Персонал

Деканат

деканБУРДІН Володимир Миколайовичдекан
заступник деканаМАРІН Олександр Костянтиновичзаступник декана
заступник деканаПАВЛИШИН Андрій Андрійовичзаступник декана
заступник деканаПАНЧАК Оксана Григорівназаступник декана
заступник деканаРІЗНИК Сергій Васильовичзаступник декана

Секретаріат деканату

секретарКУЗЬМА Марія Василівнасекретар

Кафедра адміністративного та фінансового права

завідувачКОБИЛЕЦЬКИЙ Микола Мар'яновичзавідувач
професорЛУК’ЯНЕЦЬ Дмитро Миколайовичпрофесор
доцентІЛЬНИЦЬКИЙ Олег Володимировичдоцент
доцентМОСТОВИЙ Андрій Стефановичдоцент
доцентПОЛЯНСЬКИЙ Тарас Тарасовичдоцент
доцентРЕШОТА Володимир Володимировичдоцент
доцентШКОЛИК Андрій Михайловичдоцент
доцентЯНЮК Наталія Володимирівнадоцент
асистентБЕРЕЗОВСЬКА Ірина Романівнаасистент
асистентГУДЗ Богдан Даниловичасистент
асистентДЖОХ Роман Васильовичасистент
асистентЗАБОЛОТНА Галина Ігорівнаасистент
асистентПАСЛАВСЬКА Наталія Тарасівнаасистент
асистентТРУШ Марта Ігорівнаасистент
асистентХЛІБОРОБ Наталія Євгенівнаасистент

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Кафедра історії держави, права та політико-правових учень

завідувачТИЩИК Борис Йосиповичзавідувач
професорБОЙКО Ігор Йосиповичпрофесор
доцентАНДРУСЯК Тарас Григоровичдоцент
доцентКОВАЛЬ Андрій Федоровичдоцент
доцентКОЛЬБЕНКО Андрій Володимировичдоцент
доцентЛИПИТЧУК Ольга Василівнадоцент
доцентМОРЯК-ПРОТОПОПОВА Христина Миколаївнадоцент
доцентФЕДУЩАК-ПАСЛАВСЬКА Ганна Михайлівнадоцент
доцентШЕВЧУК Ліліана Едуардівнадоцент
лаборантБРИНЕЦЬКА Юлія Володимирівналаборант

Кафедра конституційного права

завідувачГУРАЛЬ Павло Федоровичзавідувач
професорРАБІНОВИЧ Сергій Петровичпрофесор
доцентБЕДРІЙ Руслан Богдановичдоцент
доцентБОРИСЛАВСЬКА Олена Марківнадоцент
доцентБОРИСЛАВСЬКИЙ Любомир Володимировичдоцент
доцентЗАЯЦЬ Ігор Ярославовичдоцент
доцентМОЧУЛЬСЬКА Марта Євгенівнадоцент
доцентПАНКЕВИЧ Іван Мироновичдоцент
доцентРІЗНИК Сергій Васильовичдоцент
доцентЧОРНЕНЬКИЙ Віталій Ігоровичдоцент
асистентКОБРИН Володимир Степановичасистент
старший лаборантПЕЦЮХ Наталія Дмитрівнастарший лаборант
лаборантОНИЩУК Ілона Сергіївналаборант

Кафедра кримінального права і кримінології

в.о. завідувача кафедриМАРКІН Віктор Ігоровичв.о. завідувача кафедри
професор (сумісник)БУРДІН Володимир Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентАНТОНЮК Наталія Олегівнадоцент
доцентВАСИЛАШ Василь Михайловичдоцент
доцент (сумісник)МАРІН Олександр Костянтиновичдоцент (сумісник)
доцентПАЛЮХ Лідія Михайлівнадоцент
доцент (сумісник)ПАНЧАК Оксана Григорівнадоцент (сумісник)
доцентСЕНЬКО Микола Миколайовичдоцент
асистентГОРДІЄНКО Володимир Володимировичасистент
асистентГРИНИХА Ірина Михайлівнаасистент
асистентДЕНЬКОВИЧ Ольга Іванівнаасистент
асистентЖДИНЯК Наталія Петрівнаасистент
асистентКРИКЛИВЕЦЬ Дмитро Євгеновичасистент
асистентКУЧЕВСЬКА Світлана Петрівнаасистент
асистентШУП'ЯНА Мар'яна Юріївнаасистент
старший лаборантМАСНА Галина Богданівнастарший лаборант

