Страхове право

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Гладьо Ю. О.

Опис курсу

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета – опанування студентами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із питаннями страхування.
Завдання – ознайомити студентів з основними проблемами правового регулювання питань страхового права.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
– поняття страхового права;
– поняття та основні форми страхування;
– поняття особистого страхування;
– поняття та особливості майнового страхування;
– правове регулювання страхування відповідальності;
вміти:
– правильно застосовувати законодавство, що регулює суспільні відносини у сфері страхування;
– аналізувати практичні казуси.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Поняття та загальна характеристика страхового права
1. Історико-правові передумови виникнення та розвитку страхування.
2. Поняття та види страхування.
3. Поняття та принципи страхового права.
4. Страхові правовідносини. Суб’єкти страхових правовідносин.
5. Законодавче регулювання страхування в Україні.

Тема 2. Правові підстави виникнення страхового зобов’язання
1. Поняття страхового зобов’язання. Класифікація підстав виникнення страхового зобов’язання.
2. Форми страхових зобов’язань.
3. Поняття та зміст договору страхування.
4. Укладення, дія та припинення договору страхування.

Тема 3. Особисте страхування
1. Загальні засади правового регулювання особистого страхування.
2. Поняття та зміст особистого страхування.
3. Класифікація особистого страхування.
4. Суб’єкти особистого страхування.
5. Державне регулювання обов’язкового страхування окремих категорій осіб.

Тема 4. Майнове страхування
1. Загальні засади правового регулювання майнового страхування.
2. Поняття та зміст майнового страхування.
3. Класифікація майнового страхування.
4. Суб’єкти майнового страхування.
5. Особливості оцінки майна при майновому страхуванні.

Тема 5. Страхування відповідальності
1. Поняття страхування відповідальності.
2. Загальні засади правового регулювання страхування відповідальності.
3. Поняття та зміст страхування відповідальності.
4. Класифікація страхування відповідальності.
5. Суб’єкти страхування відповідальності.

Тема 6. Правове регулювання окремих видів страхування
1. Класифікація страхування.
2. Авіаційне страхування.
3. Морське страхування.
4. Страхування ядерних ризиків.
5. Страхування фінансових ризиків.
6. Особливості перестрахування.

Тема 7. Судова практика при вирішенні спорів, пов’язаних із страховими правовідносинами
1. Класифікація страхових спорів
2. Суб’єкти звернення до суду у страхових спорах.
3. Предмет страхових спорів.
4. Розмежування регресу та суброгації у судовій практиці та їх правові наслідки.

Тема 8. Правове регулювання страхування у державах-членах ЄС

1.Поняття та принципи страхування у державах-членах ЄС.
2. Законодавче регулювання.
3. Різновиди страхування.
4. Правові підстави виникнення та припинення страхових правовідносин.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус