Право товариств з обмеженою відповідальністю

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Суханов М. О.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни «Право товариств з обмеженою відповідальністю» є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять розв’язувати комплексні проблеми у галузі професійної та дослідницької діяльності у контексті формування оптимальних форм правової охорони та захисту корпоративних прав та інтересів учасників товариств з обмеженою відповідальністю, а також освоєння загальних засад здійснення господарської діяльності у процесі функціонування товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Очікується, що здобувачі вищої освіти набудуть окремі практичні компетентності, а саме здатність:

  • приймати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування;
  • генерувати нові ідеї необхідні для прийняття рішень при розв’язанні ситуативних казусів пов’язаних із функціонуванням товариста з обмеженою відповідальністю чи захистом корпоративних інтересів учасників;
  • застосовувати принципи верховенства права і розв’язувати складні задачі, у ситуаціях правової невизначеності пов’язаної з реалізацією учасниками товариста з обмеженою відповідальністю своїх корпоративних прав;
  • критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів;
  • самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості у сфері, що пов’язана із функціонуванням товариста з обмеженою відповідальністю;

аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України у частині правової регламентації діяльності товариста з обмеженою відповідальністю

Матеріали

Заочна форма навчання – 2021/2022 н.р.

Інформаційний-лист-щодо-дисципліни-_Право-ТОВ_-заочна-форма

 

Плани практичних занять

06.12. – 2 практичних заняття

Тема_1_заочне_06 грудня.docx (1)

Практикум_ТОВ_Заняття-2_Суханов

План практичного заняття 3_четвер 09_12.docx

Практичні заняття 4 та 5 пятниця 10_12

 

План практичного заняття 6_Дистанційні загальні збори

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Право ТОВ_Суханов М.О. та Паєнок А.О.

Завантажити силабус