Відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція «ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

06.06.2022 | 11:54

Представники кафедри інтелектуальної власності,  інформаційного та корпоративного права (проф. Яворська О.С., доц. Тарасенко Л.Л., к.ю.н. Кметик-Подубінська Х.І.) взяли участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ».

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права виступила співорганізатором вказаної конференції.

У конференції прийняли участь науковці з 11 міст України та Європи.

Конференцію відкрив заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України  Дорожко Григорій Костянтинович, який привітав присутніх з участю в заході і побажав плідної роботи. Він зазначив, що цифрова трансформація це  те, що поруч з нами, але головне – це погляд у велике і нове майбутнє. Але, на жаль, наша армія та мирні українці вже сьогодні відчувають на собі вплив від кіберзлочинності, агресивного прояву штучного інтелекту та мережевих атак і фейків від країни агресора. Тому саме нам економістам, правникам, айтішнікам та фахівцям технічної галузі треба зробити все можливе, щоб поглинаюча нас та весь світ цифрова епоха стала комфортною та безпечною. І прикладом цього повинна стати наша наукова конференція.

Від Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» виступив Перерва Петро Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин. Він відзначив вплив сьогодні цифрової трансформації суспільства та цифрової економіки на розвиток країни та світу і обґрунтував її важливість у воєнні часи. Він привів виступ нашого Президента на ІТ-форумі у Києві з призентацією «Гарант інновацій: створюємо майбутнє разом». Пан Зеленський Володимир Олексанрович зазначив «Справа не в людях, справа у системі. І можете вважати мене наївним мрійником, але ми хочемо зробити державу у смартфоні, уряд у смартфоні. Час це зробити. Без вас не впораємося». І це, підкреслив виступаючий, стосується і нас з Вами.

З привітанням та доповіддю виступила Кірносова Марина Василівна-доценту кафедри маркетингу, Державний університет «Одеська політехніка». Вона зазначила, що сьогодні Одеса працює на збройні сили та на майбутнє, та підкреслила важливу цінність морального принципу як у сфері науки, так і в економіці.

Від Львівського національного університету імені Івана Франка виступила ЯВОРСЬКА Олександра Степанівна доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності,  інформаційного та корпоративного права. Вона підкреслила, що наша робота стає можливою тільки завдяки нашім героїчним збройним силам. Вона охарактеризувала роль та місце інтелектуальної власності в цифровій економіці нашої країни та  передачу в сучасних умовах.

З побажанням миру та плідної роботи виступив доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою КНЕУ імені Вадима Гетьмана Омельченко Андрій Володимирович. Він охарактеризував законодавство України щодо цифрової трансформації тацифрової економіки та висловив думку процого подальший розвиток особливо з урахуванням європейського досвіду таїх правових здобутків. Від УКРНТІ виступила завідувачка відділом прогнозно-аналітичних досліджень науково-технологічного розвитку Кваша Тетяна Костянтинівна. Вона зробила аналіз винахідництва з проблем штучного інтелекту в нашій країні та привела досвід у цій сфері Сполучених Штатів Америки. З привітанням від Запорізького  національного університету виступила Череп Ала Васильовна д.е.н., професор декан економічного факультету та передала вітання від ректора Запорізького національного університету Фролова Миколи Олександровича. Вона висловила думку, що треба розвивати цифрові компетентності у широкому колі споживачів для критичної оцінки інформації та її правильного використання. Треба активно впроваджувати європейській досвід в вітчизняну освіту та пропагувати наші здобутки. Учасників заходу привітав доктор юридичних наук, професор Кодинець Анатолій Олександрович завідувач кафедрою інтелектуальної власності та інформаційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він звернув увагу присутніх на необхідність забезпечення надійного захисту результатів творчої діяльності та можливість їх комерціалізації. Головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ кандидат економічних наук Андрощук Генадій Олександрович особливо оцінив роль інтелектуальної власності в цифровій економіці, як науковий напрям яким опікується інститут вже два роки. Він відмітив проблеми які існують у цьому напрямку та зробив акцент на недосконалості вітчизняного законодавства та необхідності ефективного фінансування цієї сфери діяльності. Аналізу системних проблем у цьому напрямку присвятив свою доповідь доктор економічних наук, професор головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, академік АТН України та академік УАН, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти НУХТ Олександр Борисович Бутнік-Сіверський. Він обґрунтував теоретичні підходи до аналізу процесу цифровізації та цифрової економіки в сучасних умовах. Особливостям патентування та менеджменту об’єктів інтелектуальної власності типу «інтернет-речей» та військових «інтернет-речей» присвятив свою доповідь кандидат технічних наук, патентний повірений Васильєв Олексій Всеволодович. Він звернув увагу а складнощі їх патентування та надав аналіз сучасної практики.

Проблеми охорони баз даних підняв у своєму виступі кандидат юридичних наук, доцент Львівського національного університету ім. Івана Франка, адвокат Тарасенко Леонід Леонідович. Він присвятив свій аналіз цієї проблеми з урахуванням воєнного стану та можливостей її вирішення.

Кандидат юридичних наук з Львівського національного університету ім. Івана Франка Христина Ігорівна Кметик-Подубінська приділила увагу фотографічним творам як об’єктам авторського права. Вона відмитила ситуації які вплинули на охорону цих об’єктів в сучасних умовах, коли журналісти світу використовують їх для висвітлення подій пов’язаних з діяльністю російського агресора.

У своєму виступі кандидат юридичних наук НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Зєров Костянтин Олександрович присвятив політиці UA-DDR, як шляху вирішення доменних спорів. Він зауважив, що на час дії воєнного стану ця процедура призупинена тому чекаємо якнайшвидшої перемоги для продовження цієї важливої роботи.

На конференції від учасників були надані пропозиції, які будуть опрацьовані оргкомітетом та передані до органів влади. У часники конференції звернулись до наукової спільноти з побажанням скорішої перемоги над російським агресором та необхідності активної і творчої праці на користь нашої Батьківщини.