прикладні проблеми визначення / Н. Є. Хлібороб // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2011. – Вип. 54. – С. 188–194. http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/Visnyk_06.pdf
  5. Хлібороб Н. Є. Роль рішень Конституційного Суду України в реалізації компетенції адміністративного суду / Н. Є. Хлібороб // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2011. – Вип. 52. – С. 173–179. http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/Visnyk_52.pdf
  6. Хлібороб Н. Є. Теоретико-правові аспекти сутності публічно-правових спорів / Н. Є. Хлібороб // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. Сер. : Право. – 2010. – № 3. – С. 214–220. http://pravoznavec.com.ua/period/article/11205/%D5

Хлібороб Н. Є. Особливості структури публічно-правових відносин / Н. Є. Хлібороб // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2010. – Вип. 51. – С. 155–161. http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/Visnyk_51.pdf

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!