Кафедра кримінального процесу і криміналістики

завідувачНОР Василь Тимофійовичзавідувач
професорКОГУТИЧ Іван Івановичпрофесор
доцентБАГРІЙ Микола Васильовичдоцент
доцентБЕРЕСЬКИЙ Ярослав Осиповичдоцент
доцентБОБЕЧКО Назар Ростиславовичдоцент
доцентБОЙКО Володимир Петровичдоцент
доцентВОЙНАРОВИЧ Альона Богданівнадоцент
доцентГУЛКЕВИЧ Зіновій Трохимовичдоцент
доцентЖОЛНОВИЧ Ігор Володимировичдоцент
доцентКАЛУЖНА Оксана Михайлівнадоцент
доцентКОВНА Уляна Степанівнадоцент
доцентЛУЦИК Василь Васильовичдоцент
доцентМАЛАНЮК Андрій Григоровичдоцент
доцентНАЙДА Анатолій Івановичдоцент
доцент (сумісник)ПАВЛИШИН Андрій Андрійовичдоцент (сумісник)
доцентФІГУРСЬКИЙ Володимир Михайловичдоцент
старший викладачБАЄВА Наталія Павлівнастарший викладач
асистентЄЗЕРСЬКИЙ Руслан Богдановичасистент
асистентМАЗУР Марта Романівнаасистент
асистентМУРАДОВ Валентин Валентиновичасистент
асистентШЕВЧУК Марта Іванівнаасистент
старший лаборантРАФАЛЬОНТ Світлана Романівнастарший лаборант
лаборантХАРЬКОВСЬКА Оксана Василівналаборант

Кафедра основ права України

завідувачКІСЕЛИЧНИК Василь Петровичзавідувач
доцентГОНЧАРОВ Володимир Вікторовичдоцент
доцентКАХНИЧ Володимир Степановичдоцент
доцентКОВНИЙ Юрій Євгеновичдоцент
доцентЛЕВИЦЬКА Надія Олексіївнадоцент
доцентРИГІНА Олена Михайлівнадоцент
доцентСЕМКІВ Віталій Остаповичдоцент
доцентШАНДРА Роман Станіславовичдоцент
асистентБЕДРІЙ Мар'ян Мироновичасистент
асистентСИРКО Мар'яна Василівнаасистент
старший лаборантШЕЛЕСТ Наталія Леонтіївнастарший лаборант

Кафедра соціального права

завідувачПИЛИПЕНКО Пилип Даниловичзавідувач
професорСИНЧУК Світлана Миколаївнапрофесор
доцентБАРАБАШ Наталія Петрівнадоцент
доцентБУРАК Володимир Ярославовичдоцент
доцентВАЩИШИН Марія Ярославівнадоцент
доцентЖОЛНОВИЧ Оксана Іванівнадоцент
доцентКУЛЬЧИЦЬКА Олена Іванівнадоцент
доцентЛЕЩУХ Данило Романовичдоцент
доцентПАРПАН Тетяна Валеріївнадоцент
доцентРИМ Олена Михайлівнадоцент
доцентСТАСІВ Оксана Василівнадоцент
доцентСТРЕПКО Володимир Любомировичдоцент
доцентФЕДОРОВИЧ Володимир Івановичдоцент
асистентВІСЬТАК Марія Ярославівнаасистент
асистентЖИРАВЕЦЬКИЙ Тарас Михайловичасистент
асистентЛАСЬКО Ірина Михайлівнаасистент
асистентРАНЕВИЧ Орест Юрійовичасистент
асистентФУРИК Ігор Ярославовичасистент
асистентЧОПКО Христина Ігорівнаасистент
асистентШВЕЦЬ Дмитро Юрійовичасистент
асистентШПАРИК Назар Ярославовичасистент
лаборантГАВРИЛЮК Юлія Михайлівналаборант
лаборантШАКАЛО Христина Володимирівналаборант

Кафедра теорії та філософії права

завідувачКОСОВИЧ Віталій Мирославовичзавідувач
професорГРИЩУК Оксана Вікторівнапрофесор
професорЛУЦЬ Людмила Андріївнапрофесор
професорРАБІНОВИЧ Петро Мойсейовичпрофесор
доцентГУДИМА Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентДОБРЯНСЬКИЙ Святослав Павловичдоцент
доцентДУДАШ Тамара Іванівнадоцент
доцентНАСТАСЯК Ірина Юріївнадоцент
доцентНИЧКА Юрій Вадимовичдоцент
доцентРАДАНОВИЧ Наталія Миколаївнадоцент
доцентСТЕЦИК Назар Володимировичдоцент
асистентГАЙОВА Олена Володимирівнаасистент
старший лаборантХОМЮК Наталія Сергіївнастарший лаборант
лаборантПРОЦЕНКО Надія Василівналаборант

Кафедра цивільного права та процесу

завідувачКОССАК Володимир Михайловичзавідувач
професорДЯКОВИЧ Мирослава Михайлівнапрофесор
професорКРАВЧУК Володимир Миколайовичпрофесор
доцентБЕК Юліан Богуславовичдоцент
доцентБОГДАН Йосип Гнатовичдоцент
доцентВЕРЕС Ірина Ярославівнадоцент
доцентГЕРЦ Алла Анатоліївнадоцент
доцентГРУЩИНСЬКА Наталія Ігорівнадоцент
доцентКВІТ Наталія Михайлівнадоцент
доцентКОССАК Степан Михайловичдоцент
доцентЛЕМИК Роксолана Ярославівнадоцент
доцентЛЕПЕХ Світлана Михайлівнадоцент
доцентМИХАЙЛІВ Марія Омелянівнадоцент
доцентНАВРОЦЬКА Юлія В'ячеславівнадоцент
доцентСЕНИК Світлана Василівнадоцент
доцентУГРИНОВСЬКА Оксана Іванівнадоцент
доцентЦІКАЛО Володимир Ігоровичдоцент
доцентШАМА Наталія Петрівнадоцент
доцентЮРКЕВИЧ Юрій Миколайовичдоцент
доцентЯКУБІВСЬКИЙ Ігор Євгеновичдоцент
асистентБРИЛЬОВСЬКИЙ Роман Михайловичасистент
асистентГНАТІВ Оксана Михайлівнаасистент
асистентКАБЛАК Роман Івановичасистент
асистентКРАВЧИК Марта Богданівнаасистент
асистентОПРИСКО Микола Васильовичасистент
асистентПЛЯЦКО Уляна Михайлівнаасистент
асистентРОМАНІВ Володимир Ярославовичасистент
асистентТУР Ольга Тарасівнаасистент
асистентЯВОРСЬКИЙ Роман Івановичасистент
асистентЯРИМОВИЧ Уляна Володимирівнаасистент

Комп'ютерний клас

завідувачГАЛАДЖУН Іван Івановичзавідувач

Криміналістична лабораторія

завідувачМУРАДОВ Валентин Мардоновичзавідувач
інженерЛИЗАК Ярослав Васильовичінженер

Лабораторія практичного права

завідувачПАЛЮШКЕВИЧ Ганна Степанівназавідувач

Малий видавничий центр

лаборантЛЕВКУЦ Мар'яна Богданівналаборант
лаборантНАГОРНЯК Роман Ігоровичлаборант